اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • نواهای رمضانی ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 05:00:00
  مدت برنامه : 05:00:00
  مدت: ۵ ساعت/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه: پخش/موضوع: معارف اسلامی/ خلاصه: ادعیه، مناجات، ابتهال و....ویژه برنامه رمضانی/
 • نواهای رمضانی
  زمان آغاز: 05:04:02
  زمان پایان : 05:56:29
  مدت برنامه : 00:52:27
  مدت: 52دقیقه//قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه: پخش/موضوع: معارف اسلامی/ خلاصه: ادعیه، مناجات، ابتهال و....ویژه برنامه رمضانی/
 • جزء خوانی قرآن کریم - جزء 4
  زمان آغاز: 05:56:29
  زمان پایان : 07:00:00
  مدت برنامه : 01:03:31
  مدت:63دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی/ خلاصه: جزء خوانی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان /
 • هفت رنگ - قسمت 63
  زمان آغاز: 07:03:14
  زمان پایان : 07:34:57
  مدت برنامه : 00:31:43
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:مهارت های زندگی/ مجری:صارمی/خلاصه:جنگ صبحگاهی با بخش های شاد و متنوع/
 • آموزش ورزش - قسمت 9
  زمان آغاز: 07:40:00
  زمان پایان : 07:50:50
  مدت برنامه : 00:10:50
  مدت:11دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی: جوان/گروه:تأمین برنامه/موضوع: ورزشی/ این قسمت:تربیت بدنی - متوسطه دوم/خلاصه: آموزش ورزش /
 • مدرسه - تلویزیونی- ایران / معماری 10
  زمان آغاز: 08:03:05
  زمان پایان : 08:28:05
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه - تلویزیونی- ایران / چوب و مبلمان
  زمان آغاز: 08:28:05
  زمان پایان : 08:53:05
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه - تلویزیونی- ایران / حسابداری 12
  زمان آغاز: 08:53:05
  زمان پایان : 09:14:20
  مدت برنامه : 00:21:15
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • صبحی دیگر - زنده
  زمان آغاز: 09:20:05
  زمان پایان : 10:29:29
  مدت برنامه : 01:09:24
  مدت:70دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارتهای تخصصی/ موضوع:خانواده/ مجری:نیما کرمی/خلاصه: جنگ صبحگاهی شامل ارایه مباحث گوناگون در حوزه های مختلف / تهیه کننده : رامین موسوی/
 • مدرسه - تلویزیونی - ایران /ابتدایی
  زمان آغاز: 10:30:00
  زمان پایان : 11:00:00
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه - تلویزیونی - ایران /ابتدایی
  زمان آغاز: 11:00:00
  زمان پایان : 11:30:00
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه - تلویزیونی - ایران /ابتدایی
  زمان آغاز: 11:30:00
  زمان پایان : 12:00:00
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه - تلویزیونی - ایران /ابتدایی
  زمان آغاز: 12:00:00
  زمان پایان : 12:30:00
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه - تلویزیونی - ایران /ابتدایی
  زمان آغاز: 12:30:00
  زمان پایان : 13:02:53
  مدت برنامه : 00:32:53
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه - تلویزیونی - ایران /ابتدایی
  زمان آغاز: 13:11:45
  زمان پایان : 13:40:45
  مدت برنامه : 00:29:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • دکتر سلام - زنده
  زمان آغاز: 13:45:35
  زمان پایان : 14:26:42
  مدت برنامه : 00:41:07
  مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/ خلاصه : ارائه اطلاعات مفید پزشکی و پاسخگویی به سوالات مخاطبان توسط پزشکان متخصص /
 • مدرسه - تلویزیونی-ایران/متوسطه اول
  زمان آغاز: 14:30:00
  زمان پایان : 14:59:00
  مدت برنامه : 00:29:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه - تلویزیونی-ایران/متوسطه اول
  زمان آغاز: 15:02:48
  زمان پایان : 15:27:48
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه - تلویزیونی-ایران/متوسطه اول
  زمان آغاز: 15:27:48
  زمان پایان : 15:52:48
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • دوربین هفت
  زمان آغاز: 15:54:33
  زمان پایان : 15:59:37
  مدت برنامه : 00:05:04
  مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه :آموزش رسمی/ موضوع : اجتماعی/ خلاصه : گزارشهای آموزشی و اطلاع رسانی با شعار فرصت فراگیری امروز برای فردایی بهتر / تهیه کننده : هادی خدادی/
 • قلم و بیان - قسمت 5
  زمان آغاز: 16:03:58
  زمان پایان : 16:30:00
  مدت برنامه : 00:26:02
  قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع:آموزشی/ خلاصه:آموزش به فراگیران سواد آموزی/
 • مدرسه - تلویزیونی - ایران /متوسطه دوم
  زمان آغاز: 16:30:00
  زمان پایان : 17:00:00
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه - تلویزیونی - ایران /متوسطه دوم
  زمان آغاز: 17:00:00
  زمان پایان : 17:30:00
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه - تلویزیونی - ایران /متوسطه دوم
  زمان آغاز: 17:30:00
  زمان پایان : 17:59:38
  مدت برنامه : 00:29:38
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • آگهی
  زمان آغاز: 18:04:25
  زمان پایان : 18:09:37
  مدت برنامه : 00:05:12
  پیام های بازرگانی شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ مردم ، آموزش ، مهارت/
 • قوی شو - قسمت 5
  زمان آغاز: 18:10:10
  زمان پایان : 18:28:12
  مدت برنامه : 00:18:02
  مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان/گروه:مهارتهای تخصصی/موضوع: کارآفرینی/ خلاصه: مصاحبه با افراد موفق در زمینه کسب و کار و ایجاد انگیزه برای دیگران/
 • کارنامه بیست - قسمت 242
  زمان آغاز: 18:30:00
  زمان پایان : 19:00:03
  مدت برنامه : 00:30:03
  مدت:30دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:تدریس/ پایه ششم -فیزیک و مشاوره تحصیلی/مجری:محسن خوشنویسان/خلاصه:آماده سازی دانش آموزان برای کنکور سراسری با حضور کارشناسان مجرب رشته های مختلف/ تهیه کننده : علیرضا سپهرین/
 • آگهی
  زمان آغاز: 19:00:13
  زمان پایان : 19:05:25
  مدت برنامه : 00:05:12
  پیام های بازرگانی شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ مردم ، آموزش ، مهارت/
 • رویش - زنده
  زمان آغاز: 19:05:55
  زمان پایان : 19:49:20
  مدت برنامه : 00:43:25
  مدت:45دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی: بزرگسال/گروه: آموزش رسمی/موضوع: منابع طبیعی/ خلاصه: نگاهی به کاریزمای آب، باد و خاک ایران/
 • مدرسه - تلویزیونی - ایران /زمین شناسی 11
  زمان آغاز: 20:10:15
  زمان پایان : 20:34:15
  مدت برنامه : 00:24:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه - تلویزیونی - ایران /فیزیک 11
  زمان آغاز: 20:34:15
  زمان پایان : 20:58:48
  مدت برنامه : 00:24:33
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه - تلویزیونی- ایران / صنایع چوب 12
  زمان آغاز: 20:58:48
  زمان پایان : 21:28:48
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه - تلویزیونی- ایران / خیاطی 12
  زمان آغاز: 21:28:48
  زمان پایان : 21:52:00
  مدت برنامه : 00:23:12
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • آگهی
  زمان آغاز: 21:53:16
  زمان پایان : 21:58:28
  مدت برنامه : 00:05:12
  پیام های بازرگانی شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ مردم ، آموزش ، مهارت/
 • مشاعره ایران - قسمت 30
  زمان آغاز: 22:05:05
  زمان پایان : 22:44:05
  مدت برنامه : 00:39:00
  مدت:40دقیقه/قالب:مسابقه/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/ گروه: آموزش رسمی/ موضوع : ادبی/ خلاصه:مسابقه مشاعره با حضور جمعی از شرکت کنندگان/مجری وکارشناس و تهیه کننده : دکتر اسماعیل آذر/
 • نان و نمک
  زمان آغاز: 22:46:50
  زمان پایان : 22:59:38
  مدت برنامه : 00:12:48
  قالب:مستند/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:فرهنگی/ خلاصه:ترویج فرهنگ رمضانی توسط جامعه علمی کشور و شرح اثرات ناب رمضان بر نقش اجتماعی نقش اساتید و نخبگان علمی/تهیه کننده:هادی خددادی/
 • فانوس دریایی - قسمت 20
  زمان آغاز: 23:02:33
  زمان پایان : 23:17:31
  مدت برنامه : 00:14:58
  مدت:15دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/ این قسمت:بندر امام خمینی/خلاصه: سفر به نوار ساحلی دریای خزر و معرفی نواحی مختلف در این منطقه/ تهیه کننده: حسین ربانی غریبی
 • من می تونم - قسمت 10
  زمان آغاز: 23:23:03
  زمان پایان : 23:58:56
  مدت برنامه : 00:35:53
  مدت:35دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: جوانان/گروه:مهارت های تخصصی/موضوع:مهارت/ این قسمت:پنچری فرغون/خلاصه:شناخت حرفه های موجود و آشنایی جوانان با مشاغل مختلف / تهیه کننده : علیزاده/