اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

گالری تصاویر

تصاویری از حضور وزیر جهاد کشاورزی، در برنامه رویش شبکه آموزش در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

تصاویری از حضور وزیر جهاد کشاورزی، در برنامه رویش شبکه آموزش در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

تصاویری از برنامه مدرسه تابستانی ایران ابتدایی و مهارت

تصاویری از برنامه مدرسه تابستانی ایران ابتدایی و مهارت

جلسه بازگشایی مدرسه تلویزیونی ایران برای سال تحصیلی ۱۴۰۰ _۱۴۰۱ در تاریخ ۹ شهریور شبکه آموزش

جلسه بازگشایی مدرسه تلویزیونی ایران برای سال تحصیلی ۱۴۰۰ _۱۴۰۱ در تاریخ ۹ شهریور شبکه آموزش

جلسه شورای مدیران شبکه آموزش سیما در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۰

جلسه شورای مدیران شبکه آموزش سیما در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۰

تصاویری از برنامه هفت رنگ

تصاویری از برنامه هفت رنگ

جلسه شورای مدیران شبکه آموزش سیما ۱۹ تیر ۱۴۰۰

جلسه شورای مدیران شبکه آموزش سیما ۱۹ تیر ۱۴۰۰

تصاویری از جنگ شب ایرانی در شیراز

تصاویری از جنگ شب ایرانی در شیراز

تصاویری از پشت صحنه مقطع متوسطه اول مدرسه تلویزیونی بهار۱۴۰۰

تصاویری از پشت صحنه مقطع متوسطه اول مدرسه تلویزیونی بهار۱۴۰۰

تصاویری از پشت صحنه برنامه لوبیا فردا زود بیا

تصاویری از پشت صحنه برنامه لوبیا فردا زود بیا

تصاویری از پشت صحنه برنامه مهارتی راهش اینه 1400

تصاویری از پشت صحنه برنامه مهارتی راهش اینه 1400

پشت صحنه برنامه لوبیا فردا زود بیا همراه با عمو قناد

پشت صحنه برنامه لوبیا فردا زود بیا همراه با عمو قناد

حضور وزیر آموزش و پرورش و مدیر شبکه آموزش در استودیو

حضور وزیر آموزش و پرورش و مدیر شبکه آموزش در استودیو