امروز يك شنبه  3 ارديبهشت 1396
00:00
01:00 مستند 7
01:00
00:55 راز آرماگدون
01:55
00:05 سرود ج ا ا
08:00
00:10 سرود و قرآن
08:10
08:50
00:10 کارآفرین
09:00
09:15
00:15 اقلیم ایران
09:30
11:00
11:20
00:55 مستند
12:30
13:00
13:20
00:40زنده دکتر سلام
14:00
00:15 آیا میدانید
14:15
15:00
00:45 آب و هوا
15:45
00:15 مسابقه قرآنی
16:00
17:00
00:20 کشاورزی دانش بنیان
17:20
00:10 میان برنامه
17:30
00:30 اعجاز خلیج فارس
18:00
00:30 مسیر برتر
18:30
19:00
00:15 من می تونم
19:15
00:15 میان برنامه
19:30
20:40
00:05 تماشا
20:45
21:00
22:00
00:55 قند پهلو
23:00
00:55زنده سفید
شبکه آموزش سيما

تمامی حقوق این وب سایت به شبکه آموزش سیما تعلق دارد