اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

فرکانس های پخش شبکه آموزش در ماهواره

جماران Uhf آنالوگ Ch47
جماران Uhf دیجیتال Ch37
جماران Uhf موبایل Ch31
الوند Ch22
Service Type Service PID Service Name
Video 103 شبکه آموزش
Audio01 203 صدای شبکه آموزش
Audio02 303 رادیو جوان
Teletext 403 پیام نما