No PAGE پایگاه اطلاع رسانی معاونت سیما::شبکه آموزش
امروز يك شنبه  3 شهريور 1398
جستجو
شبکه آموزش سیما برای اولین بار نسبت به پوشش گسترده زنده و تولیدی مسابقات مهارت در رسانه ملی اقدام کرد
1398/06/03
برای اولین بار شبکه هفت سیما با اعزام تیمی چابک برای پوشش مسابقات جهانی مهارت (world skills) حاضر شده و در بخش های مختلف از شبکه های سیما این رویداد جهانی را پخ...
1398/06/03
شبکه آموزش سیما با هدف دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه مهارت قدم به آن سوی مرزها گذاشت.
1398/06/02
شبکه آموزش سيما

تمامي حقوق اين وب سايت به شبکه آموزش سيما تعلق دارد


;