اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • روزگاری ایران - قسمت 88
  زمان آغاز: 00:10:05
  زمان پایان : 00:26:03
  مدت برنامه : 00:15:58
  مدت:16دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:مهارتهای تخصصی/موضوع:تاریخی/ این قسمت:قتل افشار طوس/کارشناس:خسرو معتضد/خلاصه : بازخوانی تاریخ ایران از قاجار تا پهلوی/تهیه کننده:رامین موسوی/
 • صفر تا صد - قسمت 18
  زمان آغاز: 00:26:34
  زمان پایان : 00:33:12
  مدت برنامه : 00:06:38
  مدت:7دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه: ستاد مهارت/موضوع:مهارت/ این قسمت:بازسازی صندلی فرسوده/خلاصه: آموزش صفر تا صد حرفه های مختلف/
 • دکتر سلام - قسمت 156
  زمان آغاز: 00:35:09
  زمان پایان : 01:06:48
  مدت برنامه : 00:31:39
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/ مجری:دکتر طهماسبی/ کارشناس:دکتر حسین ایمانی(متخصص تغذیه)/خلاصه : ارائه اطلاعات مفید پزشکی و پاسخگویی به سوالات مخاطبان توسط پزشکان متخصص /
 • میز مهارت - قسمت 38
  زمان آغاز: 01:08:37
  زمان پایان : 01:16:25
  مدت برنامه : 00:07:48
  مدت:8دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه: ستاد مهارت/موضوع:مهارت/ این قسمت:صافکار خودرو/خلاصه: آموزش ترفندهای کاربردی برای حل مشلات در زندگی روزانه/تهیه کننده: علی هشامی/
 • مستند هفت - حیات وحش خاورمیانه
  زمان آغاز: 01:17:51
  زمان پایان : 01:58:37
  مدت برنامه : 00:40:46
  مدت:41دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/ این قسمت:ترکیه-زندگی روی لبه/ساخت انگلستان/خلاصه:مستند های برتر خارجی و داخلی در حوزه های مختلف علوم، فناوری ، فرهنگ و طبیعت/
 • هفت رنگ - قسمت 64
  زمان آغاز: 07:03:04
  زمان پایان : 07:41:18
  مدت برنامه : 00:38:14
  مدت:38دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:سرگرمی/ این قسمت:موفقیت/ مجری:مریم ماهور/ خلاصه:جنگ صبحگاهی با بخش های شاد و متنوع/
 • آموزش ورزش - قسمت 10
  زمان آغاز: 07:45:00
  زمان پایان : 07:58:50
  مدت برنامه : 00:13:50
  مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی: جوان/گروه:تأمین برنامه/موضوع: ورزشی/ این قسمت: طناب زنی - دوره دوم ابتدایی/ خلاصه: آموزش ورزش /
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 08:01:11
  زمان پایان : 08:13:52
  مدت برنامه : 00:12:41
 • مدرسه تلویزیونی ایران- طراحی کابینت دهم
  زمان آغاز: 08:14:25
  زمان پایان : 08:40:25
  مدت برنامه : 00:26:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه(پودمان اول)پایه دهم-رشته صنایع چوب و مبلمان/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- دانش فنی دوازدهم
  زمان آغاز: 08:40:25
  زمان پایان : 09:06:25
  مدت برنامه : 00:26:00
  مدت:26دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ دانش فنی تخصصی پایه دوازدهم-رشته تربیت بدنی/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-کاربر رایانه دهم
  زمان آغاز: 09:06:25
  زمان پایان : 09:26:44
  مدت برنامه : 00:20:19
  مدت:20دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ کاربر رایانه پایه دهم-رشته رایانه و نرم افزار/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • صبحی دیگر - زنده
  زمان آغاز: 09:30:25
  زمان پایان : 10:45:05
  مدت برنامه : 01:14:40
  مدت:74دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارتهای تخصصی/ موضوع:خانواده/ مجری:نیما کرمی/کارشناس: دکتر صفی اله نوده ئی(روانشناس) - دکتر مهدی وحید دستجردی(متخصص مغز و اعصاب)/خلاصه: جنگ صبحگاهی شامل ارایه مباحث گوناگون در حوزه های مختلف / تهیه کننده : رامین موسوی/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-ریاضی اول ابتدایی
  زمان آغاز: 10:45:38
  زمان پایان : 11:15:38
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ بازی و ریاضی پایه اول /خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-فارسی دوم ابتدایی
  زمان آغاز: 11:15:38
  زمان پایان : 11:45:38
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ فارسی و نگارش پایه دوم/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-فارسی سوم ابتدایی
  زمان آغاز: 11:45:38
  زمان پایان : 12:10:38
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ فارسی و نگارش پایه سوم/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-علوم چهارم ابتدایی
  زمان آغاز: 12:10:38
  زمان پایان : 12:35:38
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-اجتماعی پنجم ابتدایی
  زمان آغاز: 12:35:38
  زمان پایان : 12:56:53
  مدت برنامه : 00:21:15
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-فارسی ششم ابتدایی
  زمان آغاز: 13:03:12
  زمان پایان : 13:33:12
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ فارسی و نگارش پایه ششم/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • دوربین هفت
  زمان آغاز: 13:33:47
  زمان پایان : 13:41:47
  مدت برنامه : 00:08:00
  مدت:8دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه :آموزش رسمی/ موضوع : اجتماعی/ این قسمت: آغاز سال تحصیلی در مدارس استان گلستان/خلاصه : گزارشهای آموزشی و اطلاع رسانی با شعار فرصت فراگیری امروز برای فردایی بهتر / تهیه کننده : هادی خدادی/
 • دکتر سلام - زنده
  زمان آغاز: 13:45:35
  زمان پایان : 14:27:15
  مدت برنامه : 00:41:40
  مدت:42دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/ کارشناس:دکتر محسن روز رخ (متخصص اطفال)/خلاصه : ارائه اطلاعات مفید پزشکی و پاسخگویی به سوالات مخاطبان توسط پزشکان متخصص /
 • مدرسه تلویزیونی ایران- ریاضی هفتم
  زمان آغاز: 14:30:02
  زمان پایان : 15:00:02
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ ریاضی پایه هفتم(راهبردهای الگویابی،حدس و آزمایش)/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- ریاضی هشتم متوسطه اول
  زمان آغاز: 15:00:02
  زمان پایان : 15:30:02
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ ریاضی پایه هشتم(جمع و تفریق عددهای گویا)/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- ریاضی نهم متوسطه اول
  زمان آغاز: 15:30:02
  زمان پایان : 15:55:02
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ ریاضی پایه نهم(دو مجموعه برابر)/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • فوت و فن
  زمان آغاز: 15:56:09
  زمان پایان : 16:04:11
  مدت برنامه : 00:08:02
  مدت:8دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی/موضوع:مهارت/ خلاصه:بررسی ترفند ها و فوت و فن های حرفه های مختلف/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- پاورپوینت
  زمان آغاز: 16:05:10
  زمان پایان : 16:35:10
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ انجام پروژه عملی با پاورپوینت-4/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- شیمی یازدهم
  زمان آغاز: 16:35:10
  زمان پایان : 17:05:10
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ شیمی 2 پایه یازدهم-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- شیمی دوازدهم
  زمان آغاز: 17:05:10
  زمان پایان : 17:35:10
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ شیمی 3 پایه دوازدهم-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-شیمی دهم
  زمان آغاز: 17:35:10
  زمان پایان : 17:58:10
  مدت برنامه : 00:23:00
  مدت:23دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ شیمی 1 پایه دهم-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • کاد - قسمت 25 ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 18:00:01
  زمان پایان : 18:30:07
  مدت برنامه : 00:30:06
  مدت:30دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:تدریس/ مجری: شاهین حسینی/ کارشناس: سامان سلامیان(دبیر و مدرس ریاضی)/خلاصه:آماده سازی دانش آموزان برای کنکور سراسری با حضور کارشناسان مجرب رشته های مختلف/
 • کارنامه بیست - قسمت 113
  زمان آغاز: 18:35:20
  زمان پایان : 19:01:51
  مدت برنامه : 00:26:31
  مدت:26دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:تدریس/ مجری:محسن خوشنویسان/ کارشناس:رضا شعبانی(مدرس زیست شناسی)- محمد کرمانیها(مشاور تحصیلی)/خلاصه:آماده سازی دانش آموزان برای کنکور سراسری با حضور کارشناسان مجرب رشته های مختلف/ تهیه کننده : علیرضا سپهرین/
 • رویش - زنده
  زمان آغاز: 19:05:18
  زمان پایان : 19:18:18
  مدت برنامه : 00:13:00
  مدت:13 دقیقه/ قالب:ترکیبی/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی: بزرگسال/گروه: آموزش رسمی/موضوع: منابع طبیعی/ خلاصه: نگاهی به کاریزمای آب، باد و خاک ایران/
 • رویش - زنده
  زمان آغاز: 19:26:43
  زمان پایان : 19:55:43
  مدت برنامه : 00:29:00
  مدت:27 دقیقه/ قالب:ترکیبی/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی: بزرگسال/گروه: آموزش رسمی/موضوع: منابع طبیعی/ خلاصه: نگاهی به کاریزمای آب، باد و خاک ایران/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- متوسطه دوم و فنی و حرفه ای
  زمان آغاز: 20:00:00
  زمان پایان : 21:46:12
  مدت برنامه : 01:46:12
  مدت:106دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ ریاضی 1 پایه دهم(رشته تجربی و ریاضی)-فیزیک 3 پایه دوازدهم-کارگاه نوآوری و کارآفرینی پایه یازدهم-مدیریت تولید پایه یازدهم رشته فنی و حرفه ای/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • به وقت ایران - زنده
  زمان آغاز: 21:50:30
  زمان پایان : 23:00:30
  مدت برنامه : 01:10:00
  مدت:70 دقیقه/ قالب:ترکیبی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش عمومی/موضوع:مهارتی/ خلاصه: برنامه مهارت محوری با هدف توانمندسازی افراد جامعه و گسترش فرآیندهای اکتسابی/تهیه کننده:علیرضا عاصم یوسفی/
 • لذت مهارت - قسمت 3
  زمان آغاز: 23:10:25
  زمان پایان : 23:31:21
  مدت برنامه : 00:20:56
 • دوربین هفت
  زمان آغاز: 23:44:06
  زمان پایان : 23:52:11
  مدت برنامه : 00:08:05
 • میز مهارت - قسمت 3
  زمان آغاز: 23:53:25
  زمان پایان : 23:59:35
  مدت برنامه : 00:06:10