اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

درنگ

این مجموعه با طرح معضلات مختلف زیست محیطی و اجتماعی به آسیب‌شناسی آنها پرداخته مجموعه مستند به تهیه کنندگی فرشاد شکیب؛این مجموعه با طرح معضلات مختلف زیست محیطی و اجتماعی در تلاش است تا ضمن هوشیار ساختن جامعه نسبت به این مسائل به آسیب‌شناسی آنها پرداخته و گامی مؤثر در جهت فرهنگ سازی مطلوب بردارد. در این مجموعه مستند مسائلی همچون شکار غیر قانونی ، آسیب سازی مراتع و جنگلها و مباحثی چون جرایم فضای مجازی و اینترنت مطرح و با کمک کارشناسان مجرب آسیب شناسی می گردد.
دسته بندی:

معرفی برنامه

مجموعه مستند به تهیه کنندگی فرشاد شکیب؛این مجموعه با طرح معضلات مختلف زیست محیطی و اجتماعی در تلاش است تا ضمن هوشیار ساختن جامعه نسبت به این مسائل به آسیب‌شناسی آنها پرداخته و گامی مؤثر در جهت فرهنگ سازی مطلوب بردارد. در این مجموعه مستند مسائلی همچون شکار غیر قانونی ، آسیب سازی مراتع و جنگلها و مباحثی چون جرایم فضای مجازی و اینترنت مطرح و با کمک کارشناسان مجرب آسیب شناسی می گردد.

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها