اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

گالری تصاویر

تصاویری از صحنه و پشت صحنه شبکه ماه (برنامه پایتون)

تصاویری از صحنه و پشت صحنه شبکه ماه (برنامه پایتون)

تصاویری از پشت صحنه و عوامل برنامه رادیکال 7

تصاویری از پشت صحنه و عوامل برنامه رادیکال 7

حضور عوامل برنامه دکتر سلام در واحد ارتباط با مخاطبان 162

حضور عوامل برنامه دکتر سلام در واحد ارتباط با مخاطبان 162

جلسه همفکری با حضور علی عبدالعالی مدیر شبکه آموزش ، حمید یزدانی مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه و همراهان

جلسه همفکری با حضور علی عبدالعالی مدیر شبکه آموزش ، حمید یزدانی مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه و همراهان

دیدار جناب آقای دکتر عبدالعالی از برنامه سواد یاران

دیدار جناب آقای دکتر عبدالعالی از برنامه سواد یاران

تصاویری از صحنه و پشت صحنه برنامه پرسشگر حوزه آموزش و پرورش

تصاویری از صحنه و پشت صحنه برنامه پرسشگر حوزه آموزش و پرورش

تصاویری از صحنه و پشت صحنه برنامه پرسشگر حوزه سلامت

تصاویری از صحنه و پشت صحنه برنامه پرسشگر حوزه سلامت

تصاویری از صحنه و پشت صحنه برنامه پرسشگر حوزه کشاورزی

تصاویری از صحنه و پشت صحنه برنامه پرسشگر حوزه کشاورزی

تصاویری از صحنه و پشت صحنه برنامه مدرسه تلویزیونی ایران

تصاویری از صحنه و پشت صحنه برنامه مدرسه تلویزیونی ایران

تصاویری از صحنه و پشت صحنه برنامه رویش

تصاویری از صحنه و پشت صحنه برنامه رویش

تصاویری ازصحنه و پشت صحنه دکتر سلام

تصاویری ازصحنه و پشت صحنه دکتر سلام

تصاویری از پشت صحنه و صحنه برنامه مباهله و رونمایی از هویت بصری شبکه

تصاویری از پشت صحنه و صحنه برنامه مباهله و رونمایی از هویت بصری شبکه