اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • همکلاسی - قسمت 11
  زمان آغاز: 00:00:05
  زمان پایان : 00:24:39
  مدت برنامه : 00:24:34
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: اجتماعی/ خلاصه : شرح و بررسی نیازهای دانش آموزان استثنایی و امکانات ویژه مدارس خاص در خارج از کشور/ تهیه کننده:محمود احمدی افزادی/
 • خلاصه / به وقت ایران - قسمت 28
  زمان آغاز: 00:25:47
  زمان پایان : 01:02:59
  مدت برنامه : 00:37:12
  مدت:37 دقیقه/ قالب:ترکیبی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش عمومی/موضوع:مهارتی/ خلاصه: برنامه مهارت محوری با هدف توانمندسازی افراد جامعه و گسترش فرآیندهای اکتسابی/تهیه کننده:علیرضا عاصم یوسفی/
 • مستند هفت - ماجراهای درون یک حوضچه
  زمان آغاز: 01:07:16
  زمان پایان : 01:58:55
  مدت برنامه : 00:51:39
  مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/ ساخت انگلستان/خلاصه:مستند های برتر خارجی و داخلی در حوزه های مختلف علوم، فناوری ، فرهنگ و طبیعت/
 • هفت رنگ - قسمت80
  زمان آغاز: 07:02:45
  زمان پایان : 07:33:04
  مدت برنامه : 00:30:19
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:سرگرمی/ این برنامه:خرید/خلاصه:جنگ صبحگاهی با بخش های شاد و متنوع/
 • آموزش ورزش
  زمان آغاز: 07:40:15
  زمان پایان : 07:54:10
  مدت برنامه : 00:13:55
  مدت:13دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی: جوان/گروه:تأمین برنامه/موضوع: ورزشی/ خلاصه: آموزش ورزش /
 • مدرسه تلویزیونی ایران-طراحی دوخت پایه10
  زمان آغاز: 08:03:05
  زمان پایان : 08:33:05
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-تراشکاری پایه 10
  زمان آغاز: 08:33:05
  زمان پایان : 09:03:05
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-مکانیک پایه11
  زمان آغاز: 09:03:05
  زمان پایان : 09:17:19
  مدت برنامه : 00:14:14
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • صبحی دیگر - زنده
  زمان آغاز: 09:20:02
  زمان پایان : 10:29:27
  مدت برنامه : 01:09:25
  مدت:85دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارتهای تخصصی/ موضوع:خانواده/ مجری:نیما کرمی/خلاصه: جنگ صبحگاهی شامل ارایه مباحث گوناگون در حوزه های مختلف / تهیه کننده : رامین موسوی/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-فارسی پایه اول
  زمان آغاز: 10:30:00
  زمان پایان : 11:00:00
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-فارسی پایه دوم
  زمان آغاز: 11:00:00
  زمان پایان : 11:30:00
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ فارسی و نگارش پایه دوم ابتدایی/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-مطالعات اجتماعی پایه سوم
  زمان آغاز: 11:30:00
  زمان پایان : 11:47:10
  مدت برنامه : 00:17:10
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم ابتدایی/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-ریاضی پایه چهارم
  زمان آغاز: 11:53:16
  زمان پایان : 12:23:16
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ بازی و ریاضی پایه چهارم ابتدایی/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-فارسی پایه پنجم
  زمان آغاز: 12:23:16
  زمان پایان : 12:53:16
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ فارسی و نگارش پایه پنجم ابتدایی/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-مطالعات اجتماعی پایه ششم
  زمان آغاز: 12:53:16
  زمان پایان : 13:23:16
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم ابتدایی/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-آموزش نوآموزان پیش دبستانی
  زمان آغاز: 13:23:16
  زمان پایان : 13:45:16
  مدت برنامه : 00:22:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ آموزش نوآموزان پیش دبستانی/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • دکتر سلام - زنده
  زمان آغاز: 13:47:00
  زمان پایان : 14:27:59
  مدت برنامه : 00:40:59
  مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/ خلاصه : ارائه اطلاعات مفید پزشکی و پاسخگویی به سوالات مخاطبان توسط پزشکان متخصص /
 • مدرسه تلویزیونی ایران-علوم تجربی پایه هفتم
  زمان آغاز: 14:30:00
  زمان پایان : 15:00:00
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ علوم تجربی پایه هفتم - درس مواد پیرامون ما- متوسطه اول/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-علوم پایه هشتم
  زمان آغاز: 15:00:00
  زمان پایان : 15:30:00
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ علوم تجربی پایه هشتم - درس تنظیم عصبی- متوسطه اول/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-علوم پایه نهم
  زمان آغاز: 15:30:00
  زمان پایان : 15:55:00
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ علوم تجربی پایه نهم - درس به دنبال محیطی برای زندگی- متوسطه اول/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • فوت و فن
  زمان آغاز: 15:57:22
  زمان پایان : 16:04:15
  مدت برنامه : 00:06:53
  مدت:7دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی/موضوع:مهارت/ جعبه کادویی/ خلاصه:بررسی ترفند ها و فوت و فن های حرفه های مختلف/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-آموزش مجازی
  زمان آغاز: 16:05:20
  زمان پایان : 16:35:20
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ آموزش مجازی- تبیین راهنمای جریان تربیت و یادگیری در زمان کرونا/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-زیست 2 پایه یازدهم
  زمان آغاز: 16:35:20
  زمان پایان : 17:05:20
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ زیست شناسی 2 پایه یازدهم رشته تجربی- متوسطه دوم/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-زیست 3 پایه دوازهم
  زمان آغاز: 17:05:20
  زمان پایان : 17:29:20
  مدت برنامه : 00:24:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ زیست شناسی 3 پایه دوازهم رشته تجربی- متوسطه دوم/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-شیمی 2 پایه یازدهم
  زمان آغاز: 17:37:57
  زمان پایان : 18:04:02
  مدت برنامه : 00:26:05
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ شیمی 2 پایه یازدهم رشته تجربی و ریاضی- متوسطه دوم/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • کاد
  زمان آغاز: 18:05:10
  زمان پایان : 18:33:05
  مدت برنامه : 00:27:55
  مدت:27دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:تدریس/ مجری: شاهین حسینی/کارشناس:هامون سبطی - جلال سلیمی- علیرضا ایدلخانی/خلاصه:آماده سازی دانش آموزان برای کنکور سراسری با حضور کارشناسان مجرب رشته های مختلف/
 • کارنامه بیست - قسمت136
  زمان آغاز: 18:40:37
  زمان پایان : 19:13:34
  مدت برنامه : 00:32:57
  مدت:33دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:تدریس/ رضا شعبانی(مدرس زیست)-پیمان کامیار(مدرس فیزیک)/مجری:محسن خوشنویسان/خلاصه:آماده سازی دانش آموزان برای کنکور سراسری با حضور کارشناسان مجرب رشته های مختلف/ تهیه کننده : علیرضا سپهرین/
 • رویش - زنده
  زمان آغاز: 19:15:37
  زمان پایان : 19:58:36
  مدت برنامه : 00:42:59
  مدت:43دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی: بزرگسال/گروه: آموزش رسمی/موضوع: منابع طبیعی/ خلاصه: نگاهی به کاریزمای آب، باد و خاک ایران/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-فیزیک پایه دهم
  زمان آغاز: 20:03:35
  زمان پایان : 20:27:07
  مدت برنامه : 00:23:32
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ فیزیک پایه دهم رشته تجربی- درس حالت مواد- متوسطه دوم/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-متوسطه دوم
  زمان آغاز: 20:30:00
  زمان پایان : 20:52:01
  مدت برنامه : 00:22:01
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ ریاضی پایه دهم رشته تجربی و ریاضی- درس مثلثات- متوسطه دوم/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-هنرهای تجسمی رشته گرافیک
  زمان آغاز: 20:55:00
  زمان پایان : 21:14:28
  مدت برنامه : 00:19:28
  مدت:19دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ مبانی هنرهای تجسمی رشته گرافیک پایه دهم - فنی و حرفه ای/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-دانش فنی رشته الکترونیک
  زمان آغاز: 21:20:31
  زمان پایان : 21:40:50
  مدت برنامه : 00:20:19
  مدت:20دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ دانش فنی رشته الکترونیک پایه دهم - فنی و حرفه ای/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • به وقت ایران - زنده ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 21:45:00
  زمان پایان : 22:55:00
  مدت برنامه : 01:10:00
  مدت:70 دقیقه/ قالب:ترکیبی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش عمومی/موضوع:مهارتی/ خلاصه: برنامه مهارت محوری با هدف توانمندسازی افراد جامعه و گسترش فرآیندهای اکتسابی/تهیه کننده:علیرضا عاصم یوسفی/
 • لذت مهارت - قسمت 7
  زمان آغاز: 23:05:03
  زمان پایان : 23:29:38
  مدت برنامه : 00:24:35
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه: تامین برنامه/موضوع:مهارت/ مهارت آشپزی خانگی با آلیس واترز/ خلاصه: آموزش جزئیات مهارت های مختلف توسط اساتید برتر آن حرفه/
 • دوربین هفت
  زمان آغاز: 23:33:57
  زمان پایان : 23:40:00
  مدت برنامه : 00:06:03
  مدت:6دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه :آموزش رسمی/ موضوع : اجتماعی/ خلاصه : گزارشهای آموزشی و اطلاع رسانی با شعار فرصت فراگیری امروز برای فردایی بهتر / تهیه کننده : هادی خدادی/
 • روزگاری ایران - قسمت127
  زمان آغاز: 23:40:33
  زمان پایان : 23:57:13
  مدت برنامه : 00:16:40
  مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:مهارتهای تخصصی/موضوع:تاریخی/ اعدام نصرت الله قمی تهدیدی به مخالفین/کارشناس:خسرو معتضد/خلاصه : بازخوانی تاریخ ایران از قاجار تا پهلوی/تهیه کننده:رامین موسوی/