اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

گالری تصاویر/تصاویر آماده سازی استودیو گلستان جهت شروع مدرسه تلویزیونی ایران با حضور مدیر شبکه آموزش سیما ، مدیر روابط عمومی سیما ، مدیر مالی اداری ، مدیر تولید ، مدیر گروه اموزش رسمی ، عوامل تهیه و تولید و.....