اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

گالری تصاویر/احمدی افزادی در احکامی مدیران گروه آموزش عمومی و گروه آموزش رسمی و مشاور و مسئول دفتر مدیر شبکه آموزش سیما را منصوب کرد.