اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • نواهای رمضانی - زنده
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 04:53:00
  مدت برنامه : 04:53:00
  مدت: ۵ ساعت/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه: پخش/موضوع: معارف اسلامی/ خلاصه: ادعیه، مناجات، ابتهال و....ویژه برنامه رمضانی/
 • نواهای رمضانی - زنده
  زمان آغاز: 04:57:07
  زمان پایان : 06:01:41
  مدت برنامه : 01:04:34
  مدت: 64دقیقه//قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه: پخش/موضوع: معارف اسلامی/ خلاصه: ادعیه، مناجات، ابتهال و....ویژه برنامه رمضانی/
 • جزء خوانی قرآن کریم - جزء 9
  زمان آغاز: 06:01:41
  زمان پایان : 07:00:00
  مدت برنامه : 00:58:19
  مدت:60دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی/ خلاصه: جزء خوانی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان /
 • هفت رنگ - قسمت 68 ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 07:03:14
  زمان پایان : 07:36:44
  مدت برنامه : 00:33:30
  مدت:33دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:مهارت های زندگی/ مجری:محدثه صارمی/خلاصه:جنگ صبحگاهی با بخش های شاد و متنوع/
 • آموزش ورزش - قسمت 10
  زمان آغاز: 07:40:00
  زمان پایان : 07:53:01
  مدت برنامه : 00:13:01
  مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی: جوان/گروه:تأمین برنامه/موضوع: ورزشی/ این قسمت:دوم متوسطه/ خلاصه: آموزش ورزش /
 • مدرسه تلویزیونی ایران- نقشه کشی پایه 12
  زمان آغاز: 08:03:05
  زمان پایان : 08:28:05
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- نقشه کشی پایه 10
  زمان آغاز: 08:28:05
  زمان پایان : 08:53:05
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- گرافیک پایه 12
  زمان آغاز: 08:53:05
  زمان پایان : 09:17:20
  مدت برنامه : 00:24:15
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • صبحی دیگر - زنده
  زمان آغاز: 09:20:45
  زمان پایان : 10:27:47
  مدت برنامه : 01:07:02
  مدت:67دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارتهای تخصصی/ موضوع:خانواده/ مجری:نیما کرمی/کارشناس:دکتر فرهاد فرزادی(کارشناس حقوق)/خلاصه: جنگ صبحگاهی شامل ارایه مباحث گوناگون در حوزه های مختلف / تهیه کننده : رامین موسوی/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- ابتدایی
  زمان آغاز: 10:30:00
  زمان پایان : 10:57:00
  مدت برنامه : 00:27:00
  مدت:27دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- ابتدایی
  زمان آغاز: 10:57:00
  زمان پایان : 11:24:00
  مدت برنامه : 00:27:00
  مدت:27دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- ابتدایی
  زمان آغاز: 11:24:00
  زمان پایان : 11:51:00
  مدت برنامه : 00:27:00
  مدت:27دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- ابتدایی
  زمان آغاز: 11:51:00
  زمان پایان : 12:17:00
  مدت برنامه : 00:26:00
  مدت:27دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- ابتدایی
  زمان آغاز: 12:17:00
  زمان پایان : 12:43:00
  مدت برنامه : 00:26:00
  مدت:27دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- ششم ابتدایی
  زمان آغاز: 12:43:00
  زمان پایان : 13:01:00
  مدت برنامه : 00:18:00
  مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- ششم ابتدایی
  زمان آغاز: 13:12:23
  زمان پایان : 13:20:23
  مدت برنامه : 00:08:00
  مدت:08دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- ابتدایی
  زمان آغاز: 13:20:23
  زمان پایان : 13:38:30
  مدت برنامه : 00:18:07
  مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:کودک/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ آموزش نوآموزان پیش دبستانی/
 • آگهی
  زمان آغاز: 13:39:15
  زمان پایان : 13:44:28
  مدت برنامه : 00:05:13
  پیام بازرگانی/ شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ مردم ، آموزش ، مهارت/
 • دکتر سلام - زنده
  زمان آغاز: 13:45:00
  زمان پایان : 14:26:08
  مدت برنامه : 00:41:08
  مدت:41دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/ خلاصه : ارائه اطلاعات مفید پزشکی و پاسخگویی به سوالات مخاطبان توسط پزشکان متخصص /
 • مدرسه تلویزیونی ایران- عربی پایه هفتم
  زمان آغاز: 14:30:30
  زمان پایان : 14:59:37
  مدت برنامه : 00:29:07
  مدت:29دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- عربی پایه هشتم
  زمان آغاز: 15:03:30
  زمان پایان : 15:28:30
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- عربی پایه نهم
  زمان آغاز: 15:28:30
  زمان پایان : 15:52:51
  مدت برنامه : 00:24:21
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- متوسطه دوم
  زمان آغاز: 16:03:03
  زمان پایان : 16:32:38
  مدت برنامه : 00:29:35
  مدت:29دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- متوسطه دوم
  زمان آغاز: 16:32:38
  زمان پایان : 17:01:38
  مدت برنامه : 00:29:00
  مدت:29دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- متوسطه دوم
  زمان آغاز: 17:01:38
  زمان پایان : 17:30:38
  مدت برنامه : 00:29:00
  مدت:29دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- متوسطه دوم
  زمان آغاز: 17:30:38
  زمان پایان : 17:59:38
  مدت برنامه : 00:29:00
  مدت:29دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • زنگ هفت - زنده
  زمان آغاز: 18:10:20
  زمان پایان : 19:05:00
  مدت برنامه : 00:54:40
  مدت:55دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش عمومی/موضوع: مهارت/ /مجری: مریم رخ فروز/ تهیه کننده: مجید قره گوزلو
 • رویش - قسمت 591
  زمان آغاز: 19:10:05
  زمان پایان : 19:51:15
  مدت برنامه : 00:41:10
  مدت:41دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی: بزرگسال/گروه: آموزش رسمی/موضوع: منابع طبیعی/ این قسمت:تشریح طرح کشت گیاهان دارویی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه/کارشناس:دکتر حسین زینعلی/خلاصه: نگاهی به کاریزمای آب، باد و خاک ایران/
 • زیارتنامه حضرت خدیجه/س
  زمان آغاز: 20:10:25
  زمان پایان : 20:17:41
  مدت برنامه : 00:07:16
  میان برنامه مناسبتی/ شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ مردم ، آموزش ، مهارت/
 • مسابقه 77 - قسمت 11
  زمان آغاز: 20:30:15
  زمان پایان : 21:21:25
  مدت برنامه : 00:51:10
  مدت:51دقیقه/قالب:مسابقه/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: جوان/گروه:مهارت های تخصصی/موضوع: مهارت/ خلاصه: محک زدن توانمندی و خلاقیت ها در 77 ساعت ، در کنار بازیگران جوان سینما/
 • راهش اینه - قسمت 14
  زمان آغاز: 21:44:12
  زمان پایان : 21:51:16
  مدت برنامه : 00:07:04
  مدت:7دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:مهارت های تخصصی/موضوع:مهارت/ این قسمت:نصب پردازنده کارت گرافیک/خلاصه: آموزش صفر تا صد حرفه های مختلف/
 • مشاعره ایران - قسمت 33
  زمان آغاز: 22:00:00
  زمان پایان : 22:35:41
  مدت برنامه : 00:35:41
  مدت:36دقیقه/قالب:مسابقه/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/ گروه: آموزش رسمی/ موضوع : ادبی/ خلاصه:مسابقه مشاعره با حضور جمعی از شرکت کنندگان/مجری وکارشناس و تهیه کننده : دکتر اسماعیل آذر/
 • نان و نمک - قسمت 8
  زمان آغاز: 22:45:00
  زمان پایان : 22:56:43
  مدت برنامه : 00:11:43
  مدت:12دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:فرهنگی/ این قسمت:رضایی منایی - معلم/خلاصه:ترویج فرهنگ رمضانی توسط جامعه علمی کشور و شرح اثرات ناب رمضان بر نقش اجتماعی نقش اساتید و نخبگان علمی/تهیه کننده:هادی خددادی/
 • فانوس دریایی - قسمت 26
  زمان آغاز: 23:05:25
  زمان پایان : 23:20:30
  مدت برنامه : 00:15:05
  مدت:15دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/ خلاصه: سفر به جنوب کشور و معرفی نواحی مختلف در این منطقه/ تهیه کننده: حسین ربانی غریبی
 • میز مهارت - قسمت 48
  زمان آغاز: 23:20:55
  زمان پایان : 23:27:34
  مدت برنامه : 00:06:39
  مدت:7دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه: ستاد مهارت/موضوع:مهارت/ خلاصه: آموزش ترفندهای کاربردی برای حل مشلات در زندگی روزانه/تهیه کننده: علی هشامی/
 • روزگاری ایران - قسمت 296
  زمان آغاز: 23:30:00
  زمان پایان : 23:50:25
  مدت برنامه : 00:20:25
  مدت:20دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:مهارتهای تخصصی/موضوع:تاریخی/ این قسمت:داریم می بازیم/کارشناس:خسرو معتضد/خلاصه : بازخوانی تاریخ ایران از قاجار تا پهلوی/تهیه کننده:رامین موسوی/