اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

مداحی شاگرد در مقابل استاد برای حضرت قاسم (ع) در برنامه پرستاره

مداحی شاگرد در مقابل استاد برای حضرت قاسم (ع) در برنامه پرستاره

دسته بندی:

دانلود قسمت های پرستاره (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
پرستاره - زنده
مدت:80دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
جمعه 12 اسفند 1401 - 21:30:0
80 دقیقه
پرستاره - زنده
مدت:75دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
جمعه 5 اسفند 1401 - 21:30:25
80 دقیقه
پرستاره(تکرار)
مدت:80دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
جمعه 28 بهمن 1401 - 21:30:0
80 دقیقه
پرستاره - زنده
مدت:80دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
پنج شنبه 27 بهمن 1401 - 21:30:0
80 دقیقه
پرستاره - زنده
مدت:75دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
چهار شنبه 26 بهمن 1401 - 21:30:0
75 دقیقه
پر ستاره - گلچین
مدت:75دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
جمعه 14 بهمن 1401 - 21:24:40
77 دقیقه
پرستاره - باز پخش
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 21:6:6
77 دقیقه
پرستاره - زنده
مدت:75دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 21:30:0
75 دقیقه
پرستاره(تکرار)
مدت:81دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
جمعه 7 بهمن 1401 - 21:24:40
81 دقیقه
پرستاره - زنده
مدت:80دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 21:29:40
80 دقیقه
پرستاره - زنده
مدت:80دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 21:31:49
79 دقیقه
پرستاره - باز پخش
مدت:75دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
جمعه 30 دی 1401 - 21:30:30
78 دقیقه
پرستاره - زنده
مدت:79دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
پنج شنبه 29 دی 1401 - 21:30:0
79 دقیقه
پرستاره - زنده
مدت:81دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
چهار شنبه 28 دی 1401 - 21:30:0
81 دقیقه
پرستاره - گلچین
مدت:79دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
جمعه 23 دی 1401 - 21:20:5
78 دقیقه
پرستاره-زنده
مدت:78دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
پنج شنبه 22 دی 1401 - 21:30:0
78 دقیقه
پرستاره - زنده
مدت:80دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
چهار شنبه 21 دی 1401 - 21:30:20
80 دقیقه
پرستاره(تکرار)
مدت:77دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
جمعه 16 دی 1401 - 21:29:2
77 دقیقه
پرستاره - زنده
مدت:77دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
پنج شنبه 15 دی 1401 - 21:30:45
77 دقیقه
پرستاره - زنده
مدت:77دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
پنج شنبه 15 دی 1401 - 21:30:45
77 دقیقه
پرستاره - زنده
مدت:78دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
چهار شنبه 14 دی 1401 - 21:30:40
77 دقیقه
پرستاره - زنده
مدت:78دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
چهار شنبه 14 دی 1401 - 21:30:40
77 دقیقه
پرستاره - بازپخش
مدت:77دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
جمعه 9 دی 1401 - 21:30:0
77 دقیقه
پرستاره - زنده
مدت:85دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
پنج شنبه 8 دی 1401 - 21:30:0
84 دقیقه
پرستاره - زنده
مدت:80دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
چهار شنبه 7 دی 1401 - 21:30:15
79 دقیقه
پرستاره - گلچین هفته
مدت:80دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
جمعه 2 دی 1401 - 21:30:0
78 دقیقه
پرستاره - گلچین هفته
مدت:80دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
جمعه 2 دی 1401 - 21:30:0
78 دقیقه
پرستاره-زنده
مدت:114دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
چهار شنبه 30 آذر 1401 - 22:0:0
114 دقیقه
پرستاره - زنده
مدت:80دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
چهار شنبه 23 آذر 1401 - 21:30:0
80 دقیقه
پرستاره - باز پخش
مدت:80دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
جمعه 18 آذر 1401 - 21:20:15
80 دقیقه
پرستاره-زنده
مدت:80دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
پنج شنبه 17 آذر 1401 - 21:30:19
80 دقیقه
پرستاره-زنده
مدت:75دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
چهار شنبه 16 آذر 1401 - 21:30:5
75 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها