اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

فرکانس های پخش شبکه آموزش در ماهواره

فرستنده منطقه ای جماران Uhf آنالوگ Ch47
جماران Uhf دیجیتال Ch37
جماران Uhf موبایل Ch31
الوند     Ch22

 

Service Id Network Name Service Type Service PID Service Name
7 IRIBTV7 Video 103 شبکه آموزش
Audio01 203 صدای شبکه آموزش
Audio02 303 رادیو جوان
Teletext 403 پیام نما