امروز سه شنبه  23 مهر 1398
جستجو
ماموریت، اهداف و اولویت ها

ماموریت، اهداف و اولویت های شبکه آموزش ومهارت سیما

ماموریت شبکه آموزش ومهارت سیمای جمهوری اسلامی ایران چــنین بیان شده است : " ایجاد فرصت های یادگیری فراگیر و با کیفیت،مکمل نظام آموزش رسمی و غیر رسمی،مهارت آموزی با روبکرد خلاق و بهره مند از کلیه فناوری نوین رسانه ای برای اقشار مختلف به منظور توسعه و ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی جامعه ".

هدف اصلی شبکه آموزش ومهارت سیما:

« بهبود یادگیری و ارتقای صلاحیت اجتماعی و شغلی در راستای توانمندسازی جامعه در چارچوب تعالیم ثقلین»

به تدریج اهداف فرعی ای را شامل :

  • زمینه سازی و حمایت از اجرای سند تحول بنیادین
  • کمک به بهبود یادگیری دانش آموزان
  • ترویج آداب و مهارت های اساسی زندگی در چارچوب سبک زندگی ایرانی اسلامی
  • توسعه مهارت های شغلی جوانان برای راه اندازی کسب وکار کوچک و زودبازده در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی
  • کمک به تواناسازی بهره برداران بخش کشاورزی و دامی و افزایش بازده تولید در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی
  • ترویج کارآفرینی و خلاقیت وحمایت از کار آفرینان
  • تبیین فرآیند ایجاد امنیت غذایی و صیانت از محیط زیست

لذا این شبکه همراستا با اهداف خود و با برگزیدن  شعار:

« ایجاد فرصتهای برابر آموزش و توانمند سازی مهارتی اقشار مختلف جامعه و متناسب با نیازهای واقعی جامعه»

مسیر خود را دنبال نمود.

 

 

اولویت های محتوایی شبکه آموزش ومهارت سیما

شبکه آموزش ومهارت سیما در راستای اهداف آموزشی خود اولویت های محتوایی ویژه ای را برای برنامه سازی در پیش گرفته است که می توان آنها را در 4 دسته اصلی ( به انضمام زیر مجموعه های آن) ، به شرح زیر طبقه بندی نمود:

1- توجه به آموزش عمومی و مهارت آموزی

1-1- آموزش مهارت اجتماعی اعم از سواد رسانه ای،حل مساله و مواجه با بحران هاو.... ونیزکاهش آسیب های اجتماعی.

1-2- آموزش شریعت،احکام و سیره.

1-3- مسئولیت های اجتماعی و حقوق شهروندی.

1-4- آموزش و ارتقاء سلامت جسمانی و روانی. 

1-5- معرفی و آموزش مشاغل و حرف. 

1-6- ترویج فرهنگ کار و معرفی کارآفرینان. 

 

2- مکمل نظام آموزش رسمی کشور:

2-1- پی گیری نظام تحول بنیادین آموزش و پرورش .

2-2- معلم و مدرسه تراز.

 

 

3- کشاورزی و صنایع جانبی در راستای اقتصاد مقاومتی:

3-1- افزایش مهارت کاشت و داشت و برداشت و استفاده بهینه از منابع.

3-2-ارتقا مهارت های دامپروری و شیلات و امنیت غذایی.

3-3- اقتصاد کشاورزی و روستا.

 

4- ترویج فرهنگ و تمدن اسلامی- ایرانی:

4-1- نهضت تولید علم و دانش و الگوی های پیشرفته آموزشی

4-2-کتاب و مطالعه.

4-3- محیط زیست.

شبکه آموزش سيما

تمامی حقوق این وب سایت به شبکه آموزش سیما تعلق دارد

;