اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

بازی موازی ساعت 19:00

همزمان با شروع بازی های جام جهانی هر روز در دو نوبت ساعت 19و ساعت 21:15

" بازی موازی" در 40 قسمت 25 دقیقه ای از گروه آمزش های عمومی طراحی و پخش می گردد که باز پخش آن هر روز ساعت ۲۱ تا ۵۲/۲۱ و همچنین ۵۴/23 تا ۰۰/ ۰۱ دقیقه نیمه شب می باشد

معرفی برنامه

" بازی موازی" در 40 قسمت 25 دقیقه ای از گروه آمزش های عمومی طراحی و پخش می گردد که باز پخش آن هر روز ساعت ۲۱ تا ۵۲/۲۱ و همچنین ۵۴/23 تا ۰۰/ ۰۱ دقیقه نیمه شب می باشد

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها