امروز سه شنبه  23 مهر 1398
جستجو
مناطق تحت پوشش و فرکانس ها

تمام مخاطبان داخل کشور می توانند از طریق ست آپ باکس برنامه های شبکه آموزش را مشاهده نمایند

بینندگان خارج از کشور می توانند شبکه آموزش سیما را بر روی ماهواره بدر فرکانس 11881 مشاهده نمایند

 


IRANSAT /26 E/ 11880/ 27500/ H /DVB-S2,8PSK,auto
IRANSAT/ 26 E/ 11900/ 27500 /V /DVB-S,QPSK,3/4
INTELSAT/ 902 62 E/ 11555/ 30000/ V/ DVB-S2,8PSK,auto

منبع:http://satellite.irib.ir/

شبکه آموزش سيما

تمامی حقوق این وب سایت به شبکه آموزش سیما تعلق دارد

;