اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • آوا نوا - زنده
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 04:44:41
  مدت برنامه : 04:44:41
  مدت:5ساعت/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی: جوان/گروه: پخش/موضوع: موسیقی/ خلاصه: برنامه ای با محوریت موسیقی ایرانی/
 • قرآن
  زمان آغاز: 04:44:41
  زمان پایان : 04:52:00
  مدت برنامه : 00:07:19
  مدت:6دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی / تلاوت آیاتی از قرآن کریم/شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ مردم ، آموزش ، مهارت/
 • نماز جماعت صبح
  زمان آغاز: 05:03:47
  زمان پایان : 05:10:03
  مدت برنامه : 00:06:16
  مدت:7دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی / خلاصه: نماز جماعت صبح/شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ مردم ، آموزش ، مهارت/
 • آوا نوا - زنده
  زمان آغاز: 05:11:49
  زمان پایان : 05:57:43
  مدت برنامه : 00:45:54
  مدت:1ساعت/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی: جوان/گروه: پخش/موضوع: موسیقی/ خلاصه: برنامه ای با محوریت موسیقی ایرانی/
 • خط تولید - قسمت 16
  زمان آغاز: 06:02:10
  زمان پایان : 06:42:00
  مدت برنامه : 00:39:50
  مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/ این قسمت:خط تولید کشتی آیدا/خلاصه : نمایش روند تولید محصولات کارخانه ای/
 • مهارت آموزی - گل و گیاه
  زمان آغاز: 06:45:25
  زمان پایان : 06:54:10
  مدت برنامه : 00:08:45
  مدت:9دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/ این قسمت:محوطه سازی/خلاصه: آموزش مهارت کاشت و مراقبت از گل ها و گیاهان
 • هفت رنگ - قسمت 242
  زمان آغاز: 07:00:55
  زمان پایان : 07:33:11
  مدت برنامه : 00:32:16
  مدت:32دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:مهارت های زندگی/ این قسمت:شکرگزاری/مجری:محمد اسکندری/خلاصه:جنگ صبحگاهی با بخش های شاد و متنوع/
 • ایران من
  زمان آغاز: 07:40:47
  زمان پایان : 07:48:59
  مدت برنامه : 00:08:12
  قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/ رده سنی: عام/گروه: تامین برنامه/ موضوع:گردشگری/ خلاصه: معرفی مناطق مختلف ایران/
 • نماهنگ ولادت
  زمان آغاز: 07:51:48
  زمان پایان : 07:57:09
  مدت برنامه : 00:05:21
  مدت:4دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع: نماهنگ/ پخش موسیقی تصویر با مضمون ولادت حضرت محمد (ص) /
 • مدرسه تلویزیونی ایران- فنی حرفه ای
  زمان آغاز: 08:00:25
  زمان پایان : 09:14:25
  مدت برنامه : 01:14:00
  مدت:74دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • صبحی دیگر - زنده
  زمان آغاز: 09:20:00
  زمان پایان : 10:34:27
  مدت برنامه : 01:14:27
  مدت:74دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارتهای تخصصی/ موضوع:خانواده/ مجری:نیما کرمی/کارشناس:دکتر فرهاد فرزادی(کارشناس حقوق)/میهمان:محمد خاد الشیخ(فرمانده هلال احمر)-سید عباس موسوی مطلق/خلاصه: جنگ صبحگاهی شامل ارایه مباحث گوناگون در حوزه های مختلف / تهیه کننده : رامین موسوی/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- ابتدایی
  زمان آغاز: 10:35:00
  زمان پایان : 11:47:38
  مدت برنامه : 01:12:38
  مدت:73دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • اذان ظهر
  زمان آغاز: 11:49:00
  زمان پایان : 11:54:11
  مدت برنامه : 00:05:11
  مدت:5دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی / خلاصه: اذان ظهر به افق تهران/شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ مردم ، آموزش ، مهارت/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- ابتدایی
  زمان آغاز: 11:54:58
  زمان پایان : 13:38:48
  مدت برنامه : 01:43:50
  مدت:104دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • دکتر سلام - زنده
  زمان آغاز: 13:48:03
  زمان پایان : 14:30:03
  مدت برنامه : 00:42:00
  مدت:45دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/ کارشناس:دکتر مصطفی شاه رضایی(متخصص جراح)/خلاصه : ارائه اطلاعات مفید پزشکی و پاسخگویی به سوالات مخاطبان توسط پزشکان متخصص /
 • مدرسه تلویزیونی ایران- متوسطه اول
  زمان آغاز: 14:35:33
  زمان پایان : 16:30:33
  مدت برنامه : 01:55:00
  مدت:115دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- متوسطه دوم
  زمان آغاز: 16:30:33
  زمان پایان : 17:38:54
  مدت برنامه : 01:08:21
  مدت:68دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • انرژی به توان هفت
  زمان آغاز: 18:00:35
  زمان پایان : 18:14:51
  مدت برنامه : 00:14:16
 • جایزه مصطفی (ص) - زنده
  زمان آغاز: 18:14:51
  زمان پایان : 20:25:35
  مدت برنامه : 02:10:44
  مدت:120دقیقه/قالب:مناسبتی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:پخش/موضوع:علم و دانش/ خلاصه:ارتباط زنده با تالار وحدت جهت اعطای نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام؛ نماد شایستگی برتری در جهان/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- رشته چهره سازی پایه 12
  زمان آغاز: 20:35:10
  زمان پایان : 21:00:45
  مدت برنامه : 00:25:35
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- طراحی دوخت لباس بچه گانه
  زمان آغاز: 21:00:45
  زمان پایان : 21:26:31
  مدت برنامه : 00:25:46
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • دوربین هفت
  زمان آغاز: 21:30:50
  زمان پایان : 21:41:23
  مدت برنامه : 00:10:33
  مدت:11دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه :آموزش رسمی/ موضوع : اجتماعی/ خلاصه : گزارشهای آموزشی و اطلاع رسانی با شعار فرصت فراگیری امروز برای فردایی بهتر / تهیه کننده : آقای بهاری/
 • زنگ هفت - زنده
  زمان آغاز: 22:00:40
  زمان پایان : 22:50:53
  مدت برنامه : 00:50:13
  مدت:50دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش عمومی/موضوع: مهارت/ /مجری: علی نیکزاد/تهیه کننده: مجید قره گوزلو
 • مسابقه 77 ساعت - قسمت 59
  زمان آغاز: 22:59:20
  زمان پایان : 23:55:08
  مدت برنامه : 00:55:48
  مدت:55دقیقه/قالب:مسابقه/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: جوان/گروه:مهارت های تخصصی/موضوع: مهارت/ مجری:کاوه خداشناس/خلاصه: محک زدن توانمندی و خلاقیت ها در 77 ساعت ، در کنار بازیگران جوان سینما/