اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

گالری تصاویر

تصاویری از صحنه برنامه صبحی دیگر آذر 1400

تصاویری از صحنه برنامه صبحی دیگر آذر 1400

تصاویری از برنامه مدرسه تلویزیونی ایران ابتدایی مهر 1400

تصاویری از برنامه مدرسه تلویزیونی ایران ابتدایی مهر 1400

دیدار صمیمانه مدیر شبکه و تعدادی از مدیران شبکه آموزش سیما با معاون محترم‌سیما در حاشیه افتتاحیه برنامه مدرسه تلویزیونی ایران مهر ۱۴۰۰

دیدار صمیمانه مدیر شبکه و تعدادی از مدیران شبکه آموزش سیما با معاون محترم‌سیما در حاشیه افتتاحیه برنامه مدرسه تلویزیونی ایران مهر ۱۴۰۰

تصاویر زنگ مدرسه تلویزیونی ایران به صدا در آمد / 3 مهر 1400 شبکه آموزش مدرسه تلویزیونی ایران

تصاویر زنگ مدرسه تلویزیونی ایران به صدا در آمد / 3 مهر 1400 شبکه آموزش مدرسه تلویزیونی ایران

تصاویری از حضور وزیر جهاد کشاورزی، در برنامه رویش شبکه آموزش در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

تصاویری از حضور وزیر جهاد کشاورزی، در برنامه رویش شبکه آموزش در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

تصاویری از برنامه مدرسه تابستانی ایران ابتدایی و مهارت

تصاویری از برنامه مدرسه تابستانی ایران ابتدایی و مهارت

جلسه بازگشایی مدرسه تلویزیونی ایران برای سال تحصیلی ۱۴۰۰ _۱۴۰۱ در تاریخ ۹ شهریور شبکه آموزش

جلسه بازگشایی مدرسه تلویزیونی ایران برای سال تحصیلی ۱۴۰۰ _۱۴۰۱ در تاریخ ۹ شهریور شبکه آموزش

جلسه شورای مدیران شبکه آموزش سیما در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۰

جلسه شورای مدیران شبکه آموزش سیما در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۰

تصاویری از برنامه هفت رنگ

تصاویری از برنامه هفت رنگ

جلسه شورای مدیران شبکه آموزش سیما ۱۹ تیر ۱۴۰۰

جلسه شورای مدیران شبکه آموزش سیما ۱۹ تیر ۱۴۰۰

تصاویری از جنگ شب ایرانی در شیراز

تصاویری از جنگ شب ایرانی در شیراز

تصاویری از پشت صحنه مقطع متوسطه اول مدرسه تلویزیونی بهار۱۴۰۰

تصاویری از پشت صحنه مقطع متوسطه اول مدرسه تلویزیونی بهار۱۴۰۰