اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

پرسشگر کشاورزی چهارشنبه ها ساعت 21:00

در برنامه «پرسشگر کشاورزی»شبکه آموزش از مشکلات تخصیص و تامین ارز اقلام دارویی دامپزشکی تا جایگاه طب سنتی برنامه «پرسشگر» چهارشنبه ها با حضور کارشناسان حوزه کشاورزی به مشکلات و معضلات این حوزه می پردازد.
دسته بندی:

دانلود قسمت های پرسشگر کشاورزی (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
پرسشگر کشاورزی
مدت:75دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: گفتگو محور - کشاورزی/
دو شنبه 6 آذر 1402 - 21:0:6
74 دقیقه
پرسشگر کشاورزی - زنده
مدت:86دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: گفتگو محور - کشاورزی/
چهار شنبه 1 آذر 1402 - 20:59:15
75 دقیقه
پرسشگر کشاورزی
مدت:75دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: گفتگو محور - کشاورزی/
دو شنبه 29 آبان 1402 - 20:59:40
74 دقیقه
پرسشگر کشاورزی - زنده
مدت:75دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: گفتگو محور - کشاورزی/
چهار شنبه 24 آبان 1402 - 21:1:55
75 دقیقه
پرسشگر کشاورزی
مدت:86دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: گفتگو محور - کشاورزی/
دو شنبه 22 آبان 1402 - 21:0:20
74 دقیقه
پرسشگر کشاورزی -زنده
مدت:75دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: گفتگو محور - کشاورزی/
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 21:0:0
75 دقیقه
پرسشگر کشاورزی
مدت:73دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: گفتگو محور - کشاورزی/
دو شنبه 15 آبان 1402 - 21:0:13
73 دقیقه
پرسشگر کشاورزی - زنده
مدت:75دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: گفتگو محور - کشاورزی/
چهار شنبه 10 آبان 1402 - 21:0:44
75 دقیقه
پرسشگر کشاورزی
مدت:74دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: گفتگو محور - کشاورزی/
دو شنبه 8 آبان 1402 - 21:0:0
74 دقیقه
پرسشگر کشاورزی
مدت:75دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: گفتگو محور - کشاورزی/
چهار شنبه 3 آبان 1402 - 20:59:43
75 دقیقه
پرسشگر کشاورزی - زنده
مدت:86دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: گفتگو محور - کشاورزی/
دو شنبه 1 آبان 1402 - 20:59:40
72 دقیقه
پرسشگر کشاورزی
مدت:86دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: گفتگو محور - کشاورزی/
دو شنبه 1 آبان 1402 - 20:48:56
1 دقیقه
پرسشگر کشاورزی - زنده
مدت:75دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: گفتگو محور - کشاورزی/
چهار شنبه 26 مهر 1402 - 21:6:0
75 دقیقه
پرسشگر کشاورزی
مدت:60دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: گفتگو محور - کشاورزی/
دو شنبه 24 مهر 1402 - 21:6:37
60 دقیقه
پرسشگر کشاورزی - زنده
مدت:60دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: گفتگو محور - کشاورزی/
چهار شنبه 19 مهر 1402 - 21:0:0
60 دقیقه
پرسشگر کشاورزی
مدت:86دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: گفتگو محور - کشاورزی/
دو شنبه 17 مهر 1402 - 21:0:11
79 دقیقه
پرسشگر کشاورزی - زنده
مدت:60دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: گفتگو محور - کشاورزی/
چهار شنبه 12 مهر 1402 - 21:0:5
60 دقیقه
پرسشگر کشاورزی
مدت:10دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گل و گیاه/
دو شنبه 10 مهر 1402 - 20:57:5
79 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها