اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • آوا نوا - زنده
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 05:23:21
  مدت برنامه : 05:23:21
  مدت:5ساعت/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی: جوان/گروه: پخش/موضوع: موسیقی/ خلاصه: برنامه ای با محوریت موسیقی ایرانی/
 • قرآن
  زمان آغاز: 05:23:21
  زمان پایان : 05:30:00
  مدت برنامه : 00:06:39
  مدت:6دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی / تلاوت آیاتی از قرآن کریم/شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ مردم ، آموزش ، مهارت/
 • نماز جماعت صبح
  زمان آغاز: 05:41:49
  زمان پایان : 05:48:08
  مدت برنامه : 00:06:19
  مدت:6دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی / خلاصه: نماز جماعت صبح/شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ مردم ، آموزش ، مهارت/
 • آوا نوا
  زمان آغاز: 05:49:54
  زمان پایان : 05:58:18
  مدت برنامه : 00:08:24
  مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی: جوان/گروه: پخش/موضوع: موسیقی/ خلاصه: برنامه ای با محوریت موسیقی ایرانی/
 • پارسین - قسمت1
  زمان آغاز: 06:05:40
  زمان پایان : 07:04:03
  مدت برنامه : 00:58:23
  مدت:58دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: فرهنگی/ آب بندان- بابل/خلاصه : بررسی اقلیم ، آداب و رسوم ، فرهنگ و ... در سرزمین پهناور پارس/تهیه کننده و راوی:مهدی منیری/
 • خلاقانه
  زمان آغاز: 07:04:25
  زمان پایان : 07:10:37
  مدت برنامه : 00:06:12
  مدت:6دقیقه/قالب: ترکیبی/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارت آموزی/ خلاصه: ساخت انواع کاردستی و وسیله های خلاقانه با مواد اولیه ساده/
 • مهارت آموزی - سفال
  زمان آغاز: 09:00:35
  زمان پایان : 09:10:25
  مدت برنامه : 00:09:50
  مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/ خلاصه: آموزش حرفه سفالگری و ساخت اشیاء با آب و خاک/
 • صبحی دیگر - زنده
  زمان آغاز: 09:20:00
  زمان پایان : 10:34:08
  مدت برنامه : 01:14:08
  مدت:70دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارتهای تخصصی/ موضوع:خانواده/ مجری: نیما کرمی/خلاصه: جنگ صبحگاهی شامل ارایه مباحث گوناگون در حوزه های مختلف / تهیه کننده : رامین موسوی/
 • راهش اینه - پخت نان غلات
  زمان آغاز: 10:34:43
  زمان پایان : 10:40:50
  مدت برنامه : 00:06:07
  مدت:6دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:مهارت های تخصصی/موضوع:مهارت/ خلاصه: آموزش صفر تا صد حرفه های مختلف/
 • مهارت آموزی - ساخت کشتی
  زمان آغاز: 10:45:45
  زمان پایان : 10:53:15
  مدت برنامه : 00:07:30
  مدت:7دقیقه/قالب: ترکیبی/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارت آموزی/ خلاصه: آموزش ساخت کشتی/
 • لوبیا فردا زود بیا - قسمت8
  زمان آغاز: 11:00:00
  زمان پایان : 11:44:23
  مدت برنامه : 00:44:23
  مدت:44دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک و خردسال/ گروه :آموزش رسمی/ موضوع:کودک/ این برنامه : پرخوری/مجری: عمو قناد / خلاصه : ویژه برنامه خردسالان /
 • قرآن
  زمان آغاز: 11:49:21
  زمان پایان : 11:55:00
  مدت برنامه : 00:05:39
  مدت:6دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی / تلاوت آیاتی از قرآن کریم/شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ مردم ، آموزش ، مهارت/
 • مهارت آموزی - ساخت خانه های چوبی
  زمان آغاز: 12:05:25
  زمان پایان : 12:14:47
  مدت برنامه : 00:09:22
  مدت:10دقیقه/قالب: ترکیبی/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارت آموزی/ خلاصه: آموزش ساخت خانه های چوبی/
 • دستی بر آتش - قسمت8
  زمان آغاز: 12:20:00
  زمان پایان : 12:54:57
  مدت برنامه : 00:34:57
  مدت:35دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:تأمین برنامه/موضوع:مسابقه/ ساخت سلاح های تیز و لبه دار/خلاصه: مسابقه در حیطه آهنگری و کار با آتش ، ساخت ابزار و سلاح و .../
 • دکتر سلام - زنده
  زمان آغاز: 13:00:55
  زمان پایان : 13:45:08
  مدت برنامه : 00:44:13
  مدت:45دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/ خلاصه : ارائه اطلاعات مفید پزشکی و پاسخگویی به سوالات مخاطبان توسط پزشکان متخصص /
 • مدرسه تلویزیونی ایران - ابتدایی
  زمان آغاز: 13:45:40
  زمان پایان : 15:59:40
  مدت برنامه : 02:14:00
  مدت:135دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران - متوسطه اول ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 16:04:05
  زمان پایان : 17:10:00
  مدت برنامه : 01:05:55
  مدت:65دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران - متوسطه اول
  زمان آغاز: 17:16:05
  زمان پایان : 17:30:05
  مدت برنامه : 00:14:00
  مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران - متوسطه دوم
  زمان آغاز: 17:30:05
  زمان پایان : 18:59:05
  مدت برنامه : 01:29:00
  مدت:90دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مزرعه کلارکسون
  زمان آغاز: 19:10:00
  زمان پایان : 19:25:52
  مدت برنامه : 00:15:52
  مدت:16دقیقه/قالب: مستند/ نوع آموزش: مهارتی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارت کشاورزی/ ساخت انگلستان/محصول سال 2021/خلاصه: اداره مزرعه ای در حومه شهر توسط جرمی کلارکسون بدون تجربه قبلی/
 • راهش اینه - آموزش ساخت گلدانهای تزئینی
  زمان آغاز: 19:35:15
  زمان پایان : 19:40:50
  مدت برنامه : 00:05:35
  مدت:5دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:مهارت های تخصصی/موضوع:مهارت/ خلاصه: آموزش صفر تا صد حرفه های مختلف/
 • مهارت آموزی - مجسمه سازی - قسمت19
  زمان آغاز: 19:45:00
  زمان پایان : 19:55:00
  مدت برنامه : 00:10:00
  مدت:10دقیقه/قالب: ترکیبی/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارت آموزی/ مجسمه گنجشک/خلاصه: آموزش ساخت انواع مجسمه های چوبی و سنگی/
 • مشاعره بزرگ ایران - قسمت9
  زمان آغاز: 20:05:55
  زمان پایان : 20:53:22
  مدت برنامه : 00:47:27
  مدت:47دقیقه/قالب:مسابقه/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/ گروه: آموزش رسمی/ موضوع : ادبی/ دوره نیمه نهایی/خلاصه:مسابقه مشاعره با حضور جمعی از شرکت کنندگان/مجری وکارشناس و تهیه کننده : دکتر اسماعیل آذر/
 • دوربین هفت
  زمان آغاز: 20:53:45
  زمان پایان : 21:03:45
  مدت برنامه : 00:10:00
  مدت:11دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه :آموزش رسمی/ موضوع : اجتماعی/ خلاصه : گزارشهای آموزشی و اطلاع رسانی با شعار فرصت فراگیری امروز برای فردایی بهتر / تهیه کننده : آقای بهاری/
 • خانه های رویایی - قسمت15
  زمان آغاز: 21:10:50
  زمان پایان : 21:39:47
  مدت برنامه : 00:28:57
  مدت:28دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:طراحی داخلی/ خلاصه: طرح ایده های جالب برای دکوراسیون خانه و بازسازی خانه های قدیمی/
 • به وقت ایران - زنده
  زمان آغاز: 21:45:30
  زمان پایان : 22:45:30
  مدت برنامه : 01:00:00
  مدت:60دقیقه/ قالب:ترکیبی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش عمومی/موضوع:مهارتی/ خلاصه: برنامه مهارت محوری با هدف توانمندسازی افراد جامعه و گسترش فرآیندهای اکتسابی/تهیه کننده:علیرضا عاصم یوسفی/
 • دوربین هفت
  زمان آغاز: 22:47:00
  زمان پایان : 22:57:39
  مدت برنامه : 00:10:39
  مدت:11دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه :آموزش رسمی/ موضوع : اجتماعی/ خلاصه : گزارشهای آموزشی و اطلاع رسانی با شعار فرصت فراگیری امروز برای فردایی بهتر / تهیه کننده : آقای بهاری/
 • مجموعه خانه کوچک - قسمت132
  زمان آغاز: 23:07:45
  زمان پایان : 23:56:00
  مدت برنامه : 00:48:15
  مدت:48دقیقه/قالب:نمایشی/نوع آموزش:مهارتی/ رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:تربیتی آموزشی/ ساخت امریکا/خلاصه: روایت داستان زندگی فرزند دوم خانواده ای کشاورز ساکن در روستای والنات از کودکی تا ازدواج