امروز جمعه  29 شهريور 1398
جستجو
00:15
00:10 آگهی
00:25
00:35 ایرانگرد
01:00
00:55 مستند7
01:55
00:05 سرود
07:00
07:05
00:30 هفت رنگ
07:35
07:55
08:00
00:10 صلوات خاصه
08:10
08:15
08:50
00:10 آگهی-فوت و فن
09:00
10:30
00:30 آخ جون کارتون
11:00
00:20 پیر غلامان
11:20
00:30 ماهرانه
11:50
12:00
00:35 سخنرانی
12:35
12:50
13:20
00:10 آگهی
13:30
00:40زنده دکتر سلام
14:10
00:10 آگهی
14:20
00:30 آخ جون کارتون
14:50
00:10 نغمات
15:00
15:45
00:10 آگهی
15:55
16:25
00:10 کی میگه ریاضی سخته
16:35
00:10 دوربین
17:05
00:10 آگهی
17:15
00:40 از من بپرس
17:55
00:05 آگهی
18:00
18:35
00:10 فوت و فن
18:45
19:15
00:20 پیر غلامان
19:35
19:55
00:10 نغمات
20:05
00:05 آگهی
20:10
20:55
00:05 آگهی-میان برنامه
21:00
00:10 ماهر باش
21:10
00:10 پیام مهارت
21:20
00:20 حسین سیدالشهدا
21:40
00:20 میان برنامه- دوربین7- آگهی
22:00
01:00 استارت
23:15
00:45 مشاعره
شبکه آموزش سيما

تمامی حقوق این وب سایت به شبکه آموزش سیما تعلق دارد

;