اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

قصه شب

خلاصه ای از رمان های مطرح ایران و جهان دربرنامه «قصه شب» که هر شب از شبکه آموزش سیما پخش می شود، توسط هنرمندان و بازیگران خوانده می شود.
دسته بندی:

دانلود قسمت های قصه شب (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
قصه شب
مدت:24دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
جمعه 14 اردیبهشت 1403 - 3:1:19
6 دقیقه
قصه شب
مدت:24دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
جمعه 14 اردیبهشت 1403 - 2:41:20
18 دقیقه
قصه شب
مدت:50دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1403 - 2:41:59
18 دقیقه
قصه شب
مدت:20دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
چهار شنبه 12 اردیبهشت 1403 - 2:43:3
17 دقیقه
قصه شب
مدت:17دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 2:43:3
17 دقیقه
قصه شب
مدت:20دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
دو شنبه 10 اردیبهشت 1403 - 2:43:28
19 دقیقه
قصه شب
مدت:20دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 2:45:53
19 دقیقه
قصه شب
مدت:20دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
شنبه 8 اردیبهشت 1403 - 2:46:13
20 دقیقه
قصه شب
مدت:20دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 2:40:0
17 دقیقه
قصه شب
مدت:20دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 2:52:8
20 دقیقه
قصه شب
مدت:22دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 2:43:42
17 دقیقه
قصه شب
مدت:50دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
شنبه 1 اردیبهشت 1403 - 2:41:5
16 دقیقه
قصه شب
مدت:50دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
جمعه 31 فروردین 1403 - 2:31:27
16 دقیقه
قصه شب
مدت:18دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
چهار شنبه 29 فروردین 1403 - 0:0:13
20 دقیقه
قصه شب
داستان ملال انگیز/خلاصه: در این مجموعه خلاصه ای از رمان های مطرح ایران و جهان توسط بازیگران و هنرمندان خوانده می شود
سه شنبه 28 فروردین 1403 - 0:0:13
19 دقیقه
قصه شب
مدت:18دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
دو شنبه 27 فروردین 1403 - 0:0:13
18 دقیقه
قصه شب
مدت:16دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
یک شنبه 26 فروردین 1403 - 0:0:13
16 دقیقه
قصه شب
مدت:16دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
شنبه 25 فروردین 1403 - 23:2:23
16 دقیقه
قصه شب
مدت:20دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
چهار شنبه 22 فروردین 1403 - 21:41:20
16 دقیقه
قصه شب
مدت:17دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
سه شنبه 21 فروردین 1403 - 21:30:30
17 دقیقه
قصه شب
مدت:50دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 21:30:22
22 دقیقه
قصه شب
مدت:19دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 21:30:10
19 دقیقه
قصه شب
مدت:20دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
شنبه 18 فروردین 1403 - 21:35:0
22 دقیقه
قصه شب / داستان ملال انگیز
مدت:20دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
جمعه 17 فروردین 1403 - 22:45:14
18 دقیقه
قصه شب
مدت:20دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
پنج شنبه 16 فروردین 1403 - 22:43:6
21 دقیقه
قصه شب
مدت:24دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
چهار شنبه 15 فروردین 1403 - 22:15:23
24 دقیقه
قصه شب
مدت:16دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 22:20:42
16 دقیقه
قصه شب
مدت:50دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 23:35:40
22 دقیقه
قصه شب
مدت:50دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 23:34:21
23 دقیقه
قصه شب
مدت:50دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
سه شنبه 7 فروردین 1403 - 23:34:49
23 دقیقه
قصه شب
مدت:50دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 23:30:18
23 دقیقه
قصه شب / مردی با نقاب آهنین
مدت:50دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 23:34:25
23 دقیقه
قصه شب / مردی با نقاب آهنین
مدت:50دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
شنبه 4 فروردین 1403 - 23:35:10
22 دقیقه
قصه شب / مردی با نقاب آهنین
مدت:50دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
جمعه 3 فروردین 1403 - 23:35:5
22 دقیقه
قصه شب / مردی با نقاب آهنین
مدت:50دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
پنج شنبه 2 فروردین 1403 - 23:35:47
22 دقیقه
قصه شب / مردی با نقاب آهنین
مدت:50دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
چهار شنبه 1 فروردین 1403 - 23:29:45
20 دقیقه
قصه شب
مدت:25دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 10:17:5
25 دقیقه
قصه شب
مدت:25دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
دو شنبه 28 اسفند 1402 - 23:34:7
25 دقیقه
قصه شب
مدت:20دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
دو شنبه 28 اسفند 1402 - 10:19:46
18 دقیقه
قصه شب
مدت:18دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
یک شنبه 27 اسفند 1402 - 23:40:56
18 دقیقه
قصه شب
مدت:19دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
یک شنبه 27 اسفند 1402 - 10:32:1
19 دقیقه
قصه شب / مدیر کل
مدت:19دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
شنبه 26 اسفند 1402 - 23:40:6
19 دقیقه
قصه شب / مدیر کل
مدت:17دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
شنبه 26 اسفند 1402 - 10:31:23
17 دقیقه
قصه شب / مدیر کل
مدت:18دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
جمعه 25 اسفند 1402 - 23:35:4
18 دقیقه
قصه شب / پرنده من
مدت:24دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
جمعه 25 اسفند 1402 - 10:33:45
24 دقیقه
قصه شب / پرنده من
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
پنج شنبه 24 اسفند 1402 - 23:35:0
23 دقیقه
قصه شب / پرنده من
مدت:50دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
پنج شنبه 24 اسفند 1402 - 10:30:55
13 دقیقه
قصه شب / پرنده من
مدت:50دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 23:45:16
13 دقیقه
قصه شب / کوری
مدت:50دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 10:40:41
17 دقیقه
قصه شب / کوری
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
دو شنبه 21 اسفند 1402 - 23:36:4
23 دقیقه
قصه شب / کوری
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
دو شنبه 21 اسفند 1402 - 10:53:8
23 دقیقه
قصه شب / کوری
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
یک شنبه 20 اسفند 1402 - 23:32:29
23 دقیقه
قصه شب / کوری
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
یک شنبه 20 اسفند 1402 - 10:47:50
23 دقیقه
قصه شب / کوری
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
شنبه 19 اسفند 1402 - 23:25:21
23 دقیقه
قصه شب / کوری
مدت:25دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
شنبه 19 اسفند 1402 - 10:49:35
25 دقیقه
قصه شب / کوری
مدت:50دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
جمعه 18 اسفند 1402 - 23:29:27
25 دقیقه
قصه شب / کوری
مدت:20دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
جمعه 18 اسفند 1402 - 10:59:50
22 دقیقه
قصه شب - کوری
مدت:22دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
جمعه 18 اسفند 1402 - 0:0:0
1 دقیقه
قصه شب - کوری
مدت:22دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
پنج شنبه 17 اسفند 1402 - 23:38:13
21 دقیقه
قصه شب / کوری
مدت:26دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
پنج شنبه 17 اسفند 1402 - 10:54:46
26 دقیقه
قصه شب / کوری
قصه شب / کوری
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 23:31:26
26 دقیقه
قصه شب / کوری
قصه شب / کوری
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 10:50:36
23 دقیقه
قصه شب / کوری
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 23:35:17
23 دقیقه
قصه شب / کوری
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 11:2:16
23 دقیقه
قصه شب / کوری
قصه شب / مدیر مدرسه2
دو شنبه 14 اسفند 1402 - 23:32:56
23 دقیقه
قصه شب / کوری
قصه شب / کوری
دو شنبه 14 اسفند 1402 - 11:1:40
23 دقیقه
قصه شب / کوری
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
یک شنبه 13 اسفند 1402 - 23:30:39
23 دقیقه
قصه شب / کوری
مدت:26دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
یک شنبه 13 اسفند 1402 - 10:50:27
26 دقیقه
قصه شب / کوری
مدت:50دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
شنبه 12 اسفند 1402 - 23:31:4
26 دقیقه
قصه شب / کوری
مدت:50دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
شنبه 12 اسفند 1402 - 10:55:0
24 دقیقه
قصه شب
مدت:50دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
جمعه 11 اسفند 1402 - 23:30:56
24 دقیقه
قصه شب
مدت:20دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
پنج شنبه 10 اسفند 1402 - 23:35:0
19 دقیقه
قصه شب / مدیر مدرسه
قصه شب / مدیر مدرسه2
چهار شنبه 9 اسفند 1402 - 23:31:58
23 دقیقه
قصه شب / مدیر مدرسه
قصه شب / مدیر مدرسه
سه شنبه 8 اسفند 1402 - 23:30:50
24 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها