اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

آداب ورود به گود زورخانه

آداب ورود به گود زورخانه

دسته بندی:

توضیحات

 

برنامه پرستاره آخر هفته ها ساعت 22
آداب ورود به گود زورخانه
#شبکه_آموزش_سیما
#پرستاره
#زورخانه

دانلود قسمت های پرستاره (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
پرستاره - زنده
مدت:80دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
جمعه 12 اسفند 1401 - 21:30:0
80 دقیقه
پرستاره - زنده
مدت:75دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
جمعه 5 اسفند 1401 - 21:30:25
80 دقیقه
پرستاره(تکرار)
مدت:80دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
جمعه 28 بهمن 1401 - 21:30:0
80 دقیقه
پرستاره - زنده
مدت:80دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
پنج شنبه 27 بهمن 1401 - 21:30:0
80 دقیقه
پرستاره - زنده
مدت:75دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
چهار شنبه 26 بهمن 1401 - 21:30:0
75 دقیقه
پر ستاره - گلچین
مدت:75دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
جمعه 14 بهمن 1401 - 21:24:40
77 دقیقه
پرستاره - باز پخش
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 21:6:6
77 دقیقه
پرستاره - زنده
مدت:75دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 21:30:0
75 دقیقه
پرستاره(تکرار)
مدت:81دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
جمعه 7 بهمن 1401 - 21:24:40
81 دقیقه
پرستاره - زنده
مدت:80دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 21:29:40
80 دقیقه
پرستاره - زنده
مدت:80دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 21:31:49
79 دقیقه
پرستاره - باز پخش
مدت:75دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
جمعه 30 دی 1401 - 21:30:30
78 دقیقه
پرستاره - زنده
مدت:79دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
پنج شنبه 29 دی 1401 - 21:30:0
79 دقیقه
پرستاره - زنده
مدت:81دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
چهار شنبه 28 دی 1401 - 21:30:0
81 دقیقه
پرستاره - گلچین
مدت:79دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
جمعه 23 دی 1401 - 21:20:5
78 دقیقه
پرستاره-زنده
مدت:78دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
پنج شنبه 22 دی 1401 - 21:30:0
78 دقیقه
پرستاره - زنده
مدت:80دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
چهار شنبه 21 دی 1401 - 21:30:20
80 دقیقه
پرستاره(تکرار)
مدت:77دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
جمعه 16 دی 1401 - 21:29:2
77 دقیقه
پرستاره - زنده
مدت:77دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
پنج شنبه 15 دی 1401 - 21:30:45
77 دقیقه
پرستاره - زنده
مدت:77دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
پنج شنبه 15 دی 1401 - 21:30:45
77 دقیقه
پرستاره - زنده
مدت:78دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
چهار شنبه 14 دی 1401 - 21:30:40
77 دقیقه
پرستاره - زنده
مدت:78دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
چهار شنبه 14 دی 1401 - 21:30:40
77 دقیقه
پرستاره - بازپخش
مدت:77دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
جمعه 9 دی 1401 - 21:30:0
77 دقیقه
پرستاره - زنده
مدت:85دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
پنج شنبه 8 دی 1401 - 21:30:0
84 دقیقه
پرستاره - زنده
مدت:80دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
چهار شنبه 7 دی 1401 - 21:30:15
79 دقیقه
پرستاره - گلچین هفته
مدت:80دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
جمعه 2 دی 1401 - 21:30:0
78 دقیقه
پرستاره - گلچین هفته
مدت:80دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
جمعه 2 دی 1401 - 21:30:0
78 دقیقه
پرستاره-زنده
مدت:114دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
چهار شنبه 30 آذر 1401 - 22:0:0
114 دقیقه
پرستاره - زنده
مدت:80دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
چهار شنبه 23 آذر 1401 - 21:30:0
80 دقیقه
پرستاره - باز پخش
مدت:80دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
جمعه 18 آذر 1401 - 21:20:15
80 دقیقه
پرستاره-زنده
مدت:80دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
پنج شنبه 17 آذر 1401 - 21:30:19
80 دقیقه
پرستاره-زنده
مدت:75دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/موضوع: گفتگو محور/
چهار شنبه 16 آذر 1401 - 21:30:5
75 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها