امروز چهارشنبه  28 شهريور 1397
جستجو
برنامه «همیشه خونه»، «مشاور»،«دکتر سلام» و «فرصت برابر»ویژه برنامه هایی را به مناسبت بازگشایی مدارس تدارک دیده اند.
1397/06/27
همزمان با آغاز محرم شبکه آموزش سیما با برنامه های مختلف ویژه این ماه با عزاداران حسینی همراه می شود.
1397/06/20
برنامه «مشاور» شبکه آموزش سیما امروز موضوع ترس و اضطراب در  کودکان و نوجوانان را بررسی می کند.
1397/06/24
شبکه آموزش سيما

تمامي حقوق اين وب سايت به شبکه آموزش سيما تعلق دارد