اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

دکتر یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در رونمایی از طرح تحولی مدرسه تلویزیونی ایران

دکتر یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در رونمایی از طرح تحولی مدرسه تلویزیونی ایران

در دنیا مدرســــــه های تلویزیونی بودجه هـــــای زیــــــــادی دارند اما هیچکــــــــــدام چنیــــــــن شبکه ای (شبکه آموزش سیما) ندارد.

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها