اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • به وقت ایران - قسمت 3
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:07:59
  مدت برنامه : 00:07:59
  مدت:70 دقیقه/ قالب:ترکیبی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش عمومی/موضوع:مهارتی/ این برنامه:کشاورزی/مجری:آقای شکیبا/کارشناس:علیرضا نیکویی(سرپرست دفتر امور اقتصادی جهاد کشاورزی)- علی شریعتی مقدم(رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی)/خلاصه: برنامه مهارت محوری با هدف توانمندسازی افراد جامعه و گسترش فرآیندهای اکتسابی/تهیه کننده:علیرضا عاصم یوسفی/
 • پیام مهارت - قسمت 27
  زمان آغاز: 00:13:04
  زمان پایان : 00:23:14
  مدت برنامه : 00:10:10
  مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:مهارت/ این قسمت:فناوری خودرو/خلاصه:معرفی برگزیدگان شانزدهمین دوره مسابقات ملی و مهارت در رشته های مختلف/
 • روزگاری ایران - قسمت 26
  زمان آغاز: 00:28:42
  زمان پایان : 00:55:22
  مدت برنامه : 00:26:40
  مدت:27دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:مهارتهای تخصصی/موضوع:تاریخی/ این قسمت:آیا در ایران کودتا می شود؟/کارشناس:خسرو معتضد/خلاصه : بازخوانی تاریخ ایران از قاجار تا پهلوی/تهیه کننده:رامین موسوی/
 • صفر تا صد - قسمت 54
  زمان آغاز: 00:58:25
  زمان پایان : 01:05:00
  مدت برنامه : 00:06:35
  مدت:7دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه: ستاد مهارت/موضوع:مهارت/ این قسمت: تعویض ترموستات خودرو/خلاصه: آموزش صفر تا صد حرفه های مختلف/
 • مستند هفت - ابر ماهی ها
  زمان آغاز: 01:06:50
  زمان پایان : 01:58:49
  مدت برنامه : 00:51:59
  مدت:52دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/ این قسمت:داستان پر رمز و راز سوشی/ساخت انگلستان/خلاصه:مستند های برتر خارجی و داخلی در حوزه های مختلف علوم، فناوری ، فرهنگ و طبیعت/
 • من می تونم - قسمت 42
  زمان آغاز: 07:02:10
  زمان پایان : 07:42:28
  مدت برنامه : 00:40:18
  مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: جوانان/گروه:مهارت های تخصصی/موضوع:مهارت/ این قسمت: پتینه کاری/خلاصه:شناخت حرفه های موجود و آشنایی جوانان با مشاغل مختلف / تهیه کننده : علیزاده/
 • آموزش ورزش - قسمت 15
  زمان آغاز: 07:42:50
  زمان پایان : 07:59:29
  مدت برنامه : 00:16:39
  مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی: جوان/گروه:تأمین برنامه/موضوع: ورزشی/ خلاصه: آموزش ورزش فوتبال /
 • هفت رنگ - قسمت 89
  زمان آغاز: 08:03:10
  زمان پایان : 08:38:25
  مدت برنامه : 00:35:15
  مدت:35دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:سرگرمی/ این قسمت:غافلگیری/مجری: مهسا ایرانیان/خلاصه:جنگ صبحگاهی با بخش های شاد و متنوع/
 • قصه های مجید - قسمت 24
  زمان آغاز: 08:38:37
  زمان پایان : 08:55:17
  مدت برنامه : 00:16:40
  مدت:17 دقیقه/قالب:نمایشی/نوع آموزش:رسمی/رده سنی:عام/گرو:تأمین برنامه/موضوع:تربیتی/ بخشهایی از سریال پرخاطره قصه های مجید که روایتگر لحظاتی از زندگی نوجوانی به نام مجید که به همراه مادر بزرگ خود بی بی زندگی میکند./
 • آخ جون کارتون - قسمت 39
  زمان آغاز: 08:55:50
  زمان پایان : 09:25:02
  مدت برنامه : 00:29:12
  مدت:29دقیقه/قالب:پویانمایی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/ این قسمت:رامکال - پت و مت/خلاصه : مجموعه کارتونی مختلف به منظور آموزش و سرگرمی کودکان/
 • صبحی دیگر - زنده
  زمان آغاز: 09:30:40
  زمان پایان : 10:51:02
  مدت برنامه : 01:20:22
  مدت:80دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارتهای تخصصی/ موضوع:خانواده/ مجری:نیما کرمی/کارشناس:فرهاد فرزادی(کارشناس حقوق)/ میهمان:مسلم جهانبخش(نقاش معلول)/خلاصه: جنگ صبحگاهی شامل ارایه مباحث گوناگون در حوزه های مختلف / تهیه کننده : رامین موسوی/
 • صفر تا صد - قسمت 47
  زمان آغاز: 10:52:12
  زمان پایان : 10:57:31
  مدت برنامه : 00:05:19
  مدت:5دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه: ستاد مهارت/موضوع:مهارت/ این قسمت: پیوند زدن کاکتوس/خلاصه: آموزش صفر تا صد حرفه های مختلف/
 • مدرسه تابستانی ایران - ابتدایی - زنده
  زمان آغاز: 11:00:05
  زمان پایان : 11:30:05
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ مقطع ابتدایی/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تابستانی ایران - ابتدایی - زنده
  زمان آغاز: 11:30:05
  زمان پایان : 12:00:05
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ مقطع ابتدایی/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تابستانی ایران - ابتدایی - زنده
  زمان آغاز: 12:00:05
  زمان پایان : 12:25:05
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ مقطع ابتدایی/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • دوربین هفت
  زمان آغاز: 12:28:12
  زمان پایان : 12:35:12
  مدت برنامه : 00:07:00
  مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه :آموزش رسمی/ موضوع : اجتماعی/ خلاصه : گزارشهای آموزشی و اطلاع رسانی با شعار فرصت فراگیری امروز برای فردایی بهتر / تهیه کننده : هادی خدادی/
 • کارگاه نجاری استیو هی - قسمت 1
  زمان آغاز: 12:35:45
  زمان پایان : 13:00:45
  مدت برنامه : 00:25:00
 • قرآن
  زمان آغاز: 13:03:45
  زمان پایان : 13:09:38
  مدت برنامه : 00:05:53
  مدت:6دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی / تلاوت آیاتی از قرآن کریم/شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ مردم ، آموزش ، مهارت/
 • اذان ظهر
  زمان آغاز: 13:10:00
  زمان پایان : 13:15:21
  مدت برنامه : 00:05:21
  مدت:5دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی / خلاصه: اذان ظهر به افق تهران/شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ مردم ، آموزش ، مهارت/
 • مجموعه معلم - قسمت 30
  زمان آغاز: 13:16:18
  زمان پایان : 13:38:29
  مدت برنامه : 00:22:11
  مدت:22 دقیقه/قالب:نمایشی/نوع آموزش:مهارتی/ رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:تربیتی آموزشی/ این قسمت:قسم داوری/کشور سازنده:فرانسه/سال تولید : 2004/ خلاصه:تلاش‌های معلمی به نام ویکتور لوواک که با پشتوانه سال‌ها قضاوت ، اکنون در نقش معلمی سیار در مدارس مختلف فرانسه به انجام مسوولیت می‌پردازد.
 • دکتر سلام - زنده
  زمان آغاز: 13:45:00
  زمان پایان : 14:30:22
  مدت برنامه : 00:45:22
  مدت:45دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/ این قسمت:طب پزشکی/کارشناس:دکتر رحمت الله حافظی/خلاصه : ارائه اطلاعات مفید پزشکی و پاسخگویی به سوالات مخاطبان توسط پزشکان متخصص /
 • مدرسه تابستانی ایران - متوسطه اول - زنده
  زمان آغاز: 14:35:15
  زمان پایان : 15:05:15
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ مقطع متوسطه اول/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تابستانی ایران - متوسطه اول - زنده
  زمان آغاز: 15:05:15
  زمان پایان : 15:35:15
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ مقطع متوسطه اول/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تابستانی ایران - متوسطه دوم - زنده
  زمان آغاز: 15:35:15
  زمان پایان : 16:05:15
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ مقطع متوسطه دوم/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تابستانی ایران - متوسطه دوم - زنده
  زمان آغاز: 16:05:15
  زمان پایان : 16:35:15
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ مقطع متوسطه دوم/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تابستانی ایران - متوسطه دوم - زنده
  زمان آغاز: 16:35:15
  زمان پایان : 17:00:15
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ مقطع متوسطه دوم/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • فرصتی برای همه - قسمت 27
  زمان آغاز: 17:00:48
  زمان پایان : 17:20:48
  مدت برنامه : 00:20:00
  مدت:20دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع:سواد آموزی/ این قسمت:عملکرد و فعالیت های نهضت سواد آموزی/کارشناس:محمدزاده(معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی)/خلاصه:سواد آموزی و تاثیر آن بر زندگی افراد بی سواد/ تهیه کننده: عبدالرضا فیروزان/
 • زنگ هفت - زنده
  زمان آغاز: 17:30:00
  زمان پایان : 18:15:00
  مدت برنامه : 00:45:00
  مدت:45دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:مهارتهای تخصصی/موضوع:فرهنگی/ خلاصه: معرفی اپلیکیشن هفت در شبکه آموزش/مجری:احسان شاملو-صفورا میراضی/تهیه کننده: مجید قره قوزلو/
 • روزگاری ایران - قسمت 27
  زمان آغاز: 18:15:33
  زمان پایان : 18:34:03
  مدت برنامه : 00:18:30
  مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:مهارتهای تخصصی/موضوع:تاریخی/ این قسمت:آیا کودتای نظامی جدی است؟/کارشناس:خسرو معتضد/خلاصه : بازخوانی تاریخ ایران از قاجار تا پهلوی/تهیه کننده:رامین موسوی/
 • آگهی
  زمان آغاز: 18:34:48
  زمان پایان : 18:39:56
  مدت برنامه : 00:05:08
  پیام بازرگانی/ شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ مردم ، آموزش ، مهارت/
 • دانستنی ها - قسمت6
  زمان آغاز: 18:40:30
  زمان پایان : 19:06:30
  مدت برنامه : 00:26:00
  مدت:26دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: جوان/گروه:تامین برنامه/موضوع:علمی/ خلاصه : آشنایی با موضوعات مختلف علمی و افزایش اطلاعات عمومی/
 • یقه هفت - قسمت 43 ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 19:11:45
  زمان پایان : 19:55:44
  مدت برنامه : 00:43:59
  مدت:45دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع:اجتماعی/ این قسمت:زندگی خلاقانه/مجری:علی دهقان پور/خلاصه:آموزش مهارت های لازم جهت انتقاد کردن ، پذیرفتن انتقاد، ارتباط گرفتن و یادگیری مهارت های زندگی / تهیه کننده:مهرداد تنها/
 • قصه های مجید - قسمت 12
  زمان آغاز: 20:00:30
  زمان پایان : 20:35:10
  مدت برنامه : 00:34:40
  مدت:35 دقیقه/قالب:نمایشی/نوع آموزش:رسمی/رده سنی:عام/گرو:تأمین برنامه/موضوع:تربیتی/ این قسمت:اردو/بخشهایی از سریال پرخاطره قصه های مجید که روایتگر لحظاتی از زندگی نوجوانی به نام مجید که به همراه مادر بزرگ خود بی بی زندگی میکند./
 • میز مهارت - قسمت 2
  زمان آغاز: 20:45:28
  زمان پایان : 20:53:03
  مدت برنامه : 00:07:35
  مدت:8دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه: ستاد مهارت/موضوع:مهارت/ این قسمت:رایانه/خلاصه: آموزش ترفندهای کاربردی برای حل مشلات در زندگی روزانه/تهیه کننده: علی هشامی/
 • فوت و فن
  زمان آغاز: 21:00:20
  زمان پایان : 21:09:40
  مدت برنامه : 00:09:20
  مدت:9دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی/موضوع:مهارت/ خلاصه:بررسی ترفند ها و فوت و فن های حرفه های مختلف/
 • دستی بر آتش - قسمت 10
  زمان آغاز: 21:15:00
  زمان پایان : 21:54:33
  مدت برنامه : 00:39:33
  مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:تأمین برنامه/موضوع:مسابقه/ این قسمت:ساخت سلاح زولوئیکا/خلاصه: مسابقه در حیطه آهنگری و کار با آتش ، ساخت ابزار و سلاح و .../
 • چگونه ساخته شد - قسمت 5
  زمان آغاز: 22:00:00
  زمان پایان : 22:41:14
  مدت برنامه : 00:41:14
  مدت:41 دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام /گروه : تامین برنامه/موضوع : علمی/ این قسمت:کلاه پشمی - دوچرخه های ثابت/خلاصه:چگونگی ساخت اشیاء و دستگاه های مختلف/
 • دوربین هفت
  زمان آغاز: 22:45:00
  زمان پایان : 22:52:40
  مدت برنامه : 00:07:40
  مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه :آموزش رسمی/ موضوع : اجتماعی/ خلاصه : گزارشهای آموزشی و اطلاع رسانی با شعار فرصت فراگیری امروز برای فردایی بهتر / تهیه کننده : هادی خدادی/
 • سنگ ،کاغذ،قیچی - قسمت 1
  زمان آغاز: 23:00:00
  زمان پایان : 23:40:10
  مدت برنامه : 00:40:10
  مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع:علمی/ این قسمت:آموزش درباره معدن/خلاصه:بازدید از معدن و آشنایی با مراحل کار در معدن/
 • پیام مهارت - قسمت 29
  زمان آغاز: 23:40:25
  زمان پایان : 23:51:13
  مدت برنامه : 00:10:48
  مدت:11دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:مهارت/ این قسمت:کنترل صنعتی/خلاصه:معرفی برگزیدگان شانزدهمین دوره مسابقات ملی و مهارت در رشته های مختلف/
 • صفر تا صد - قسمت 144
  زمان آغاز: 23:53:18
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:06:41
  مدت:12دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه: ستاد مهارت/موضوع:مهارت/ این قسمت: نرم افزار Adobe connect /خلاصه: آموزش صفر تا صد حرفه های مختلف/