امروز يك شنبه  2 مهر 1396
01:00
00:25 راز آماگدون
01:25
00:35 حسین سیدالشهدا
02:00
01:00 مشاعره
03:00
01:00 مستند
04:00
04:30
05:00
06:00
01:00 برنامه کودک
07:00
00:15 نگارگری
07:15
07:55
00:05 کار آفرین
08:30
00:30 مجله کشاورزی
09:00
00:30 من می توانم
09:30
01:30زنده صبحی دیگر
11:00
11:10
11:40
12:05
00:30 سخنرانی
12:35
00:55 مستند
13:30
00:40زنده دکتر سلام
14:10
14:30
00:30زنده طرح رنگ نقاشی
15:00
00:30زنده مشاور(زنده)
15:30
00:30 صنعت پیشه زندگی
16:00
17:00
17:30
00:30 حسین سید الشهدا
18:00
18:30
00:30 مجله کشاورزی
19:00
00:30 کارنامه 20
19:30
00:30 هنرعاشورایی
20:00
20:40
00:20 شور حسینی در روستا
21:00
01:00 دفاع مقدس
22:00
23:00
01:00 رویای خاک
شبکه آموزش سيما

تمامی حقوق این وب سایت به شبکه آموزش سیما تعلق دارد