اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

مسابقه حرفه ای ها

مسابقه حرفه ای ها یک برنامه آموزشی- مهارتی می باشد. شرط حضور در برنامه افرادی می باشند که در یکی از مهارتهای اصلی مسابقه که شامل: آرایشگری)آقایان( ، خیاطی، گل آرایی و قنادی می باشد مهارت و تخصص داشته باشند. هر حرفه ای می تواند دو نفر که در مهارتهای مطرح شده تخصص داشته باشد را به عنوان یار کمکی همراه خود بیاورد. هر حرفه ای میبایست به جز تخصص خود در دو مهارت دیگر هم رقابت کند، به عنوان مثال آرایشگر حرفه ای علاوه بر نشان دادن مهارت خود میبایست در 2 چالش دیگر هم شرکت کند و قنادی و گل آرایی یا خیاطی مقدماتی انجام دهد. مسابقه در 3 مرحله به صورت حضوری در تهران برگزار می شود و شرکت کنندگان موظف هستند تا پایان مراحل حضور داشته باشند .

با خواندن مطالب بالا، آگاهی لازم برای شرکت در مسابقه را یافتم و شرایط حضور در برنامه را دارم