اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

مهارت عکاسی با مربی بین المللی جیمی چین

مهارت عکاسی با مربی بین المللی جیمی چین

دسته بندی:

توضیحات

#عکاس
#JIMMY_CHIN
با مربی خود همراه شو
هر شنبه  ساعت 23:00
کاری از تامین برنامه شبکه آموزش سیما 
#عکاسی #مهارت #آموزش #شبکه_آموزش_سیما

دانلود قسمت های مستند هفت (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
مستند - داستان علم
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 16 تیر 1403 - 3:33:56
41 دقیقه
مستند - داستان علم
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 14 تیر 1403 - 19:53:36
54 دقیقه
مستند - داستان علم
مدت:55دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 14 تیر 1403 - 3:30:1
55 دقیقه
مستند - داستان مغز
مدت:35دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
پنج شنبه 14 تیر 1403 - 2:1:54
35 دقیقه
مستند - داستان علم
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 13 تیر 1403 - 20:3:39
56 دقیقه
مستند - داستان مغز
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
چهار شنبه 13 تیر 1403 - 17:3:48
40 دقیقه
مستند - داستان علم
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 13 تیر 1403 - 4:1:35
21 دقیقه
مستند - داستان علم
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 13 تیر 1403 - 3:25:40
34 دقیقه
مستند - داستان مغز
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
چهار شنبه 13 تیر 1403 - 2:1:52
40 دقیقه
مستند - داستان علم
مدت:61دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 12 تیر 1403 - 19:52:59
61 دقیقه
مستند - داستان مغز
مدت:41دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
سه شنبه 12 تیر 1403 - 17:10:35
41 دقیقه
مستند - داستان علم
مدت:26دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 12 تیر 1403 - 4:1:33
26 دقیقه
مستند - داستان علم
مدت:31دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 12 تیر 1403 - 3:28:32
31 دقیقه
مستند - داستان مغز
مدت:41دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
سه شنبه 12 تیر 1403 - 2:1:56
41 دقیقه
مستند - داستان علم
مدت:55دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 11 تیر 1403 - 20:8:11
54 دقیقه
مستند - داستان مغز
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
دو شنبه 11 تیر 1403 - 17:3:30
42 دقیقه
مستند - داستان علم
مدت:55دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 11 تیر 1403 - 3:30:0
55 دقیقه
مستند - داستان مغز
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
دو شنبه 11 تیر 1403 - 2:1:48
38 دقیقه
مستند - داستان علم
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 10 تیر 1403 - 20:10:0
43 دقیقه
مستند - داستان مغز
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
یک شنبه 10 تیر 1403 - 17:10:0
38 دقیقه
مستند - داستان علم
مدت:12دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 10 تیر 1403 - 4:1:40
12 دقیقه
مستند - داستان علم
مدت:29دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 10 تیر 1403 - 3:30:40
29 دقیقه
مستند - داستان مغز
مدت:35دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
یک شنبه 10 تیر 1403 - 2:1:53
35 دقیقه
مستند - داستان علم
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 9 تیر 1403 - 20:10:0
44 دقیقه
مستند - داستان مغز
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
شنبه 9 تیر 1403 - 17:10:0
35 دقیقه
مستند - داستان علم
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 9 تیر 1403 - 3:30:0
43 دقیقه
مستند - داستان مغز
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
شنبه 9 تیر 1403 - 2:0:13
35 دقیقه
مستند - کاوش در اقیانوس
قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
جمعه 8 تیر 1403 - 15:0:0
47 دقیقه
مستند - کاوش در اقیانوس
قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
جمعه 8 تیر 1403 - 2:1:54
46 دقیقه
مستند - کاوش در اقیانوس
قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
پنج شنبه 7 تیر 1403 - 15:10:0
37 دقیقه
مستند - کاوش در اقیانوس
قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
پنج شنبه 7 تیر 1403 - 2:1:55
36 دقیقه
مستند - کاوش در اقیانوس
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 15:10:1
47 دقیقه
مستند - کاوش در اقیانوس
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 2:0:13
45 دقیقه
مستند هفت
کاوش در اقیانوس/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
سه شنبه 5 تیر 1403 - 15:25:46
45 دقیقه
مستند هفت
کاوش در اقیانوس/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
سه شنبه 5 تیر 1403 - 2:1:51
43 دقیقه
مستند - هونه
مدت:43دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه: تامین برنامه/موضوع: مستند/
دو شنبه 4 تیر 1403 - 22:10:0
43 دقیقه
مستند - کاوش در اقیانوس
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
دو شنبه 4 تیر 1403 - 15:1:53
47 دقیقه
مستند - کاوش در اقیانوس
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
دو شنبه 4 تیر 1403 - 2:1:55
46 دقیقه
مستند هفت
کاوش در اقیانوس/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
یک شنبه 3 تیر 1403 - 15:1:53
48 دقیقه
مستند هفت
کاوش در اقیانوس/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
یک شنبه 3 تیر 1403 - 2:1:55
45 دقیقه
مستند هفت
کاوش در اقیانوس/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
شنبه 2 تیر 1403 - 15:1:53
46 دقیقه
مستند هفت
کاوش در اقیانوس/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
شنبه 2 تیر 1403 - 2:0:50
45 دقیقه
مستند هفت - عصر هوش مصنوعی
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 6:15:0
32 دقیقه
مستند 7 - عصر هوش مصنوعی
مدت:32دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 26 خرداد 1403 - 23:26:1
32 دقیقه
مستند 7 - عصر هوش مصنوعی
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 25 خرداد 1403 - 23:5:14
44 دقیقه
مستند - مور شده
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/
جمعه 25 خرداد 1403 - 11:10:11
41 دقیقه
مستند - مور شده
مدت:41دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/
پنج شنبه 24 خرداد 1403 - 23:1:49
41 دقیقه
مستند 7 - عصر هوش مصنوعی
مدت:37دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 24 خرداد 1403 - 6:5:29
37 دقیقه
مستند هفت - عصر هوش مصنوعی
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 23 خرداد 1403 - 23:4:49
37 دقیقه
مستند هفت - عصر هوش مصنوعی
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 23 خرداد 1403 - 6:5:25
31 دقیقه
مستند هفت
عصر هوش مصنوعی/مدت:31دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 23:4:25
31 دقیقه
مستند هفت
عصر هوش مصنوعی/ مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 6:10:38
44 دقیقه
مستند هفت - عصر هوش مصنوعی
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 23:4:55
44 دقیقه
مستند هفت - عصر هوش مصنوعی
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 6:5:36
50 دقیقه
مستند 7 - عصر هوش مصنوعی
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 23:5:0
50 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 6:15:16
40 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
شنبه 19 خرداد 1403 - 23:5:0
40 دقیقه
مستند - هونه
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 19 خرداد 1403 - 6:5:0
44 دقیقه
مستند - هونه
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 18 خرداد 1403 - 23:1:10
44 دقیقه
مستند - مور شده
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 18 خرداد 1403 - 11:1:40
27 دقیقه
مستند - مور شده
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 18 خرداد 1403 - 10:45:17
14 دقیقه
مستند - میهن مهین
جمعه 18 خرداد 1403 - 6:2:55
46 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی - هنری/
پنج شنبه 17 خرداد 1403 - 23:2:23
46 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی - هنری/
پنج شنبه 17 خرداد 1403 - 6:9:1
47 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
چهار شنبه 16 خرداد 1403 - 23:4:34
43 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
چهار شنبه 16 خرداد 1403 - 6:7:16
52 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:48دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
سه شنبه 15 خرداد 1403 - 23:0:5
48 دقیقه
مستند هفت
ما چطور به این لحظه رسیدیم-نحوه مدیریت زمان در شرایط مختلف
سه شنبه 15 خرداد 1403 - 18:20:30
50 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی - هنری/
سه شنبه 15 خرداد 1403 - 6:1:15
47 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
دو شنبه 14 خرداد 1403 - 23:9:30
47 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
دو شنبه 14 خرداد 1403 - 6:2:52
44 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 23:2:23
44 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی - هنری/
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 6:26:16
26 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی - هنری/
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 6:7:22
15 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی - هنری/
شنبه 12 خرداد 1403 - 23:7:23
46 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
شنبه 12 خرداد 1403 - 6:6:35
47 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
جمعه 11 خرداد 1403 - 23:0:50
47 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
جمعه 11 خرداد 1403 - 6:8:12
42 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
پنج شنبه 10 خرداد 1403 - 23:7:47
43 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
پنج شنبه 10 خرداد 1403 - 6:10:27
43 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
چهار شنبه 9 خرداد 1403 - 23:7:44
43 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
چهار شنبه 9 خرداد 1403 - 6:8:19
42 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
سه شنبه 8 خرداد 1403 - 23:7:56
45 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
سه شنبه 8 خرداد 1403 - 6:10:19
43 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 23:4:45
46 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 6:10:22
47 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:فرهنگی/
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 23:1:55
45 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:48دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 6:10:0
48 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
شنبه 5 خرداد 1403 - 23:2:45
44 دقیقه
مستند - میهن مهین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
شنبه 5 خرداد 1403 - 6:8:9
48 دقیقه
مستند - میهن مهین
هنرمند و استاد دانشگاه - مرتضی وفایی - صنعت شیشه گری/
جمعه 4 خرداد 1403 - 23:1:40
48 دقیقه
مستند - مور شده
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی /
جمعه 4 خرداد 1403 - 2:1:44
41 دقیقه
مستند 7 - مهندسی ناممکن
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 4 خرداد 1403 - 1:20:4
39 دقیقه
مستند - مور شده
سیری از مراسم سوگواری در میان قوم لک/
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 23:0:0
41 دقیقه
مستند 7 - مهندسی ناممکن
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 1:29:35
41 دقیقه
مستند - سالگرد حاج قاسم با حضور آقای رئیسی
میان برنامه - ویژه شهادت رئیس جمهور
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 12:6:5
33 دقیقه
مستند هفت - مهندسی ناممکن
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 1:20:49
39 دقیقه
مستند هفت - جهان هستی
قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:آفرینش/
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 21:1:34
10 دقیقه
مستند هفت - جهان هستی
قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:آفرینش/
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 20:30:0
30 دقیقه
مستند هفت - جهان هستی
قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:آفرینش/
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 12:15:4
40 دقیقه
مستند هفت - اسرار پنهان زمین
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 10:4:59
41 دقیقه
مستند هفت - ما چطور به این لحظه رسیدیم
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 8:1:34
18 دقیقه
مستند هفت - ما چطور به این لحظه رسیدیم
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 7:35:18
24 دقیقه
مستند هفت - قاتلان کیهان
مدت:40دقیقه/ قالب: مستند/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 2:1:37
17 دقیقه
مستند هفت - قاتلان کیهان
مدت:40دقیقه/ قالب: مستند/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 1:33:10
26 دقیقه
مستند هفت
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 23:1:53
56 دقیقه
مستند هفت
مدت:52دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 6:27:21
53 دقیقه
مستند هفت
مدت:52دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 23:2:43
53 دقیقه
مستند هفت
مدت:52دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 6:25:25
43 دقیقه
مستند هفت
مدت:52دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 23:0:1
44 دقیقه
مستند هفت
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 2:1:50
43 دقیقه
مستند هفت
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 23:2:51
45 دقیقه
مستند هفت
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 2:1:49
43 دقیقه
مستند هفت
مدت:52دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
چهار شنبه 26 اردیبهشت 1403 - 23:2:45
55 دقیقه
مستند هفت
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 26 اردیبهشت 1403 - 2:1:54
44 دقیقه
مستند 7 - سفر بزرگ
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 23:1:48
56 دقیقه
مستند هفت - ابر کارخانه ها
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 2:1:51
44 دقیقه
مستند 7 - سفر بزرگ
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 23:2:38
45 دقیقه
مستند هفت - ابر کارخانه ها
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 2:1:50
43 دقیقه
مستند هفت
مدت:52دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 23:2:45
52 دقیقه
مستند هفت
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 2:1:52
44 دقیقه
مستند هفت
مدت:52دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
شنبه 22 اردیبهشت 1403 - 23:2:47
54 دقیقه
مستند هفت
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 22 اردیبهشت 1403 - 11:0:4
42 دقیقه
مستند هفت
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 22 اردیبهشت 1403 - 2:0:30
43 دقیقه
مستند 7 - سازه های بزرگ با ریچارد هموند
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 21 اردیبهشت 1403 - 23:5:35
42 دقیقه
مستند 7 - سازه های بزرگ با ریچارد هموند
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 21 اردیبهشت 1403 - 11:6:0
39 دقیقه
مستند 7 - ما چطور به این لحظه رسیدیم
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:علم و دانش/
جمعه 21 اردیبهشت 1403 - 7:50:0
50 دقیقه
مستند 7 - ساخت غول پیکرها
مدت:37دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 21 اردیبهشت 1403 - 2:1:48
37 دقیقه
مستند 7 - سازه های بزرگ با ریچارد هموند
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1403 - 23:15:35
39 دقیقه
مستند 7 - ما چطور به این لحظه رسیدیم
نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1403 - 8:3:22
33 دقیقه
مستند هفت - سازه های بزرگ با ریچارد هموند
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 23:3:30
44 دقیقه
مستند هفت
مدت:38دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 11:1:50
44 دقیقه
مستند هفت -
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 8:3:21
39 دقیقه
مستند هفت
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 - 23:3:32
44 دقیقه
مستند هفت
مدت:41دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 - 11:1:53
41 دقیقه
مستند 7 - سازه های بزرگ با ریچارد هموند
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 23:9:48
41 دقیقه
مستند 7 - سازه های بزرگ با ریچارد هموند
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 11:1:49
40 دقیقه
مستند 7 - ما چطور به این لحظه رسیدیم
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 7:57:1
44 دقیقه
مستند هفت
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 23:10:15
41 دقیقه
مستند هفت
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 10:59:54
36 دقیقه
مستند هفت
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 7:51:28
51 دقیقه
مستند 7 - ابر ماشین ها
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 23:0:0
42 دقیقه
مستند 7 - ما چطور به این لحظه رسیدیم
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:علم و دانش/
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 7:30:17
50 دقیقه
مستند 7 - جهان هستی
مدت:40دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: جهان هستی/
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 2:5:0
40 دقیقه
مستند هفت - ابر ماشین ها
قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
جمعه 14 اردیبهشت 1403 - 11:25:19
22 دقیقه
مستند هفت - ابر ماشین ها
قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
جمعه 14 اردیبهشت 1403 - 11:5:57
18 دقیقه
مستند 7 - ساخت غول پیکرها
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 14 اردیبهشت 1403 - 2:1:31
39 دقیقه
مستند هفت
مدت:38دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
چهار شنبه 12 اردیبهشت 1403 - 11:3:20
42 دقیقه
مستند هفت
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 11:3:20
42 دقیقه
مستند هفت
مدت:38دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
دو شنبه 10 اردیبهشت 1403 - 11:3:20
42 دقیقه
مستند 7 - ابر ماشین ها
مدت:38دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 11:3:19
38 دقیقه
مستند هفت - ابر ماشین ها
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
شنبه 8 اردیبهشت 1403 - 11:3:27
42 دقیقه
مستند هفت
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 23:2:52
42 دقیقه
مستند هفت
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 11:3:14
41 دقیقه
مستند هفت
مدت:38دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 2:1:54
37 دقیقه
مستند 7 - ابر ماشین ها
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 23:1:58
41 دقیقه
مستند 7 - ابر ماشین ها
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 11:1:55
43 دقیقه
مستند هفت
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 23:10:1
44 دقیقه
مستند هفت
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 11:0:0
44 دقیقه
مستند هفت
مدت:35دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 1 اردیبهشت 1403 - 23:0:5
44 دقیقه
مستند هفت
مدت:35دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 1 اردیبهشت 1403 - 11:0:0
36 دقیقه
مستند 7 - فراریان بزرگ
مدت:38دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 31 فروردین 1403 - 23:4:38
38 دقیقه
مستند 7 - فراریان بزرگ
مدت:35دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 31 فروردین 1403 - 11:4:40
35 دقیقه
مستند هفت - فراریان بزرگ
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 29 فروردین 1403 - 23:1:20
41 دقیقه
مستند هفت - فراریان بزرگ
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 29 فروردین 1403 - 10:59:59
39 دقیقه
مستند هفت
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 28 فروردین 1403 - 23:4:50
42 دقیقه
مستند هفت
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 28 فروردین 1403 - 11:0:0
42 دقیقه
مستند 7 - فراریان بزرگ
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 27 فروردین 1403 - 23:4:59
44 دقیقه
مستند هفت
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
سه شنبه 21 فروردین 1403 - 15:25:20
42 دقیقه
مستند هفت
مدت:44دقیقه/ قالب: مستند/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
سه شنبه 21 فروردین 1403 - 12:15:46
44 دقیقه
مستند هفت
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
سه شنبه 21 فروردین 1403 - 8:45:3
40 دقیقه
مستند هفت
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 23:13:48
40 دقیقه
مستند هفت
مدت:42دقیقه/ قالب: مستند/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 12:16:58
42 دقیقه
مستند هفت
مدت:38دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 8:47:6
37 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 15:25:5
43 دقیقه
مستند هفت - ما چطور به این لحظه رسیدیم
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 15 فروردین 1403 - 23:11:36
46 دقیقه
مستند هفت - اسرار پنهان زمین
مدت:41دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 15 فروردین 1403 - 5:10:27
41 دقیقه
مستند هفت - چگونه کشف کنیم ؟
مدت:49دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 18:59:40
49 دقیقه
مستند هفت - چگونه کشف کنیم ؟
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 23:12:30
47 دقیقه
مستند هفت - چگونه کشف کنیم ؟
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 12 فروردین 1403 - 18:58:22
43 دقیقه
مستند هفت - چگونه کشف کنیم ؟
مدت:49دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:علم و دانش/
شنبه 11 فروردین 1403 - 23:10:47
49 دقیقه
مستند 7 - چگونه کشف کنیم ؟
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:علم و دانش/
جمعه 10 فروردین 1403 - 18:56:20
50 دقیقه
مستند - حواس فوق العاده حیوانات
مدت:25دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیوانات/
جمعه 10 فروردین 1403 - 12:28:46
25 دقیقه
مستند - حواس فوق العاده حیوانات
مدت:25دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیوانات/
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 12:30:0
25 دقیقه
مستند - حواس فوق العاده حیوانات
مدت:50دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیوانات/
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 12:30:20
23 دقیقه
مستند 7 - مسافر ناراضی
مدت:30دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 7 فروردین 1403 - 23:0:0
31 دقیقه
مستند - حواس فوق العاده حیوانات
مدت:25دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیوانات/
سه شنبه 7 فروردین 1403 - 12:30:0
25 دقیقه
مستند 7 - مسافر ناراضی
مدت:30دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 23:0:50
28 دقیقه
مستند هفت - مسافر ناراضی
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 22:59:40
31 دقیقه
مستند - حواس فوق العاده حیوانات
مدت:50دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیوانات/
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 12:25:9
25 دقیقه
مستند هفت - مسافر ناراضی
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 4 فروردین 1403 - 22:58:29
36 دقیقه
مستند - حواس فوق العاده حیوانات
مدت:50دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیوانات/
شنبه 4 فروردین 1403 - 12:29:30
25 دقیقه
مستند هفت - مسافر ناراضی
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 3 فروردین 1403 - 23:0:10
33 دقیقه
مستند - حواس فوق العاده حیوانات
مدت:50دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیوانات/
جمعه 3 فروردین 1403 - 12:30:0
25 دقیقه
مستند هفت - مسافر ناراضی
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 2 فروردین 1403 - 22:58:50
36 دقیقه
مستند هفت - هوش مصنوعی
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 1 فروردین 1403 - 16:0:20
46 دقیقه
مستند هفت - هوش مصنوعی
مدت:41دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 16:0:0
41 دقیقه
مستند هفت - کهکشان
مدت:57دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 15:0:20
57 دقیقه
مستند 7 - فضا نوردی
مدت:21دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 28 اسفند 1402 - 18:39:50
21 دقیقه
مستند هفت - فضا نوردی
مدت:21دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 27 اسفند 1402 - 18:40:2
21 دقیقه
مستند هفت - سواد یاران
تهیه کننده: عبدالرضا فیروزان/خلاصه: آموزش به فراگیران سواد آموزی
یک شنبه 27 اسفند 1402 - 12:24:8
21 دقیقه
مستند هفت - فضا نوردی
مدت:20دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 26 اسفند 1402 - 18:37:49
20 دقیقه
مستند هفت - رصد خانه
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 26 اسفند 1402 - 17:13:1
47 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
جمعه 25 اسفند 1402 - 17:25:52
47 دقیقه
مستند 7 - فضا نوردی
مدت:21دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 24 اسفند 1402 - 18:36:2
21 دقیقه
مستند هفت - سیاره دایناسور
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 21:56:1
28 دقیقه
مستند هفت - فضا نوردی
مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 18:35:39
21 دقیقه
مستند هفت-فضانوردی
سه شنبه 22 اسفند 1402 - 18:35:22
21 دقیقه
مستند هفت - فضا نوردی
مدت:21دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 22 اسفند 1402 - 1:51:10
21 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
آفریقا از آسمان/خلاصه: بررسی چشم اندازهای گوناگون کره زمین از فضا ، با استفاده از دوربین های پیشرفته ماهواره ای
سه شنبه 22 اسفند 1402 - 0:0:13
47 دقیقه
مستند 7 - سیاره دایناسور
مدت:28دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
دو شنبه 21 اسفند 1402 - 21:56:45
28 دقیقه
مستند هفت - فضا نوردی
مدت:23دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 21 اسفند 1402 - 1:46:0
23 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
دو شنبه 21 اسفند 1402 - 0:4:5
45 دقیقه
مستند هفت - سیاره دایناسور
مدت:28دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
یک شنبه 20 اسفند 1402 - 21:59:2
28 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
یک شنبه 20 اسفند 1402 - 0:10:2
44 دقیقه
مستند 7 - سیاره دایناسور
مدت:30دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
شنبه 19 اسفند 1402 - 21:54:58
28 دقیقه
مستند 7 - زمین از فضا
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
شنبه 19 اسفند 1402 - 0:3:25
56 دقیقه
مستند 7 - زمین از فضا
مدت:57دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
جمعه 18 اسفند 1402 - 0:5:14
57 دقیقه
مستند 7 - سیاره دایناسور
مدت:28دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
پنج شنبه 17 اسفند 1402 - 22:9:32
28 دقیقه
مستند 7 - زمین از فضا
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
پنج شنبه 17 اسفند 1402 - 0:3:51
56 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 0:10:25
42 دقیقه
مستند هفت - جهان هستی چگونه کار میکند
قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:آفرینش/
دو شنبه 14 اسفند 1402 - 21:56:50
20 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
دو شنبه 14 اسفند 1402 - 0:10:0
39 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:33دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
یک شنبه 13 اسفند 1402 - 0:5:30
33 دقیقه
مستند هفت - جهان هستی چگونه کار میکند
مدت:50دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: جهان هستی/
شنبه 12 اسفند 1402 - 21:57:5
20 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
شنبه 12 اسفند 1402 - 0:5:0
32 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
جمعه 11 اسفند 1402 - 0:0:13
36 دقیقه
مستند 7 - زمین از فضا
مدت:41دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
پنج شنبه 10 اسفند 1402 - 10:20:1
41 دقیقه
مستند 7 - زمین از فضا
مدت:37دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
پنج شنبه 10 اسفند 1402 - 0:10:19
37 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
چهار شنبه 9 اسفند 1402 - 0:10:5
36 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:28دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
سه شنبه 8 اسفند 1402 - 0:9:19
28 دقیقه
مستند 7 - زمین از فضا
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
دو شنبه 7 اسفند 1402 - 0:9:45
40 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:36دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
یک شنبه 6 اسفند 1402 - 0:5:50
36 دقیقه
مستند هفت - جهان هستی چگونه عمل میکند
مدت:19دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 5 اسفند 1402 - 22:1:17
19 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
شنبه 5 اسفند 1402 - 0:4:20
56 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
شنبه 5 اسفند 1402 - 0:4:0
56 دقیقه
مستند هفت - داستان علم
مدت:53دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 4 اسفند 1402 - 2:20:59
53 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:57دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
جمعه 4 اسفند 1402 - 0:7:35
57 دقیقه
مستند 7 - داستان علم
مدت:55دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 3 اسفند 1402 - 2:17:23
55 دقیقه
مستند 7 - زمین از فضا
مدت:55دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
پنج شنبه 3 اسفند 1402 - 0:4:2
55 دقیقه
مستند هفت - داستان علم
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 2 اسفند 1402 - 2:20:55
58 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
چهار شنبه 2 اسفند 1402 - 0:5:48
57 دقیقه
مستند هفت - داستان علم
مدت:53دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 1 اسفند 1402 - 2:21:26
53 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:51دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
سه شنبه 1 اسفند 1402 - 0:5:0
51 دقیقه
مستند 7 - داستان علم
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 30 بهمن 1402 - 2:18:44
43 دقیقه
مستند 7 - زمین از فضا
مدت:48دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
دو شنبه 30 بهمن 1402 - 0:10:32
48 دقیقه
مستند هفت - داستان علم
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 29 بهمن 1402 - 2:10:30
43 دقیقه
مستند 7 - زمین از فضا
مدت:39دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
یک شنبه 29 بهمن 1402 - 0:9:45
39 دقیقه
مستند 7 - زمین از فضا
مدت:35دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
شنبه 28 بهمن 1402 - 0:9:52
35 دقیقه
مستند 7 - زمین از فضا
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
جمعه 27 بهمن 1402 - 0:10:0
40 دقیقه
مستند 7 - زمین از فضا
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
پنج شنبه 26 بهمن 1402 - 0:9:40
42 دقیقه
مستند هفت - زمین از فضا
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
چهار شنبه 25 بهمن 1402 - 0:10:39
43 دقیقه
مستند 7 - زمین از فضا
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
سه شنبه 24 بهمن 1402 - 0:15:0
43 دقیقه
مستند 7 - زمین از فضا
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
دو شنبه 23 بهمن 1402 - 0:9:37
40 دقیقه
مستند هفت - پلو تو
مدت:53دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 22 بهمن 1402 - 15:55:13
53 دقیقه
مستند 7 - زمین یک میلیون سال قبل
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
پنج شنبه 19 بهمن 1402 - 16:31:13
42 دقیقه
مستند 7 - زمین یک میلیون سال قبل
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
پنج شنبه 19 بهمن 1402 - 16:30:53
42 دقیقه
مستند هفت - داستان زمین
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:محیط زیست/
جمعه 13 بهمن 1402 - 3:35:25
44 دقیقه
مستند 7 - داستان زمین
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:محیط زیست/
پنج شنبه 12 بهمن 1402 - 3:59:34
42 دقیقه
مستند هفت - داستان زمین
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:محیط زیست/
چهار شنبه 11 بهمن 1402 - 4:0:13
45 دقیقه
مستند هفت - جاسوسی در حیات وحش
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
چهار شنبه 11 بهمن 1402 - 0:13:25
54 دقیقه
مستند هفت - داستان زمین
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:محیط زیست/
سه شنبه 10 بهمن 1402 - 21:0:0
46 دقیقه
مستند هفت - داستان زمین
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:محیط زیست/
سه شنبه 10 بهمن 1402 - 4:0:0
45 دقیقه
مستند 7 - داستان زمین
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:محیط زیست/
دو شنبه 9 بهمن 1402 - 20:59:40
43 دقیقه
مستند 7 - داستان زمین
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:محیط زیست/
دو شنبه 9 بهمن 1402 - 4:4:27
42 دقیقه
مستند هفت - داستان زمین
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:محیط زیست/
یک شنبه 8 بهمن 1402 - 21:0:0
43 دقیقه
مستند هفت - داستان زمین
مدت:41دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:محیط زیست/
یک شنبه 8 بهمن 1402 - 3:59:5
41 دقیقه
مستند 7 - سیاره ما قبل تاریخ
مدت:37دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
جمعه 6 بهمن 1402 - 16:0:19
38 دقیقه
مستند 7 - جهان به هم پیوسته
مدت:37دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش -طبیعت/
جمعه 6 بهمن 1402 - 14:30:13
37 دقیقه
مستند 7 - جاسوسی در حیات وحش
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 0:8:30
57 دقیقه
مستند هفت - جاسوسی در حیات وحش
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 0:5:55
54 دقیقه
مستند هفت - جاسوسی در حیات وحش
مدت:55دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 0:6:17
55 دقیقه
مستند 7 - جاسوسی در حیات وحش
مدت:57دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 0:1:15
54 دقیقه
مستند هفت - جاسوسی در حیات وحش
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 0:1:30
56 دقیقه
مستند هفت - بزرگترین رخدادهای طبیعت
قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علمی/
شنبه 30 دی 1402 - 0:15:1
58 دقیقه
مستند هفت - ماشین آلات غول پیکر
مدت:27دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 29 دی 1402 - 18:15:42
44 دقیقه
مستند هفت - سیاره ما قبل تاریخ
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 29 دی 1402 - 15:56:10
41 دقیقه
مستند هفت - جهان به هم پیوسته
قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:آفرینش/
جمعه 29 دی 1402 - 14:30:26
37 دقیقه
مستند هفت - به زمین خوش آمدید
مدت:34دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: مهارتی/رده سنی: بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع : علمی/
جمعه 29 دی 1402 - 4:10:0
33 دقیقه
مستند هفت - ماشین آلات غول پیکر
مدت:27دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 29 دی 1402 - 2:55:10
42 دقیقه
مستند هفت - بزرگترین رخدادهای طبیعت
قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علمی/
جمعه 29 دی 1402 - 0:1:35
57 دقیقه
مستند 7 - ماشین آلات غول پیکر
مدت:27دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 28 دی 1402 - 2:50:5
27 دقیقه
مستند 7 - بزرگترین رخدادهای طبیعت
قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
پنج شنبه 28 دی 1402 - 0:1:15
58 دقیقه
مستند هفت - به زمین خوش آمدید
قالب: مستند/نوع آموزش: مهارتی/رده سنی: بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع : علمی/
چهار شنبه 27 دی 1402 - 21:0:10
37 دقیقه
مستند هفت - به زمین خوش آمدید
قالب: مستند/نوع آموزش: مهارتی/رده سنی: بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع : علمی/
چهار شنبه 27 دی 1402 - 3:53:14
34 دقیقه
مستند هفت - ماشین آلات غول پیکر
مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 27 دی 1402 - 2:55:21
27 دقیقه
مستند هفت - رخدادهای بزرگ طبیعت
قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علمی/
چهار شنبه 27 دی 1402 - 0:5:51
55 دقیقه
مستند هفت - به زمین خوش آمدید
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 26 دی 1402 - 21:0:0
40 دقیقه
مستند هفت - به زمین خوش آمدید
مدت:38دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: مهارتی/رده سنی: بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع : علمی/
سه شنبه 26 دی 1402 - 4:0:0
38 دقیقه
مستند هفت - بزرگترین رخدادهای طبیعت
مدت:57دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 26 دی 1402 - 0:3:35
57 دقیقه
مستند 7 - به زمین خوش آمدید
مدت:40دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: مهارتی/رده سنی: بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع : علمی/
دو شنبه 25 دی 1402 - 20:59:40
39 دقیقه
مستند 7 - مهندسی ناممکن
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 25 دی 1402 - 8:15:38
41 دقیقه
مستند 7 - اولین حیات در کره زمین
مدت:54دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات/
دو شنبه 25 دی 1402 - 3:46:27
54 دقیقه
مستند 7 - مهندسی ناممکن
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 25 دی 1402 - 0:54:35
41 دقیقه
مستند هفت - مهندسی ناممکن
مدت:41دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 24 دی 1402 - 20:5:2
41 دقیقه
مستند هفت - به زمین خوش آمدید
مدت:37دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 24 دی 1402 - 3:59:7
37 دقیقه
مستند هفت - سازه های برتر جهان
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 24 دی 1402 - 2:30:0
44 دقیقه
مستند هفت - بزرگترین رخدادهای طبیعت
مدت:58دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 24 دی 1402 - 0:12:25
58 دقیقه
مستند هفت - به زمین خوش آمدید
مدت:39دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 23 دی 1402 - 20:57:0
39 دقیقه
مستند هفت - به زمین خوش آمدید
مدت:38دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 23 دی 1402 - 4:0:33
38 دقیقه
مستند هفت - سازه های برتر جهان
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 23 دی 1402 - 2:31:4
44 دقیقه
مستند هفت - بزرگترین رخدادهای طبیعت
مدت:55دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 23 دی 1402 - 0:1:35
55 دقیقه
مستند هفت - زندگی در رنگ
مدت:74دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
جمعه 22 دی 1402 - 21:0:0
74 دقیقه
مستند هفت - سازه های برتر جهان
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 22 دی 1402 - 18:10:38
44 دقیقه
مستند هفت - سیاره ما قبل تاریخ
مدت:38دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 22 دی 1402 - 16:0:10
38 دقیقه
مستند هفت - جهان به هم پیوسته
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 22 دی 1402 - 14:49:55
47 دقیقه
مستند هفت - کاوش در اقیانوس ها
قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
جمعه 22 دی 1402 - 4:1:5
45 دقیقه
مستند هفت - سازه های برتر جهان
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 22 دی 1402 - 2:30:20
42 دقیقه
مستند هفت - دارو دسته های مرگ آفرین
قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: بزرگسالان/گروه:تامین برنامه/موضوع:علمی/
جمعه 22 دی 1402 - 0:10:30
47 دقیقه
مستند 7 - کاوش در اقیانوس ها
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
پنج شنبه 21 دی 1402 - 3:59:35
45 دقیقه
مستند 7 - سازه های برتر جهان
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 21 دی 1402 - 2:25:24
43 دقیقه
مستند 7 - دارو دسته های مرگ آفرین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
پنج شنبه 21 دی 1402 - 0:10:45
39 دقیقه
مستند 7 - سازه های برتر جهان
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 20 دی 1402 - 20:59:40
44 دقیقه
مستند 7 - کاوش در اقیانوس ها
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
چهار شنبه 20 دی 1402 - 3:59:40
47 دقیقه
مستند 7 - سازه های برتر جهان
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 20 دی 1402 - 2:24:55
43 دقیقه
مستند هفت - سازه های برتر جهان
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 19 دی 1402 - 21:0:0
46 دقیقه
مستند هفت - کاوش در اقیانوس ها
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
سه شنبه 19 دی 1402 - 4:0:51
46 دقیقه
مستند هفت - سازه های برتر جهان
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 19 دی 1402 - 2:34:59
44 دقیقه
مستند هفت - دارو دسته های مرگ آفرین
مدت:48دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
سه شنبه 19 دی 1402 - 0:10:20
48 دقیقه
مستند 7 - سازه های برتر جهان
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 18 دی 1402 - 20:55:0
44 دقیقه
مستند 7 - کاوش در اقیانوس ها
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
دو شنبه 18 دی 1402 - 3:55:4
46 دقیقه
مستند 7 - سازه های برتر جهان
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 18 دی 1402 - 2:29:22
43 دقیقه
مستند 7 - دارو دسته های مرگ آفرین
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
دو شنبه 18 دی 1402 - 0:5:1
47 دقیقه
مستند هفت- سازه های برتر جهان
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 17 دی 1402 - 21:0:0
46 دقیقه
مستند هفت - کاوش در اقیانوس ها
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 17 دی 1402 - 3:58:59
46 دقیقه
مستند هفت- سازه های برتر جهان
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 17 دی 1402 - 2:34:40
44 دقیقه
مستند هفت - دارو دسته های مرگ آفرین
قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: بزرگسالان/گروه:تامین برنامه/موضوع:علمی/
یک شنبه 17 دی 1402 - 0:6:0
29 دقیقه
مستند 7 - سازه های برتر جهان
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 16 دی 1402 - 20:53:1
45 دقیقه
مستند 7 - کاوش در اقیانوس ها
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
شنبه 16 دی 1402 - 3:53:10
45 دقیقه
مستند 7 - سازه های برتر جهان
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 16 دی 1402 - 2:30:9
43 دقیقه
مستند 7 - مادینه های وحشی ساوانا
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
شنبه 16 دی 1402 - 0:8:14
49 دقیقه
مستند 7 - سیاره ما قبل تاریخ
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 15 دی 1402 - 21:39:27
39 دقیقه
مستند 7 - هوش مصنوعی
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 15 دی 1402 - 20:44:40
44 دقیقه
مستند 7 - سیاره ما قبل تاریخ
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 15 دی 1402 - 15:59:48
40 دقیقه
مستند 7 - جهان به هم پیوسته
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 15 دی 1402 - 14:44:54
40 دقیقه
مستند 7 - کاوش در اقیانوس ها
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 15 دی 1402 - 4:10:53
46 دقیقه
مستند 7 - مادینه های وحشی سرزمین ساوانا
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
جمعه 15 دی 1402 - 0:8:19
51 دقیقه
مستند 7 - کاوش در اقیانوس ها
مدت:36دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 14 دی 1402 - 4:3:31
36 دقیقه
مستند 7 - مادینه های وحشی ساوانا
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
پنج شنبه 14 دی 1402 - 0:10:20
47 دقیقه
مستند هفت - مکان های وحشی استرالیا
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 13 دی 1402 - 21:1:23
45 دقیقه
مستند هفت - کاوش در اقیانوس ها
قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/ رده سنی: عام/گروه:تامین برنامه/ موضوع: طبیعت/
چهار شنبه 13 دی 1402 - 4:10:28
45 دقیقه
مستند هفت - مکان های وحشی استرالیا
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 13 دی 1402 - 0:9:55
43 دقیقه
مستند هفت - مکان های وحشی استرالیا
مدت:51دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت استرالیا/
سه شنبه 12 دی 1402 - 21:0:11
51 دقیقه
مستند هفت - کاوش در اقیانوس ها
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
سه شنبه 12 دی 1402 - 4:0:8
44 دقیقه
مستند هفت - مکان های وحشی استرالیا
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت استرالیا/
سه شنبه 12 دی 1402 - 0:10:0
47 دقیقه
مستند 7 - مکان های وحشی استرالیا
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت استرالیا/
دو شنبه 11 دی 1402 - 21:0:45
48 دقیقه
مستند 7 - کاوش در اقیانوس ها
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
دو شنبه 11 دی 1402 - 3:56:46
46 دقیقه
مستند 7 - مکان های وحشی استرالیا
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت استرالیا/
دو شنبه 11 دی 1402 - 0:9:40
46 دقیقه
مستند هفت - مکان های وحشی استرالیا
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 10 دی 1402 - 21:0:0
45 دقیقه
مستند هفت - کاوش در اقیانوس ها
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 10 دی 1402 - 4:0:28
45 دقیقه
مستند هفت - مکان های وحشی استرالیا
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 10 دی 1402 - 0:10:0
44 دقیقه
مستند هفت - مکان های وحشی استرالیا
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 9 دی 1402 - 20:51:22
50 دقیقه
مستند هفت - کاوش در اقیانوس ها
قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/ رده سنی: عام/گروه:تامین برنامه/ موضوع: طبیعت/
شنبه 9 دی 1402 - 4:0:0
45 دقیقه
مستند هفت - دنیای زیر پای ما
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 9 دی 1402 - 2:6:1
48 دقیقه
مستند هفت - مکان های وحشی استرالیا
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 9 دی 1402 - 0:10:0
48 دقیقه
مستند هفت - سیاره ما قبل تاریخ
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 8 دی 1402 - 21:34:35
39 دقیقه
مستند هفت - هوش مصنوعی
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 8 دی 1402 - 20:40:32
48 دقیقه
مستند هفت - سیاره ما قبل تاریخ
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 8 دی 1402 - 15:50:56
41 دقیقه
مستند هفت - جهان به هم پیوسته
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 8 دی 1402 - 14:50:7
39 دقیقه
مستند هفت - زمین سیاره شگفت انگیز
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
جمعه 8 دی 1402 - 0:10:0
47 دقیقه
مستند 7 - زمین سیاره شگفت انگیز
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
پنج شنبه 7 دی 1402 - 0:9:40
48 دقیقه
مستند هفت - زمین سیاره شگفت انگیز
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
چهار شنبه 6 دی 1402 - 0:10:0
48 دقیقه
مستند هفت - زمین سیاره شگفت انگیز
مدت:48دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
سه شنبه 5 دی 1402 - 0:10:5
48 دقیقه
مستند هفت- اسرارپنهان زمین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 3 دی 1402 - 0:10:30
50 دقیقه
مستند هفت- اسرارپنهان زمین
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 2 دی 1402 - 0:10:0
40 دقیقه
مستند هفت- اسرار پنهان زمین
مدت:38دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 1 دی 1402 - 21:0:30
38 دقیقه
مستند هفت- اسرار پنهان زمین
مدت:39دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 1 دی 1402 - 14:0:0
39 دقیقه
مستند هفت - اسرار پنهان زمین
مدت:38دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 1 دی 1402 - 0:11:15
38 دقیقه
مستند 7 - اسرارپنهان زمین
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 30 آذر 1402 - 0:9:36
39 دقیقه
مستند هفت - اسرارپنهان زمین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 29 آذر 1402 - 0:10:6
40 دقیقه
مستند هفت - اسرار پنهان زمین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 28 آذر 1402 - 0:10:0
41 دقیقه
مستند هفت - اسرار گیاهان
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 28 آذر 1402 - 0:0:0
0 دقیقه
مستند هفت - اسرار گیاهان
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 27 آذر 1402 - 23:17:21
42 دقیقه
مستند هفت - کاوش در فضا
مدت:24دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی - تاریخی/
دو شنبه 27 آذر 1402 - 20:17:30
51 دقیقه
مستند هفت - فضا نوردی
مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 27 آذر 1402 - 12:25:10
20 دقیقه
مستند هفت - اسرار گیاهان
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 27 آذر 1402 - 8:15:22
44 دقیقه
مستند هفت - جهان هستی
قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:آفرینش/
دو شنبه 27 آذر 1402 - 1:59:27
42 دقیقه
مستند هفت - اسرار پنهان زمین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 27 آذر 1402 - 0:0:49
40 دقیقه
مستند هفت - اولین حیات در کره زمین
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 26 آذر 1402 - 23:3:51
56 دقیقه
مستند هفت - فضا نوردی
مدت:22دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
یک شنبه 26 آذر 1402 - 19:45:20
22 دقیقه
مستند هفت - فضا نوردی
مدت:32دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
یک شنبه 26 آذر 1402 - 12:22:58
32 دقیقه
مستند هفت - اولین حیات در کره زمین
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 26 آذر 1402 - 8:15:20
44 دقیقه
مستند هفت - جهان هستی
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 26 آذر 1402 - 1:45:8
40 دقیقه
مستند هفت - اسرار پنهان زمین
مدت:37دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 26 آذر 1402 - 0:0:33
37 دقیقه
مستند هفت - زمین یک میلیارد سال قبل
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 25 آذر 1402 - 20:24:50
41 دقیقه
مستند هفت - اسرار پنهان زمین
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 25 آذر 1402 - 0:7:5
41 دقیقه
مستند هفت - ابر سازه ها
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 24 آذر 1402 - 14:0:0
44 دقیقه
مستند هفت - اهمیت اندازه ها
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 24 آذر 1402 - 10:23:48
47 دقیقه
مستند هفت - ابرسازه ها
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 24 آذر 1402 - 0:11:6
43 دقیقه
مستند 7 - ابرسازه ها
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
پنج شنبه 23 آذر 1402 - 0:5:0
43 دقیقه
مستند هفت - ابرسازه ها
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 22 آذر 1402 - 0:10:5
43 دقیقه
مستند هفت - ابر سازه ها
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 21 آذر 1402 - 0:10:1
43 دقیقه
مستند 7 - راز مکونگ
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
دو شنبه 20 آذر 1402 - 0:9:40
45 دقیقه
مستند هفت - راز مکونگ
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
یک شنبه 19 آذر 1402 - 0:10:20
47 دقیقه
مستند هفت - راز مکونگ
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
شنبه 18 آذر 1402 - 0:10:40
42 دقیقه
مستند 7 - شامپانزه ها
مدت:75دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
جمعه 17 آذر 1402 - 15:24:40
75 دقیقه
مستند 7 - راز مکونگ
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 17 آذر 1402 - 13:54:40
49 دقیقه
مستند 7 - راز مکونگ
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
جمعه 17 آذر 1402 - 0:9:40
47 دقیقه
مستند هفت - فجایع مهندسی
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
پنج شنبه 16 آذر 1402 - 20:54:57
43 دقیقه
مستند 7 - راز مکونگ
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
پنج شنبه 16 آذر 1402 - 0:9:40
47 دقیقه
مستند هفت - راز مکونگ
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 15 آذر 1402 - 21:0:0
46 دقیقه
مستند هفت - راز مکونگ
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 15 آذر 1402 - 0:10:40
46 دقیقه
مستند هفت - راز مکونگ
مدت:48دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 14 آذر 1402 - 21:1:0
48 دقیقه
مستند هفت - راز مکونگ
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 14 آذر 1402 - 0:10:43
46 دقیقه
مستند 7 - راز مکونگ
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 13 آذر 1402 - 20:59:40
46 دقیقه
مستند 7 - راز مکونگ
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 13 آذر 1402 - 0:9:35
46 دقیقه
مستند هفت - راز مکونگ
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 12 آذر 1402 - 21:6:10
47 دقیقه
مستند هفت - راز مکونگ
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 12 آذر 1402 - 0:10:0
47 دقیقه
مستند هفت - راز مکونگ
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 11 آذر 1402 - 20:55:30
50 دقیقه
مستند هفت - راز مکونگ
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 11 آذر 1402 - 0:9:45
47 دقیقه
مستند هفت - بازگشت شانه به سر
مدت:52دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
جمعه 10 آذر 1402 - 15:30:29
52 دقیقه
مستند هفت - زمین یک میلیون سال قبل
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 10 آذر 1402 - 13:50:50
43 دقیقه
مستند هفت - شب رنگی
مدت:28دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
جمعه 10 آذر 1402 - 4:33:21
28 دقیقه
مستند هفت - زمین یک میلیون سال قبل
مدت:41دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 10 آذر 1402 - 0:10:5
41 دقیقه
مستند 7 - بازگشت شانه به سر
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 20:51:9
51 دقیقه
مستند 7 - بازگشت شانه به سر
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 0:9:8
49 دقیقه
مستند هفت - شهرها حیات وحش جدید طبیعت
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 21:0:0
55 دقیقه
مستند هفت - شهرها حیات وحش جدید طبیعت
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 0:8:36
55 دقیقه
مستند هفت - شهرها حیات وحش جدید طبیعت
مدت:51دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 7 آذر 1402 - 20:56:20
51 دقیقه
مستند هفت - شهرها حیات وحش جدید طبیعت
مدت:49دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 7 آذر 1402 - 0:9:20
49 دقیقه
مستند 7 - چگونه ساخته شد
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام /گروه : تامین برنامه/موضوع : علمی/
دو شنبه 6 آذر 1402 - 8:14:53
40 دقیقه
مستند 7 - مغز
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 6 آذر 1402 - 2:6:0
43 دقیقه
مستند 7 - چگونه ساخته شد
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام /گروه : تامین برنامه/موضوع : علمی/
دو شنبه 6 آذر 1402 - 1:5:16
40 دقیقه
مستند 7 - کاوش در فضا
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 6 آذر 1402 - 0:1:50
49 دقیقه
مستند هفت - شهرها حیات وحش جدید طبیعت
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 5 آذر 1402 - 0:10:5
56 دقیقه
مستند 7 - شگفتی های موسمی
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
شنبه 4 آذر 1402 - 21:0:8
43 دقیقه
مستند 7 - شگفتی های موسمی
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
شنبه 4 آذر 1402 - 0:14:56
40 دقیقه
مستند 7 - شگفتی های موسمی
مدت:55دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
جمعه 3 آذر 1402 - 13:50:20
54 دقیقه
مستند 7 - شب رنگی
مدت:26دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
جمعه 3 آذر 1402 - 4:15:8
26 دقیقه
مستند 7 - شگفتی های موسمی
مدت:52دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
جمعه 3 آذر 1402 - 0:7:46
52 دقیقه
مستند 7 - شگفتی های موسمی
مدت:57دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
پنج شنبه 2 آذر 1402 - 20:59:40
57 دقیقه
مستند 7 - شگفتی های موسمی
مدت:55دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
پنج شنبه 2 آذر 1402 - 0:15:48
55 دقیقه
مستند هفت - شگفتی های موسمی
مدت:51دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
سه شنبه 30 آبان 1402 - 21:0:20
51 دقیقه
مستند هفت - شب رنگی
مدت:26دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
سه شنبه 30 آبان 1402 - 4:6:13
26 دقیقه
مستند هفت - آزمایشگران
مدت:48دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: نوجوان و جوان/گروه:تامین برنامه/موضوع : علمی/
سه شنبه 30 آبان 1402 - 2:0:0
48 دقیقه
مستند هفت - شگفتی های موسمی
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
سه شنبه 30 آبان 1402 - 0:18:6
50 دقیقه
مستند 7 - شب رنگی
مدت:26دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
دو شنبه 29 آبان 1402 - 4:5:36
26 دقیقه
مستند 7 - زاده طوفان
مدت:54دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
دو شنبه 29 آبان 1402 - 0:14:49
54 دقیقه
مستند هفت- شب رنگی
مدت:27دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
یک شنبه 28 آبان 1402 - 4:5:9
27 دقیقه
مستند هفت - آزمایشگران
مدت:39دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: نوجوان و جوان/گروه:تامین برنامه/موضوع : علمی/
یک شنبه 28 آبان 1402 - 2:5:45
39 دقیقه
مستند هفت- زاده طوفان
مدت:57دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 28 آبان 1402 - 0:15:49
57 دقیقه
مستند هفت - زاده طوفان
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 27 آبان 1402 - 21:5:0
51 دقیقه
مستند هفت - شب رنگی
مدت:30دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
شنبه 27 آبان 1402 - 4:5:0
27 دقیقه
مستند هفت - زاده طوفان
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 27 آبان 1402 - 0:20:0
49 دقیقه
مستند هفت - شگفت انگیز ترین رویدادهای طبیعت
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
جمعه 26 آبان 1402 - 14:40:39
34 دقیقه
مستند هفت- شگفت انگیز ترین رویدادهای طبیعت
قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: عام/گروه:تامین برنامه/موضوع:حیات وحش/
جمعه 26 آبان 1402 - 0:29:28
34 دقیقه
مستند 7 - جزایر جنوبی
مدت:25دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
پنج شنبه 25 آبان 1402 - 1:49:15
25 دقیقه
مستند 7 - شگفت انگیز ترین رویدادهای طبیعت
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
پنج شنبه 25 آبان 1402 - 0:20:3
44 دقیقه
مستند هفت - جزایر جنوبی
مدت:25دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
چهار شنبه 24 آبان 1402 - 1:48:8
24 دقیقه
مستند هفت - شگفت انگیز ترین رویدادهای طبیعت
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 24 آبان 1402 - 0:9:7