اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

گیومه

برنامه مهارتی گیومه ساعت 12:15 و 22:35
دسته بندی:

دانلود قسمت های گیومه (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
گیومه - قسمت 26
مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 14 بهمن 1401 - 17:10:25
17 دقیقه
گیومه - قسمت 18
مدت:12دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 14 بهمن 1401 - 12:35:0
11 دقیقه
گیومه-قسمت1
مدت:8دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 12:30:0
8 دقیقه
گیومه - قسمت 6
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 12:30:20
13 دقیقه
گیومه - قسمت 27(تکرار)
مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 22:40:0
18 دقیقه
گیومه - قسمت 27
مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 12:30:25
18 دقیقه
گیومه
مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 22:44:0
13 دقیقه
گیومه
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 12:30:50
14 دقیقه
گیومه - قسمت 26(تکرار)
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 22:39:40
15 دقیقه
گیومه - قسمت 26
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 12:29:40
15 دقیقه
گیومه - قسمت 26(تکرار)
مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 8 بهمن 1401 - 22:35:26
17 دقیقه
گیومه - قسمت 26
مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 8 بهمن 1401 - 12:29:40
17 دقیقه
گیومه - قسمت 25(تکرار)
مدت:22دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 7 بهمن 1401 - 16:59:40
22 دقیقه
گیومه - قسمت 25(تکرار)
مدت:22دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 7 بهمن 1401 - 12:30:23
22 دقیقه
گیومه - قسمت 17
مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 12:30:3
18 دقیقه
گیومه-قسمت24
مدت:11دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 22:53:12
11 دقیقه
گیومه - قسمت 25
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 12:30:0
15 دقیقه
گیومه
مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 22:30:5
15 دقیقه
گیومه
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 12:30:10
15 دقیقه
گیومه-قسمت3
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 22:30:4
14 دقیقه
گیومه-قسمت2
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 12:29:17
14 دقیقه
گیومه - قسمت23
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 1 بهمن 1401 - 22:35:20
14 دقیقه
گیومه - قسمت23
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 1 بهمن 1401 - 12:30:15
14 دقیقه
گیومه
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 30 دی 1401 - 17:45:0
14 دقیقه
گیومه
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 30 دی 1401 - 12:30:0
15 دقیقه
گیومه
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 29 دی 1401 - 12:30:30
15 دقیقه
گیومه
مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 28 دی 1401 - 12:30:5
17 دقیقه
گیومه - قسمت 22
مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 27 دی 1401 - 22:25:5
17 دقیقه
گیومه - قسمت 22
مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 27 دی 1401 - 12:30:20
17 دقیقه
گیومه
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 26 دی 1401 - 22:21:8
14 دقیقه
گیومه
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 26 دی 1401 - 12:30:30
14 دقیقه
گیومه - قسمت 20
مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 25 دی 1401 - 22:20:34
17 دقیقه
گیومه - قسمت 20
مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 25 دی 1401 - 12:30:5
17 دقیقه
گیومه - قسمت 21
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 24 دی 1401 - 22:30:25
17 دقیقه
گیومه - قسمت 21
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 24 دی 1401 - 12:30:3
17 دقیقه
گیومه - قسمت 15
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 23 دی 1401 - 17:40:40
13 دقیقه
گیومه - قسمت 19
مدت:20دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 23 دی 1401 - 12:30:55
19 دقیقه
گیومه - قسمت 4
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 22 دی 1401 - 12:32:30
15 دقیقه
گیومه - قسمت 12
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 21 دی 1401 - 12:35:0
13 دقیقه
گیومه - قسمت 20(تکرار)
مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 20 دی 1401 - 22:20:0
17 دقیقه
گیومه - قسمت 20
مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 20 دی 1401 - 12:30:30
17 دقیقه
گیومه - قسمت13
مدت:13دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 19 دی 1401 - 22:25:50
13 دقیقه
گیومه - قسمت13
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 19 دی 1401 - 12:30:20
13 دقیقه
گیومه - قسمت 10(تکرار)
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 18 دی 1401 - 22:24:50
14 دقیقه
گیومه - قسمت 10
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 18 دی 1401 - 12:30:1
14 دقیقه
گیومه - قسمت 19(تکرار)
مدت:19دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 17 دی 1401 - 22:25:50
19 دقیقه
گیومه - قسمت 19
مدت:19دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 17 دی 1401 - 12:30:3
19 دقیقه
گیومه - قسمت 9(تکرار)
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 16 دی 1401 - 17:35:0
14 دقیقه
گیومه - قسمت 5(تکرار)
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 16 دی 1401 - 12:30:34
15 دقیقه
گیومه - قسمت 8(تکرار)
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 15 دی 1401 - 12:30:0
15 دقیقه
گیومه - قسمت 8(تکرار)
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 15 دی 1401 - 12:30:0
15 دقیقه
گیومه - قسمت 6
مدت:13دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 14 دی 1401 - 12:35:20
13 دقیقه
گیومه - قسمت 6
مدت:13دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 14 دی 1401 - 12:35:20
13 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها