امروز سه شنبه  23 مهر 1398
جستجو
چشم انداز

چشم انداز شبکه آموزش ومهارت سیما:

مهمترین محورهای عملیاتی برنامه پنج ساله شبکه آموزش ومهارت را می توان در قالب موارد زیر طبقه بندی نمود :

 

  1. تولید و پخش 50 درصد از برنامه‌های شبکه به شیوهTechnotaintment وEdutaintment  
  2. توسعه، نهادینه‌سازی و تقسیم موضوعی برنامه‌های شبکه‌ (محتوا و کمیت) در سه عرصه آموزش و مهارت ـ مدرسه ـ کشاورزی و ایجاد کانال های مربوطه
  3. ایجاد یک برنامه برند در هر یک از عرصه‌های سه گانه فوق.
  4. ایجاد دو برنامه شاخص در هر یک از عرصه‌های سه گانه فوق.
  5. بهر‌ه‌مندی کامل از IPTV و OTT به عنوان فضای مکمل به ویژه راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی شبکه آموزش ومهارت.
شبکه آموزش سيما

تمامی حقوق این وب سایت به شبکه آموزش سیما تعلق دارد

;