اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

گالری تصاویر

تصاویری از پشت صحنه برنامه دوربین 7

تصاویری از پشت صحنه برنامه دوربین 7

تصاویری از نشست خبری رویداد ملی ستاپ در شبکه آموزش سیما

تصاویری از نشست خبری رویداد ملی ستاپ در شبکه آموزش سیما

تصاویر آیین معرفی طرح تحولی مدرسه تلویزیونی ایران

تصاویر آیین معرفی طرح تحولی مدرسه تلویزیونی ایران

تصاویری از برنامه مدرسه تلویزیونی ایران 1401-1402

تصاویری از برنامه مدرسه تلویزیونی ایران 1401-1402

جلسه شورای سیاستگذاری پروژه مدرسه تلویزیونی ایران مهر 1401

جلسه شورای سیاستگذاری پروژه مدرسه تلویزیونی ایران مهر 1401

نشست خبری علی عبدالعالی مدیر شبکه آموزش با موضوع مدرسه تلویزیونی ایران شهریور ۱۴۰۱

نشست خبری علی عبدالعالی مدیر شبکه آموزش با موضوع مدرسه تلویزیونی ایران شهریور ۱۴۰۱

تصاویری از صحنه و پشت صحنه برنامه پرستاره مرداد ماه 1401

تصاویری از صحنه و پشت صحنه برنامه پرستاره مرداد ماه 1401

دیدار مدیر شبکه و تعدادی از مدیران شبکه آموزش از نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران در روز سه شنبه چهارم مرداد مصلی تهران

دیدار مدیر شبکه و تعدادی از مدیران شبکه آموزش از نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران در روز سه شنبه چهارم مرداد مصلی تهران

تصاویری از جلسه هم اندیشی مدیر شبکه آموزش با مدیران ، عوامل و مجری های برنامه آوانوا در تیر ماه 1401

تصاویری از جلسه هم اندیشی مدیر شبکه آموزش با مدیران ، عوامل و مجری های برنامه آوانوا در تیر ماه 1401

نشست معرفی رویکرد و اقدامات شبکه آموزش در رابطه با تحول در زمینه علم، آموزش، فناوری تاریخ 1 تیر 1401

نشست معرفی رویکرد و اقدامات شبکه آموزش در رابطه با تحول در زمینه علم، آموزش، فناوری تاریخ 1 تیر 1401

تصاویری از برنامه دوربین هفت، این برنامه گزارش هایی از مراکز و رویداد های علمی و آموزشی و مهارتی کشور تهیه و تولید می نماید

تصاویری از برنامه دوربین هفت، این برنامه گزارش هایی از مراکز و رویداد های علمی و آموزشی و مهارتی کشور تهیه و تولید می نماید