اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

درز اسرار علم شیمی از کارخانه رنگسازی به کارخانه جنگ افزار سازی

درز اسرار علم شیمی از کارخانه رنگسازی به کارخانه جنگ افزار سازی

مستند داستان علم - این قسمت شیمی آرشیو کامل برنامه مستند7 https://tv7.ir/program/83684 ⏰ *مستند7* هر شب ساعت 23:۰۰ #شبکه7 #تلویزیون #مستند7 📡 [پخش زنده](https://tv7.ir/live) 🌐 @amoozeshtv
دسته بندی:

دانلود قسمت های مستند هفت (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
مستند - داستان علم
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 16 تیر 1403 - 3:33:56
41 دقیقه
مستند - داستان علم
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 14 تیر 1403 - 19:53:36
54 دقیقه
مستند - داستان علم
مدت:55دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 14 تیر 1403 - 3:30:1
55 دقیقه
مستند - داستان مغز
مدت:35دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
پنج شنبه 14 تیر 1403 - 2:1:54
35 دقیقه
مستند - داستان علم
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 13 تیر 1403 - 20:3:39
56 دقیقه
مستند - داستان مغز
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
چهار شنبه 13 تیر 1403 - 17:3:48
40 دقیقه
مستند - داستان علم
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 13 تیر 1403 - 4:1:35
21 دقیقه
مستند - داستان علم
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 13 تیر 1403 - 3:25:40
34 دقیقه
مستند - داستان مغز
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
چهار شنبه 13 تیر 1403 - 2:1:52
40 دقیقه
مستند - داستان علم
مدت:61دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 12 تیر 1403 - 19:52:59
61 دقیقه
مستند - داستان مغز
مدت:41دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
سه شنبه 12 تیر 1403 - 17:10:35
41 دقیقه
مستند - داستان علم
مدت:26دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 12 تیر 1403 - 4:1:33
26 دقیقه
مستند - داستان علم
مدت:31دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 12 تیر 1403 - 3:28:32
31 دقیقه
مستند - داستان مغز
مدت:41دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
سه شنبه 12 تیر 1403 - 2:1:56
41 دقیقه
مستند - داستان علم
مدت:55دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 11 تیر 1403 - 20:8:11
54 دقیقه
مستند - داستان مغز
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
دو شنبه 11 تیر 1403 - 17:3:30
42 دقیقه
مستند - داستان علم
مدت:55دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 11 تیر 1403 - 3:30:0
55 دقیقه
مستند - داستان مغز
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
دو شنبه 11 تیر 1403 - 2:1:48
38 دقیقه
مستند - داستان علم
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 10 تیر 1403 - 20:10:0
43 دقیقه
مستند - داستان مغز
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
یک شنبه 10 تیر 1403 - 17:10:0
38 دقیقه
مستند - داستان علم
مدت:12دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 10 تیر 1403 - 4:1:40
12 دقیقه
مستند - داستان علم
مدت:29دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 10 تیر 1403 - 3:30:40
29 دقیقه
مستند - داستان مغز
مدت:35دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
یک شنبه 10 تیر 1403 - 2:1:53
35 دقیقه
مستند - داستان علم
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 9 تیر 1403 - 20:10:0
44 دقیقه
مستند - داستان مغز
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
شنبه 9 تیر 1403 - 17:10:0
35 دقیقه
مستند - داستان علم
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 9 تیر 1403 - 3:30:0
43 دقیقه
مستند - داستان مغز
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
شنبه 9 تیر 1403 - 2:0:13
35 دقیقه
مستند - کاوش در اقیانوس
قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
جمعه 8 تیر 1403 - 15:0:0
47 دقیقه
مستند - کاوش در اقیانوس
قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
جمعه 8 تیر 1403 - 2:1:54
46 دقیقه
مستند - کاوش در اقیانوس
قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
پنج شنبه 7 تیر 1403 - 15:10:0
37 دقیقه
مستند - کاوش در اقیانوس
قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
پنج شنبه 7 تیر 1403 - 2:1:55
36 دقیقه
مستند - کاوش در اقیانوس
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 15:10:1
47 دقیقه
مستند - کاوش در اقیانوس
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 2:0:13
45 دقیقه
مستند هفت
کاوش در اقیانوس/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
سه شنبه 5 تیر 1403 - 15:25:46
45 دقیقه
مستند هفت
کاوش در اقیانوس/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
سه شنبه 5 تیر 1403 - 2:1:51
43 دقیقه
مستند - هونه
مدت:43دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه: تامین برنامه/موضوع: مستند/
دو شنبه 4 تیر 1403 - 22:10:0
43 دقیقه
مستند - کاوش در اقیانوس
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
دو شنبه 4 تیر 1403 - 15:1:53
47 دقیقه
مستند - کاوش در اقیانوس
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
دو شنبه 4 تیر 1403 - 2:1:55
46 دقیقه
مستند هفت
کاوش در اقیانوس/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
یک شنبه 3 تیر 1403 - 15:1:53
48 دقیقه
مستند هفت
کاوش در اقیانوس/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
یک شنبه 3 تیر 1403 - 2:1:55
45 دقیقه
مستند هفت
کاوش در اقیانوس/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
شنبه 2 تیر 1403 - 15:1:53
46 دقیقه
مستند هفت
کاوش در اقیانوس/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
شنبه 2 تیر 1403 - 2:0:50
45 دقیقه
مستند هفت - عصر هوش مصنوعی
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 6:15:0
32 دقیقه
مستند 7 - عصر هوش مصنوعی
مدت:32دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 26 خرداد 1403 - 23:26:1
32 دقیقه
مستند 7 - عصر هوش مصنوعی
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 25 خرداد 1403 - 23:5:14
44 دقیقه
مستند - مور شده
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/
جمعه 25 خرداد 1403 - 11:10:11
41 دقیقه
مستند - مور شده
مدت:41دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/
پنج شنبه 24 خرداد 1403 - 23:1:49
41 دقیقه
مستند 7 - عصر هوش مصنوعی
مدت:37دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 24 خرداد 1403 - 6:5:29
37 دقیقه
مستند هفت - عصر هوش مصنوعی
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 23 خرداد 1403 - 23:4:49
37 دقیقه
مستند هفت - عصر هوش مصنوعی
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 23 خرداد 1403 - 6:5:25
31 دقیقه
مستند هفت
عصر هوش مصنوعی/مدت:31دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 23:4:25
31 دقیقه
مستند هفت
عصر هوش مصنوعی/ مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 6:10:38
44 دقیقه
مستند هفت - عصر هوش مصنوعی
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 23:4:55
44 دقیقه
مستند هفت - عصر هوش مصنوعی
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 6:5:36
50 دقیقه
مستند 7 - عصر هوش مصنوعی
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 23:5:0
50 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 6:15:16
40 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
شنبه 19 خرداد 1403 - 23:5:0
40 دقیقه
مستند - هونه
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 19 خرداد 1403 - 6:5:0
44 دقیقه
مستند - هونه
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 18 خرداد 1403 - 23:1:10
44 دقیقه
مستند - مور شده
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 18 خرداد 1403 - 11:1:40
27 دقیقه
مستند - مور شده
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 18 خرداد 1403 - 10:45:17
14 دقیقه
مستند - میهن مهین
جمعه 18 خرداد 1403 - 6:2:55
46 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی - هنری/
پنج شنبه 17 خرداد 1403 - 23:2:23
46 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی - هنری/
پنج شنبه 17 خرداد 1403 - 6:9:1
47 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
چهار شنبه 16 خرداد 1403 - 23:4:34
43 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
چهار شنبه 16 خرداد 1403 - 6:7:16
52 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:48دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
سه شنبه 15 خرداد 1403 - 23:0:5
48 دقیقه
مستند هفت
ما چطور به این لحظه رسیدیم-نحوه مدیریت زمان در شرایط مختلف
سه شنبه 15 خرداد 1403 - 18:20:30
50 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی - هنری/
سه شنبه 15 خرداد 1403 - 6:1:15
47 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
دو شنبه 14 خرداد 1403 - 23:9:30
47 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
دو شنبه 14 خرداد 1403 - 6:2:52
44 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 23:2:23
44 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی - هنری/
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 6:26:16
26 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی - هنری/
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 6:7:22
15 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی - هنری/
شنبه 12 خرداد 1403 - 23:7:23
46 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
شنبه 12 خرداد 1403 - 6:6:35
47 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
جمعه 11 خرداد 1403 - 23:0:50
47 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
جمعه 11 خرداد 1403 - 6:8:12
42 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
پنج شنبه 10 خرداد 1403 - 23:7:47
43 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
پنج شنبه 10 خرداد 1403 - 6:10:27
43 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
چهار شنبه 9 خرداد 1403 - 23:7:44
43 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
چهار شنبه 9 خرداد 1403 - 6:8:19
42 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
سه شنبه 8 خرداد 1403 - 23:7:56
45 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
سه شنبه 8 خرداد 1403 - 6:10:19
43 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 23:4:45
46 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 6:10:22
47 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:فرهنگی/
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 23:1:55
45 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:48دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 6:10:0
48 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
شنبه 5 خرداد 1403 - 23:2:45
44 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
شنبه 5 خرداد 1403 - 6:8:9
48 دقیقه
مستند - میهن مهین
هنرمند و استاد دانشگاه - مرتضی وفایی - صنعت شیشه گری/
جمعه 4 خرداد 1403 - 23:1:40
48 دقیقه
مستند - مور شده
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی /
جمعه 4 خرداد 1403 - 2:1:44
41 دقیقه
مستند 7 - مهندسی ناممکن
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 4 خرداد 1403 - 1:20:4
39 دقیقه
مستند - مور شده
سیری از مراسم سوگواری در میان قوم لک/
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 23:0:0
41 دقیقه
مستند 7 - مهندسی ناممکن
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 1:29:35
41 دقیقه
مستند - سالگرد حاج قاسم با حضور آقای رئیسی
میان برنامه - ویژه شهادت رئیس جمهور
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 12:6:5
33 دقیقه
مستند هفت - مهندسی ناممکن
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 1:20:49
39 دقیقه
مستند هفت - جهان هستی
قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:آفرینش/
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 21:1:34
10 دقیقه
مستند هفت - جهان هستی
قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:آفرینش/
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 20:30:0
30 دقیقه
مستند هفت - جهان هستی
قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:آفرینش/
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 12:15:4
40 دقیقه
مستند هفت - اسرار پنهان زمین
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 10:4:59
41 دقیقه
مستند هفت - ما چطور به این لحظه رسیدیم
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 8:1:34
18 دقیقه
مستند هفت - ما چطور به این لحظه رسیدیم
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 7:35:18
24 دقیقه
مستند هفت - قاتلان کیهان
مدت:40دقیقه/ قالب: مستند/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 2:1:37
17 دقیقه
مستند هفت - قاتلان کیهان
مدت:40دقیقه/ قالب: مستند/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 1:33:10
26 دقیقه
مستند هفت
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 23:1:53
56 دقیقه
مستند هفت
مدت:52دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 6:27:21
53 دقیقه
مستند هفت
مدت:52دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 23:2:43
53 دقیقه
مستند هفت
مدت:52دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 6:25:25
43 دقیقه
مستند هفت
مدت:52دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 23:0:1
44 دقیقه
مستند هفت
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 2:1:50
43 دقیقه
مستند هفت
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 23:2:51
45 دقیقه
مستند هفت
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 2:1:49
43 دقیقه
مستند هفت
مدت:52دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
چهار شنبه 26 اردیبهشت 1403 - 23:2:45
55 دقیقه
مستند هفت
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 26 اردیبهشت 1403 - 2:1:54
44 دقیقه
مستند 7 - سفر بزرگ
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 23:1:48
56 دقیقه
مستند هفت - ابر کارخانه ها
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 2:1:51
44 دقیقه
مستند 7 - سفر بزرگ
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 23:2:38
45 دقیقه
مستند هفت - ابر کارخانه ها
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 2:1:50
43 دقیقه
مستند هفت
مدت:52دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 23:2:45
52 دقیقه
مستند هفت
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 2:1:52
44 دقیقه
مستند هفت
مدت:52دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
شنبه 22 اردیبهشت 1403 - 23:2:47
54 دقیقه
مستند هفت
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 22 اردیبهشت 1403 - 11:0:4
42 دقیقه
مستند هفت
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 22 اردیبهشت 1403 - 2:0:30
43 دقیقه
مستند 7 - سازه های بزرگ با ریچارد هموند
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 21 اردیبهشت 1403 - 23:5:35
42 دقیقه
مستند 7 - سازه های بزرگ با ریچارد هموند
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 21 اردیبهشت 1403 - 11:6:0
39 دقیقه
مستند 7 - ما چطور به این لحظه رسیدیم
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:علم و دانش/
جمعه 21 اردیبهشت 1403 - 7:50:0
50 دقیقه
مستند 7 - ساخت غول پیکرها
مدت:37دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 21 اردیبهشت 1403 - 2:1:48
37 دقیقه
مستند 7 - سازه های بزرگ با ریچارد هموند
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1403 - 23:15:35
39 دقیقه
مستند 7 - ما چطور به این لحظه رسیدیم
نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1403 - 8:3:22
33 دقیقه
مستند هفت - سازه های بزرگ با ریچارد هموند
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 23:3:30
44 دقیقه
مستند هفت
مدت:38دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 11:1:50
44 دقیقه
مستند هفت -
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 8:3:21
39 دقیقه
مستند هفت
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 - 23:3:32
44 دقیقه
مستند هفت
مدت:41دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 - 11:1:53
41 دقیقه
مستند 7 - سازه های بزرگ با ریچارد هموند
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 23:9:48
41 دقیقه
مستند 7 - سازه های بزرگ با ریچارد هموند
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 11:1:49
40 دقیقه
مستند 7 - ما چطور به این لحظه رسیدیم
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 7:57:1
44 دقیقه
مستند هفت
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 23:10:15
41 دقیقه
مستند هفت
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 10:59:54
36 دقیقه
مستند هفت
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 7:51:28
51 دقیقه
مستند 7 - ابر ماشین ها
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 23:0:0
42 دقیقه
مستند 7 - ما چطور به این لحظه رسیدیم
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:علم و دانش/
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 7:30:17
50 دقیقه
مستند 7 - جهان هستی
مدت:40دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: جهان هستی/
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 2:5:0
40 دقیقه
مستند هفت - ابر ماشین ها
قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
جمعه 14 اردیبهشت 1403 - 11:25:19
22 دقیقه
مستند هفت - ابر ماشین ها
قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
جمعه 14 اردیبهشت 1403 - 11:5:57
18 دقیقه
مستند 7 - ساخت غول پیکرها
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 14 اردیبهشت 1403 - 2:1:31
39 دقیقه
مستند هفت
مدت:38دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
چهار شنبه 12 اردیبهشت 1403 - 11:3:20
42 دقیقه
مستند هفت
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 11:3:20
42 دقیقه
مستند هفت
مدت:38دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
دو شنبه 10 اردیبهشت 1403 - 11:3:20
42 دقیقه
مستند 7 - ابر ماشین ها
مدت:38دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 11:3:19
38 دقیقه
مستند هفت - ابر ماشین ها
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
شنبه 8 اردیبهشت 1403 - 11:3:27
42 دقیقه
مستند هفت
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 23:2:52
42 دقیقه
مستند هفت
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 11:3:14
41 دقیقه
مستند هفت
مدت:38دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 2:1:54
37 دقیقه
مستند 7 - ابر ماشین ها
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 23:1:58
41 دقیقه
مستند 7 - ابر ماشین ها
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 11:1:55
43 دقیقه
مستند هفت
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 23:10:1
44 دقیقه
مستند هفت
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 11:0:0
44 دقیقه
مستند هفت
مدت:35دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 1 اردیبهشت 1403 - 23:0:5
44 دقیقه
مستند هفت
مدت:35دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 1 اردیبهشت 1403 - 11:0:0
36 دقیقه
مستند 7 - فراریان بزرگ
مدت:38دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 31 فروردین 1403 - 23:4:38
38 دقیقه
مستند 7 - فراریان بزرگ
مدت:35دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 31 فروردین 1403 - 11:4:40
35 دقیقه
مستند هفت - فراریان بزرگ
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 29 فروردین 1403 - 23:1:20
41 دقیقه
مستند هفت - فراریان بزرگ
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 29 فروردین 1403 - 10:59:59
39 دقیقه
مستند هفت
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 28 فروردین 1403 - 23:4:50
42 دقیقه
مستند هفت
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 28 فروردین 1403 - 11:0:0
42 دقیقه
مستند 7 - فراریان بزرگ
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 27 فروردین 1403 - 23:4:59
44 دقیقه
مستند هفت
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
سه شنبه 21 فروردین 1403 - 15:25:20
42 دقیقه
مستند هفت
مدت:44دقیقه/ قالب: مستند/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
سه شنبه 21 فروردین 1403 - 12:15:46
44 دقیقه
مستند هفت
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
سه شنبه 21 فروردین 1403 - 8:45:3
40 دقیقه
مستند هفت
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 23:13:48
40 دقیقه
مستند هفت
مدت:42دقیقه/ قالب: مستند/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 12:16:58
42 دقیقه
مستند هفت
مدت:38دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 8:47:6
37 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 15:25:5
43 دقیقه
مستند هفت - ما چطور به این لحظه رسیدیم
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 15 فروردین 1403 - 23:11:36
46 دقیقه
مستند هفت - اسرار پنهان زمین
مدت:41دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 15 فروردین 1403 - 5:10:27
41 دقیقه
مستند هفت - چگونه کشف کنیم ؟
مدت:49دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 18:59:40
49 دقیقه
مستند هفت - چگونه کشف کنیم ؟
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 23:12:30
47 دقیقه
مستند هفت - چگونه کشف کنیم ؟
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 12 فروردین 1403 - 18:58:22
43 دقیقه
مستند هفت - چگونه کشف کنیم ؟
مدت:49دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:علم و دانش/
شنبه 11 فروردین 1403 - 23:10:47
49 دقیقه
مستند 7 - چگونه کشف کنیم ؟
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:علم و دانش/
جمعه 10 فروردین 1403 - 18:56:20
50 دقیقه
مستند - حواس فوق العاده حیوانات
مدت:25دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیوانات/
جمعه 10 فروردین 1403 - 12:28:46
25 دقیقه
مستند - حواس فوق العاده حیوانات
مدت:25دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیوانات/
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 12:30:0
25 دقیقه
مستند - حواس فوق العاده حیوانات
مدت:50دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیوانات/
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 12:30:20
23 دقیقه
مستند 7 - مسافر ناراضی
مدت:30دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 7 فروردین 1403 - 23:0:0
31 دقیقه
مستند - حواس فوق العاده حیوانات
مدت:25دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیوانات/
سه شنبه 7 فروردین 1403 - 12:30:0
25 دقیقه
مستند 7 - مسافر ناراضی
مدت:30دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 23:0:50
28 دقیقه
مستند هفت - مسافر ناراضی
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 22:59:40
31 دقیقه
مستند - حواس فوق العاده حیوانات
مدت:50دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیوانات/
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 12:25:9
25 دقیقه
مستند هفت - مسافر ناراضی
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 4 فروردین 1403 - 22:58:29
36 دقیقه
مستند - حواس فوق العاده حیوانات
مدت:50دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیوانات/
شنبه 4 فروردین 1403 - 12:29:30
25 دقیقه
مستند هفت - مسافر ناراضی
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 3 فروردین 1403 - 23:0:10
33 دقیقه
مستند - حواس فوق العاده حیوانات
مدت:50دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیوانات/
جمعه 3 فروردین 1403 - 12:30:0
25 دقیقه
مستند هفت - مسافر ناراضی
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 2 فروردین 1403 - 22:58:50
36 دقیقه
مستند هفت - هوش مصنوعی
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 1 فروردین 1403 - 16:0:20
46 دقیقه
مستند هفت - هوش مصنوعی
مدت:41دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 16:0:0
41 دقیقه
مستند هفت - کهکشان
مدت:57دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 15:0:20
57 دقیقه
مستند 7 - فضا نوردی
مدت:21دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 28 اسفند 1402 - 18:39:50
21 دقیقه
مستند هفت - فضا نوردی
مدت:21دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 27 اسفند 1402 - 18:40:2
21 دقیقه
مستند هفت - سواد یاران
تهیه کننده: عبدالرضا فیروزان/خلاصه: آموزش به فراگیران سواد آموزی
یک شنبه 27 اسفند 1402 - 12:24:8
21 دقیقه
مستند هفت - فضا نوردی
مدت:20دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 26 اسفند 1402 - 18:37:49
20 دقیقه
مستند هفت - رصد خانه
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 26 اسفند 1402 - 17:13:1
47 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
جمعه 25 اسفند 1402 - 17:25:52
47 دقیقه
مستند 7 - فضا نوردی
مدت:21دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 24 اسفند 1402 - 18:36:2
21 دقیقه
مستند هفت - سیاره دایناسور
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 21:56:1
28 دقیقه
مستند هفت - فضا نوردی
مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 18:35:39
21 دقیقه
مستند هفت-فضانوردی
سه شنبه 22 اسفند 1402 - 18:35:22
21 دقیقه
مستند هفت - فضا نوردی
مدت:21دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 22 اسفند 1402 - 1:51:10
21 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
آفریقا از آسمان/خلاصه: بررسی چشم اندازهای گوناگون کره زمین از فضا ، با استفاده از دوربین های پیشرفته ماهواره ای
سه شنبه 22 اسفند 1402 - 0:0:13
47 دقیقه
مستند 7 - سیاره دایناسور
مدت:28دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
دو شنبه 21 اسفند 1402 - 21:56:45
28 دقیقه
مستند هفت - فضا نوردی
مدت:23دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 21 اسفند 1402 - 1:46:0
23 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
دو شنبه 21 اسفند 1402 - 0:4:5
45 دقیقه
مستند هفت - سیاره دایناسور
مدت:28دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
یک شنبه 20 اسفند 1402 - 21:59:2
28 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
یک شنبه 20 اسفند 1402 - 0:10:2
44 دقیقه
مستند 7 - سیاره دایناسور
مدت:30دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
شنبه 19 اسفند 1402 - 21:54:58
28 دقیقه
مستند 7 - زمین از فضا
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
شنبه 19 اسفند 1402 - 0:3:25
56 دقیقه
مستند 7 - زمین از فضا
مدت:57دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
جمعه 18 اسفند 1402 - 0:5:14
57 دقیقه
مستند 7 - سیاره دایناسور
مدت:28دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
پنج شنبه 17 اسفند 1402 - 22:9:32
28 دقیقه
مستند 7 - زمین از فضا
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
پنج شنبه 17 اسفند 1402 - 0:3:51
56 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 0:10:25
42 دقیقه
مستند هفت - جهان هستی چگونه کار میکند
قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:آفرینش/
دو شنبه 14 اسفند 1402 - 21:56:50
20 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
دو شنبه 14 اسفند 1402 - 0:10:0
39 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:33دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
یک شنبه 13 اسفند 1402 - 0:5:30
33 دقیقه
مستند هفت - جهان هستی چگونه کار میکند
مدت:50دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: جهان هستی/
شنبه 12 اسفند 1402 - 21:57:5
20 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
شنبه 12 اسفند 1402 - 0:5:0
32 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
جمعه 11 اسفند 1402 - 0:0:13
36 دقیقه
مستند 7 - زمین از فضا
مدت:41دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
پنج شنبه 10 اسفند 1402 - 10:20:1
41 دقیقه
مستند 7 - زمین از فضا
مدت:37دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
پنج شنبه 10 اسفند 1402 - 0:10:19
37 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
چهار شنبه 9 اسفند 1402 - 0:10:5
36 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:28دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
سه شنبه 8 اسفند 1402 - 0:9:19
28 دقیقه
مستند 7 - زمین از فضا
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
دو شنبه 7 اسفند 1402 - 0:9:45
40 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:36دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
یک شنبه 6 اسفند 1402 - 0:5:50
36 دقیقه
مستند هفت - جهان هستی چگونه عمل میکند
مدت:19دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 5 اسفند 1402 - 22:1:17
19 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
شنبه 5 اسفند 1402 - 0:4:20
56 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
شنبه 5 اسفند 1402 - 0:4:0
56 دقیقه
مستند هفت - داستان علم
مدت:53دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 4 اسفند 1402 - 2:20:59
53 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:57دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
جمعه 4 اسفند 1402 - 0:7:35
57 دقیقه
مستند 7 - داستان علم
مدت:55دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 3 اسفند 1402 - 2:17:23
55 دقیقه
مستند 7 - زمین از فضا
مدت:55دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
پنج شنبه 3 اسفند 1402 - 0:4:2
55 دقیقه
مستند هفت - داستان علم
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 2 اسفند 1402 - 2:20:55
58 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
چهار شنبه 2 اسفند 1402 - 0:5:48
57 دقیقه
مستند هفت - داستان علم
مدت:53دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 1 اسفند 1402 - 2:21:26
53 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:51دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
سه شنبه 1 اسفند 1402 - 0:5:0
51 دقیقه
مستند 7 - داستان علم
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 30 بهمن 1402 - 2:18:44
43 دقیقه
مستند 7 - زمین از فضا
مدت:48دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
دو شنبه 30 بهمن 1402 - 0:10:32
48 دقیقه
مستند هفت - داستان علم
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 29 بهمن 1402 - 2:10:30
43 دقیقه
مستند 7 - زمین از فضا
مدت:39دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
یک شنبه 29 بهمن 1402 - 0:9:45
39 دقیقه
مستند 7 - زمین از فضا
مدت:35دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
شنبه 28 بهمن 1402 - 0:9:52
35 دقیقه
مستند 7 - زمین از فضا
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
جمعه 27 بهمن 1402 - 0:10:0
40 دقیقه
مستند 7 - زمین از فضا
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
پنج شنبه 26 بهمن 1402 - 0:9:40
42 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
چهار شنبه 25 بهمن 1402 - 0:10:39
43 دقیقه
مستند 7 - زمین از فضا
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
سه شنبه 24 بهمن 1402 - 0:15:0
43 دقیقه
مستند 7 - زمین از فضا
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
دو شنبه 23 بهمن 1402 - 0:9:37
40 دقیقه
مستند هفت - پلو تو
مدت:53دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 22 بهمن 1402 - 15:55:13
53 دقیقه
مستند 7 - زمین یک میلیون سال قبل
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
پنج شنبه 19 بهمن 1402 - 16:31:13
42 دقیقه
مستند 7 - زمین یک میلیون سال قبل
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
پنج شنبه 19 بهمن 1402 - 16:30:53
42 دقیقه
مستند هفت - داستان زمین
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:محیط زیست/
جمعه 13 بهمن 1402 - 3:35:25
44 دقیقه
مستند 7 - داستان زمین
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:محیط زیست/
پنج شنبه 12 بهمن 1402 - 3:59:34
42 دقیقه
مستند هفت - داستان زمین
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:محیط زیست/
چهار شنبه 11 بهمن 1402 - 4:0:13
45 دقیقه
مستند هفت - جاسوسی در حیات وحش
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
چهار شنبه 11 بهمن 1402 - 0:13:25
54 دقیقه
مستند هفت - داستان زمین
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:محیط زیست/
سه شنبه 10 بهمن 1402 - 21:0:0
46 دقیقه
مستند هفت - داستان زمین
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:محیط زیست/
سه شنبه 10 بهمن 1402 - 4:0:0
45 دقیقه
مستند 7 - داستان زمین
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:محیط زیست/
دو شنبه 9 بهمن 1402 - 20:59:40
43 دقیقه
مستند 7 - داستان زمین
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:محیط زیست/
دو شنبه 9 بهمن 1402 - 4:4:27
42 دقیقه
مستند هفت - داستان زمین
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:محیط زیست/
یک شنبه 8 بهمن 1402 - 21:0:0
43 دقیقه
مستند هفت - داستان زمین
مدت:41دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:محیط زیست/
یک شنبه 8 بهمن 1402 - 3:59:5
41 دقیقه
مستند 7 - سیاره ما قبل تاریخ
مدت:37دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
جمعه 6 بهمن 1402 - 16:0:19
38 دقیقه
مستند 7 - جهان به هم پیوسته
مدت:37دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش -طبیعت/
جمعه 6 بهمن 1402 - 14:30:13
37 دقیقه
مستند 7 - جاسوسی در حیات وحش
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 0:8:30
57 دقیقه
مستند هفت - جاسوسی در حیات وحش
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 0:5:55
54 دقیقه
مستند هفت - جاسوسی در حیات وحش
مدت:55دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 0:6:17
55 دقیقه
مستند 7 - جاسوسی در حیات وحش
مدت:57دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 0:1:15
54 دقیقه
مستند هفت - جاسوسی در حیات وحش
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 0:1:30
56 دقیقه
مستند هفت - بزرگترین رخدادهای طبیعت
قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علمی/
شنبه 30 دی 1402 - 0:15:1
58 دقیقه
مستند هفت - ماشین آلات غول پیکر
مدت:27دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 29 دی 1402 - 18:15:42
44 دقیقه
مستند هفت - سیاره ما قبل تاریخ
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 29 دی 1402 - 15:56:10
41 دقیقه
مستند هفت - جهان به هم پیوسته
قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:آفرینش/
جمعه 29 دی 1402 - 14:30:26
37 دقیقه
مستند هفت - به زمین خوش آمدید
مدت:34دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: مهارتی/رده سنی: بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع : علمی/
جمعه 29 دی 1402 - 4:10:0
33 دقیقه
مستند هفت - ماشین آلات غول پیکر
مدت:27دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 29 دی 1402 - 2:55:10
42 دقیقه
مستند هفت - بزرگترین رخدادهای طبیعت
قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علمی/
جمعه 29 دی 1402 - 0:1:35
57 دقیقه
مستند 7 - ماشین آلات غول پیکر
مدت:27دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 28 دی 1402 - 2:50:5
27 دقیقه
مستند 7 - بزرگترین رخدادهای طبیعت
قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
پنج شنبه 28 دی 1402 - 0:1:15
58 دقیقه
مستند هفت - به زمین خوش آمدید
قالب: مستند/نوع آموزش: مهارتی/رده سنی: بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع : علمی/
چهار شنبه 27 دی 1402 - 21:0:10
37 دقیقه
مستند هفت - به زمین خوش آمدید
قالب: مستند/نوع آموزش: مهارتی/رده سنی: بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع : علمی/
چهار شنبه 27 دی 1402 - 3:53:14
34 دقیقه
مستند هفت - ماشین آلات غول پیکر
مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 27 دی 1402 - 2:55:21
27 دقیقه
مستند هفت - رخدادهای بزرگ طبیعت
قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علمی/
چهار شنبه 27 دی 1402 - 0:5:51
55 دقیقه
مستند هفت - به زمین خوش آمدید
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 26 دی 1402 - 21:0:0
40 دقیقه
مستند هفت - به زمین خوش آمدید
مدت:38دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: مهارتی/رده سنی: بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع : علمی/
سه شنبه 26 دی 1402 - 4:0:0
38 دقیقه
مستند هفت - بزرگترین رخدادهای طبیعت
مدت:57دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 26 دی 1402 - 0:3:35
57 دقیقه
مستند 7 - به زمین خوش آمدید
مدت:40دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: مهارتی/رده سنی: بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع : علمی/
دو شنبه 25 دی 1402 - 20:59:40
39 دقیقه
مستند 7 - مهندسی ناممکن
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 25 دی 1402 - 8:15:38
41 دقیقه
مستند 7 - اولین حیات در کره زمین
مدت:54دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات/
دو شنبه 25 دی 1402 - 3:46:27
54 دقیقه
مستند 7 - مهندسی ناممکن
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 25 دی 1402 - 0:54:35
41 دقیقه
مستند هفت - مهندسی ناممکن
مدت:41دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 24 دی 1402 - 20:5:2
41 دقیقه
مستند هفت - به زمین خوش آمدید
مدت:37دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 24 دی 1402 - 3:59:7
37 دقیقه
مستند هفت - سازه های برتر جهان
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 24 دی 1402 - 2:30:0
44 دقیقه
مستند هفت - بزرگترین رخدادهای طبیعت
مدت:58دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 24 دی 1402 - 0:12:25
58 دقیقه
مستند هفت - به زمین خوش آمدید
مدت:39دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 23 دی 1402 - 20:57:0
39 دقیقه
مستند هفت - به زمین خوش آمدید
مدت:38دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 23 دی 1402 - 4:0:33
38 دقیقه
مستند هفت - سازه های برتر جهان
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 23 دی 1402 - 2:31:4
44 دقیقه
مستند هفت - بزرگترین رخدادهای طبیعت
مدت:55دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 23 دی 1402 - 0:1:35
55 دقیقه
مستند هفت - زندگی در رنگ
مدت:74دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
جمعه 22 دی 1402 - 21:0:0
74 دقیقه
مستند هفت - سازه های برتر جهان
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 22 دی 1402 - 18:10:38
44 دقیقه
مستند هفت - سیاره ما قبل تاریخ
مدت:38دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 22 دی 1402 - 16:0:10
38 دقیقه
مستند هفت - جهان به هم پیوسته
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 22 دی 1402 - 14:49:55
47 دقیقه
مستند هفت - کاوش در اقیانوس ها
قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
جمعه 22 دی 1402 - 4:1:5
45 دقیقه
مستند هفت - سازه های برتر جهان
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 22 دی 1402 - 2:30:20
42 دقیقه
مستند هفت - دارو دسته های مرگ آفرین
قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: بزرگسالان/گروه:تامین برنامه/موضوع:علمی/
جمعه 22 دی 1402 - 0:10:30
47 دقیقه
مستند 7 - کاوش در اقیانوس ها
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
پنج شنبه 21 دی 1402 - 3:59:35
45 دقیقه
مستند 7 - سازه های برتر جهان
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 21 دی 1402 - 2:25:24
43 دقیقه
مستند 7 - دارو دسته های مرگ آفرین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
پنج شنبه 21 دی 1402 - 0:10:45
39 دقیقه
مستند 7 - سازه های برتر جهان
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 20 دی 1402 - 20:59:40
44 دقیقه
مستند 7 - کاوش در اقیانوس ها
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
چهار شنبه 20 دی 1402 - 3:59:40
47 دقیقه
مستند 7 - سازه های برتر جهان
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 20 دی 1402 - 2:24:55
43 دقیقه
مستند هفت - سازه های برتر جهان
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 19 دی 1402 - 21:0:0
46 دقیقه
مستند هفت - کاوش در اقیانوس ها
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
سه شنبه 19 دی 1402 - 4:0:51
46 دقیقه
مستند هفت - سازه های برتر جهان
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 19 دی 1402 - 2:34:59
44 دقیقه
مستند هفت - دارو دسته های مرگ آفرین
مدت:48دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
سه شنبه 19 دی 1402 - 0:10:20
48 دقیقه
مستند 7 - سازه های برتر جهان
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 18 دی 1402 - 20:55:0
44 دقیقه
مستند 7 - کاوش در اقیانوس ها
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
دو شنبه 18 دی 1402 - 3:55:4
46 دقیقه
مستند 7 - سازه های برتر جهان
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 18 دی 1402 - 2:29:22
43 دقیقه
مستند 7 - دارو دسته های مرگ آفرین
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
دو شنبه 18 دی 1402 - 0:5:1
47 دقیقه
مستند هفت- سازه های برتر جهان
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 17 دی 1402 - 21:0:0
46 دقیقه
مستند هفت - کاوش در اقیانوس ها
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 17 دی 1402 - 3:58:59
46 دقیقه
مستند هفت- سازه های برتر جهان
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 17 دی 1402 - 2:34:40
44 دقیقه
مستند هفت - دارو دسته های مرگ آفرین
قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: بزرگسالان/گروه:تامین برنامه/موضوع:علمی/
یک شنبه 17 دی 1402 - 0:6:0
29 دقیقه
مستند 7 - سازه های برتر جهان
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 16 دی 1402 - 20:53:1
45 دقیقه
مستند 7 - کاوش در اقیانوس ها
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
شنبه 16 دی 1402 - 3:53:10
45 دقیقه
مستند 7 - سازه های برتر جهان
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 16 دی 1402 - 2:30:9
43 دقیقه
مستند 7 - مادینه های وحشی ساوانا
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
شنبه 16 دی 1402 - 0:8:14
49 دقیقه
مستند 7 - سیاره ما قبل تاریخ
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 15 دی 1402 - 21:39:27
39 دقیقه
مستند 7 - هوش مصنوعی
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 15 دی 1402 - 20:44:40
44 دقیقه
مستند 7 - سیاره ما قبل تاریخ
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 15 دی 1402 - 15:59:48
40 دقیقه
مستند 7 - جهان به هم پیوسته
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 15 دی 1402 - 14:44:54
40 دقیقه
مستند 7 - کاوش در اقیانوس ها
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 15 دی 1402 - 4:10:53
46 دقیقه
مستند 7 - مادینه های وحشی سرزمین ساوانا
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
جمعه 15 دی 1402 - 0:8:19
51 دقیقه
مستند 7 - کاوش در اقیانوس ها
مدت:36دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 14 دی 1402 - 4:3:31
36 دقیقه
مستند 7 - مادینه های وحشی ساوانا
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
پنج شنبه 14 دی 1402 - 0:10:20
47 دقیقه
مستند هفت - مکان های وحشی استرالیا
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 13 دی 1402 - 21:1:23
45 دقیقه
مستند هفت - کاوش در اقیانوس ها
قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/ رده سنی: عام/گروه:تامین برنامه/ موضوع: طبیعت/
چهار شنبه 13 دی 1402 - 4:10:28
45 دقیقه
مستند هفت - مکان های وحشی استرالیا
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 13 دی 1402 - 0:9:55
43 دقیقه
مستند هفت - مکان های وحشی استرالیا
مدت:51دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت استرالیا/
سه شنبه 12 دی 1402 - 21:0:11
51 دقیقه
مستند هفت - کاوش در اقیانوس ها
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
سه شنبه 12 دی 1402 - 4:0:8
44 دقیقه
مستند هفت - مکان های وحشی استرالیا
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت استرالیا/
سه شنبه 12 دی 1402 - 0:10:0
47 دقیقه
مستند 7 - مکان های وحشی استرالیا
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت استرالیا/
دو شنبه 11 دی 1402 - 21:0:45
48 دقیقه
مستند 7 - کاوش در اقیانوس ها
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
دو شنبه 11 دی 1402 - 3:56:46
46 دقیقه
مستند 7 - مکان های وحشی استرالیا
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت استرالیا/
دو شنبه 11 دی 1402 - 0:9:40
46 دقیقه
مستند هفت - مکان های وحشی استرالیا
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 10 دی 1402 - 21:0:0
45 دقیقه
مستند هفت - کاوش در اقیانوس ها
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 10 دی 1402 - 4:0:28
45 دقیقه
مستند هفت - مکان های وحشی استرالیا
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 10 دی 1402 - 0:10:0
44 دقیقه
مستند هفت - مکان های وحشی استرالیا
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 9 دی 1402 - 20:51:22
50 دقیقه
مستند هفت - کاوش در اقیانوس ها
قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/ رده سنی: عام/گروه:تامین برنامه/ موضوع: طبیعت/
شنبه 9 دی 1402 - 4:0:0
45 دقیقه
مستند هفت - دنیای زیر پای ما
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 9 دی 1402 - 2:6:1
48 دقیقه
مستند هفت - مکان های وحشی استرالیا
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 9 دی 1402 - 0:10:0
48 دقیقه
مستند هفت - سیاره ما قبل تاریخ
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 8 دی 1402 - 21:34:35
39 دقیقه
مستند هفت - هوش مصنوعی
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 8 دی 1402 - 20:40:32
48 دقیقه
مستند هفت - سیاره ما قبل تاریخ
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 8 دی 1402 - 15:50:56
41 دقیقه
مستند هفت - جهان به هم پیوسته
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 8 دی 1402 - 14:50:7
39 دقیقه
مستند هفت - زمین سیاره شگفت انگیز
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
جمعه 8 دی 1402 - 0:10:0
47 دقیقه
مستند 7 - زمین سیاره شگفت انگیز
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
پنج شنبه 7 دی 1402 - 0:9:40
48 دقیقه
مستند هفت - زمین سیاره شگفت انگیز
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
چهار شنبه 6 دی 1402 - 0:10:0
48 دقیقه
مستند هفت - زمین سیاره شگفت انگیز
مدت:48دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
سه شنبه 5 دی 1402 - 0:10:5
48 دقیقه
مستند هفت- اسرارپنهان زمین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 3 دی 1402 - 0:10:30
50 دقیقه
مستند هفت- اسرارپنهان زمین
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 2 دی 1402 - 0:10:0
40 دقیقه
مستند هفت- اسرار پنهان زمین
مدت:38دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 1 دی 1402 - 21:0:30
38 دقیقه
مستند هفت- اسرار پنهان زمین
مدت:39دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 1 دی 1402 - 14:0:0
39 دقیقه
مستند هفت - اسرار پنهان زمین
مدت:38دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 1 دی 1402 - 0:11:15
38 دقیقه
مستند 7 - اسرارپنهان زمین
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 30 آذر 1402 - 0:9:36
39 دقیقه
مستند هفت - اسرارپنهان زمین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 29 آذر 1402 - 0:10:6
40 دقیقه
مستند هفت - اسرار پنهان زمین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 28 آذر 1402 - 0:10:0
41 دقیقه
مستند هفت - اسرار گیاهان
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 28 آذر 1402 - 0:0:0
0 دقیقه
مستند هفت - اسرار گیاهان
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 27 آذر 1402 - 23:17:21
42 دقیقه
مستند هفت - کاوش در فضا
مدت:24دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی - تاریخی/
دو شنبه 27 آذر 1402 - 20:17:30
51 دقیقه
مستند هفت - فضا نوردی
مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 27 آذر 1402 - 12:25:10
20 دقیقه
مستند هفت - اسرار گیاهان
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 27 آذر 1402 - 8:15:22
44 دقیقه
مستند هفت - جهان هستی
قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:آفرینش/
دو شنبه 27 آذر 1402 - 1:59:27
42 دقیقه
مستند هفت - اسرار پنهان زمین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 27 آذر 1402 - 0:0:49
40 دقیقه
مستند هفت - اولین حیات در کره زمین
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 26 آذر 1402 - 23:3:51
56 دقیقه
مستند هفت - فضا نوردی
مدت:22دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
یک شنبه 26 آذر 1402 - 19:45:20
22 دقیقه
مستند هفت - فضا نوردی
مدت:32دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
یک شنبه 26 آذر 1402 - 12:22:58
32 دقیقه
مستند هفت - اولین حیات در کره زمین
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 26 آذر 1402 - 8:15:20
44 دقیقه
مستند هفت - جهان هستی
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 26 آذر 1402 - 1:45:8
40 دقیقه
مستند هفت - اسرار پنهان زمین
مدت:37دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 26 آذر 1402 - 0:0:33
37 دقیقه
مستند هفت - زمین یک میلیارد سال قبل
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 25 آذر 1402 - 20:24:50
41 دقیقه
مستند هفت - اسرار پنهان زمین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 25 آذر 1402 - 0:7:5
41 دقیقه
مستند هفت - ابر سازه ها
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 24 آذر 1402 - 14:0:0
44 دقیقه
مستند هفت - اهمیت اندازه ها
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 24 آذر 1402 - 10:23:48
47 دقیقه
مستند هفت - ابرسازه ها
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 24 آذر 1402 - 0:11:6
43 دقیقه
مستند 7 - ابرسازه ها
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
پنج شنبه 23 آذر 1402 - 0:5:0
43 دقیقه
مستند هفت - ابرسازه ها
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 22 آذر 1402 - 0:10:5
43 دقیقه
مستند هفت - ابر سازه ها
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 21 آذر 1402 - 0:10:1
43 دقیقه
مستند 7 - راز مکونگ
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
دو شنبه 20 آذر 1402 - 0:9:40
45 دقیقه
مستند هفت - راز مکونگ
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
یک شنبه 19 آذر 1402 - 0:10:20
47 دقیقه
مستند هفت - راز مکونگ
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
شنبه 18 آذر 1402 - 0:10:40
42 دقیقه
مستند 7 - شامپانزه ها
مدت:75دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
جمعه 17 آذر 1402 - 15:24:40
75 دقیقه
مستند 7 - راز مکونگ
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 17 آذر 1402 - 13:54:40
49 دقیقه
مستند 7 - راز مکونگ
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
جمعه 17 آذر 1402 - 0:9:40
47 دقیقه
مستند هفت - فجایع مهندسی
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
پنج شنبه 16 آذر 1402 - 20:54:57
43 دقیقه
مستند 7 - راز مکونگ
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
پنج شنبه 16 آذر 1402 - 0:9:40
47 دقیقه
مستند هفت - راز مکونگ
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 15 آذر 1402 - 21:0:0
46 دقیقه
مستند هفت - راز مکونگ
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 15 آذر 1402 - 0:10:40
46 دقیقه
مستند هفت - راز مکونگ
مدت:48دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 14 آذر 1402 - 21:1:0
48 دقیقه
مستند هفت - راز مکونگ
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 14 آذر 1402 - 0:10:43
46 دقیقه
مستند 7 - راز مکونگ
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 13 آذر 1402 - 20:59:40
46 دقیقه
مستند 7 - راز مکونگ
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 13 آذر 1402 - 0:9:35
46 دقیقه
مستند هفت - راز مکونگ
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 12 آذر 1402 - 21:6:10
47 دقیقه
مستند هفت - راز مکونگ
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 12 آذر 1402 - 0:10:0
47 دقیقه
مستند هفت - راز مکونگ
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 11 آذر 1402 - 20:55:30
50 دقیقه
مستند هفت - راز مکونگ
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 11 آذر 1402 - 0:9:45
47 دقیقه
مستند هفت - بازگشت شانه به سر
مدت:52دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
جمعه 10 آذر 1402 - 15:30:29
52 دقیقه
مستند هفت - زمین یک میلیون سال قبل
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 10 آذر 1402 - 13:50:50
43 دقیقه
مستند هفت - شب رنگی
مدت:28دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
جمعه 10 آذر 1402 - 4:33:21
28 دقیقه
مستند هفت - زمین یک میلیون سال قبل
مدت:41دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 10 آذر 1402 - 0:10:5
41 دقیقه
مستند 7 - بازگشت شانه به سر
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 20:51:9
51 دقیقه
مستند 7 - بازگشت شانه به سر
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 0:9:8
49 دقیقه
مستند هفت - شهرها حیات وحش جدید طبیعت
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 21:0:0
55 دقیقه
مستند هفت - شهرها حیات وحش جدید طبیعت
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 0:8:36
55 دقیقه
مستند هفت - شهرها حیات وحش جدید طبیعت
مدت:51دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 7 آذر 1402 - 20:56:20
51 دقیقه
مستند هفت - شهرها حیات وحش جدید طبیعت
مدت:49دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 7 آذر 1402 - 0:9:20
49 دقیقه
مستند 7 - چگونه ساخته شد
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام /گروه : تامین برنامه/موضوع : علمی/
دو شنبه 6 آذر 1402 - 8:14:53
40 دقیقه
مستند 7 - مغز
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 6 آذر 1402 - 2:6:0
43 دقیقه
مستند 7 - چگونه ساخته شد
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام /گروه : تامین برنامه/موضوع : علمی/
دو شنبه 6 آذر 1402 - 1:5:16
40 دقیقه
مستند 7 - کاوش در فضا
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 6 آذر 1402 - 0:1:50
49 دقیقه
مستند هفت - شهرها حیات وحش جدید طبیعت
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 5 آذر 1402 - 0:10:5
56 دقیقه
مستند 7 - شگفتی های موسمی
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
شنبه 4 آذر 1402 - 21:0:8
43 دقیقه
مستند 7 - شگفتی های موسمی
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
شنبه 4 آذر 1402 - 0:14:56
40 دقیقه
مستند 7 - شگفتی های موسمی
مدت:55دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
جمعه 3 آذر 1402 - 13:50:20
54 دقیقه
مستند 7 - شب رنگی
مدت:26دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
جمعه 3 آذر 1402 - 4:15:8
26 دقیقه
مستند 7 - شگفتی های موسمی
مدت:52دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
جمعه 3 آذر 1402 - 0:7:46
52 دقیقه
مستند 7 - شگفتی های موسمی
مدت:57دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
پنج شنبه 2 آذر 1402 - 20:59:40
57 دقیقه
مستند 7 - شگفتی های موسمی
مدت:55دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
پنج شنبه 2 آذر 1402 - 0:15:48
55 دقیقه
مستند هفت - شگفتی های موسمی
مدت:51دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
سه شنبه 30 آبان 1402 - 21:0:20
51 دقیقه
مستند هفت - شب رنگی
مدت:26دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
سه شنبه 30 آبان 1402 - 4:6:13
26 دقیقه
مستند هفت - آزمایشگران
مدت:48دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: نوجوان و جوان/گروه:تامین برنامه/موضوع : علمی/
سه شنبه 30 آبان 1402 - 2:0:0
48 دقیقه
مستند هفت - شگفتی های موسمی
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
سه شنبه 30 آبان 1402 - 0:18:6
50 دقیقه
مستند 7 - شب رنگی
مدت:26دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
دو شنبه 29 آبان 1402 - 4:5:36
26 دقیقه
مستند 7 - زاده طوفان
مدت:54دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
دو شنبه 29 آبان 1402 - 0:14:49
54 دقیقه
مستند هفت- شب رنگی
مدت:27دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
یک شنبه 28 آبان 1402 - 4:5:9
27 دقیقه
مستند هفت - آزمایشگران
مدت:39دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: نوجوان و جوان/گروه:تامین برنامه/موضوع : علمی/
یک شنبه 28 آبان 1402 - 2:5:45
39 دقیقه
مستند هفت- زاده طوفان
مدت:57دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 28 آبان 1402 - 0:15:49
57 دقیقه
مستند هفت - زاده طوفان
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 27 آبان 1402 - 21:5:0
51 دقیقه
مستند هفت - شب رنگی
مدت:30دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
شنبه 27 آبان 1402 - 4:5:0
27 دقیقه
مستند هفت - زاده طوفان
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 27 آبان 1402 - 0:20:0
49 دقیقه
مستند هفت - شگفت انگیز ترین رویدادهای طبیعت
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
جمعه 26 آبان 1402 - 14:40:39
34 دقیقه
مستند هفت- شگفت انگیز ترین رویدادهای طبیعت
قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: عام/گروه:تامین برنامه/موضوع:حیات وحش/
جمعه 26 آبان 1402 - 0:29:28
34 دقیقه
مستند 7 - جزایر جنوبی
مدت:25دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
پنج شنبه 25 آبان 1402 - 1:49:15
25 دقیقه
مستند 7 - شگفت انگیز ترین رویدادهای طبیعت
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
پنج شنبه 25 آبان 1402 - 0:20:3
44 دقیقه
مستند هفت - جزایر جنوبی
مدت:25دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
چهار شنبه 24 آبان 1402 - 1:48:8
24 دقیقه
مستند هفت - شگفت انگیز ترین رویدادهای طبیعت