اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

دانلود قسمت های پرسشگر آموزشی (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
پرسشگر آموزشی
خلاصه : بررسی سیاستهای کلان آموزش و پرورش و راهکارهای اجرایی سند بنیادین آموزش و پرورش/
جمعه 25 اسفند 1402 - 21:30:0
90 دقیقه
پرسشگر آموزشی (زنده)
خلاصه : بررسی سیاستهای کلان آموزش و پرورش و راهکارهای اجرایی سند بنیادین آموزش و پرورش/
پنج شنبه 24 اسفند 1402 - 21:31:5
92 دقیقه
پرسشگر آموزشی
مدت:75دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: اجتماعی/
جمعه 18 اسفند 1402 - 20:59:40
75 دقیقه
پرسشگر آموزشی - زنده
مدت:60دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: اجتماعی/
جمعه 29 دی 1402 - 21:0:0
75 دقیقه
پرسشگر آموزشی
مدت:90دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: اجتماعی/
یک شنبه 19 آذر 1402 - 20:59:41
90 دقیقه
پرسشگر آموزشی - زنده
مدت:75دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: اجتماعی/
جمعه 17 آذر 1402 - 20:59:40
75 دقیقه
پرسشگر آموزشی
مدت:84دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: اجتماعی/
یک شنبه 5 آذر 1402 - 21:1:16
84 دقیقه
پرسشگر آموزشی - زنده
مدت:75دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: اجتماعی/
جمعه 3 آذر 1402 - 20:59:40
75 دقیقه
پرسشگر آموزشی
مدت:76دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: اجتماعی/
یک شنبه 28 آبان 1402 - 21:0:0
76 دقیقه
پرسشگر آموزشی - زنده
مدت:60دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: اجتماعی/
جمعه 26 آبان 1402 - 21:0:0
75 دقیقه
پرسشگر آموزشی
مدت:95دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: اجتماعی/
یک شنبه 21 آبان 1402 - 21:0:0
95 دقیقه
پرسشگر آموزشی-زنده
مدت:75دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: اجتماعی/
جمعه 19 آبان 1402 - 21:0:55
75 دقیقه
پرسشگر آموزشی
مدت:96دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: اجتماعی/
یک شنبه 14 آبان 1402 - 21:0:0
96 دقیقه
پرسشگر آموزشی - زنده
مدت:75دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: اجتماعی/
جمعه 12 آبان 1402 - 21:0:0
75 دقیقه
پرسشگر آموزشی - زنده
مدت:75دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: اجتماعی/
جمعه 28 مهر 1402 - 21:0:9
75 دقیقه
پرسشگر آموزشی
مدت:77دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: اجتماعی/
یک شنبه 23 مهر 1402 - 21:0:0
77 دقیقه
پرسشگر آموزشی
مدت:78دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: اجتماعی/
جمعه 21 مهر 1402 - 21:0:0
77 دقیقه
پرسشگر آموزشی
مدت:80دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: اجتماعی/
یک شنبه 16 مهر 1402 - 21:0:25
80 دقیقه
پرسشگر آموزشی
مدت:85دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: اجتماعی/
جمعه 14 مهر 1402 - 21:0:0
84 دقیقه
پرسشگر آموزشی
مدت:84دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: اجتماعی/
یک شنبه 9 مهر 1402 - 21:0:33
84 دقیقه
پرسشگر آموزشی - بازپخش
مدت:84دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: اجتماعی/
جمعه 7 مهر 1402 - 21:0:0
84 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها