اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • بفرمایید روضه - قسمت 27
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:09:41
  مدت برنامه : 00:09:41
  مدت:20دقیقه/قالب: ترکیبی/رده سنی: بزرگسال/نوع آموزش: عمومی/گروه: آموزش عمومی/موضوع:معارف اسلامی / خلاصه : دکلمه خوانی و روضه خوانی - ویزه ماه محرم /
 • روزگاری ایران - قسمت 87
  زمان آغاز: 00:10:40
  زمان پایان : 00:28:01
  مدت برنامه : 00:17:21
  مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:مهارتهای تخصصی/موضوع:تاریخی/ این قسمت:ماجرای افشار طوس/کارشناس:خسرو معتضد/خلاصه : بازخوانی تاریخ ایران از قاجار تا پهلوی/تهیه کننده:رامین موسوی/
 • دکتر سلام - قسمت 155
  زمان آغاز: 00:34:00
  زمان پایان : 01:06:41
  مدت برنامه : 00:32:41
  مدت:33دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/ این قسمت:دیابت-دکتر جلیلی(دیابتولوژیست)/خلاصه : ارائه اطلاعات مفید پزشکی و پاسخگویی به سوالات مخاطبان توسط پزشکان متخصص /
 • مستند هفت
  زمان آغاز: 01:09:08
  زمان پایان : 01:58:55
  مدت برنامه : 00:49:47
  مدت:51دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/ این قسمت:بازماندگان تایلند/ساخت انگلستان/خلاصه:مستند های برتر خارجی و داخلی در حوزه های مختلف علوم، فناوری ، فرهنگ و طبیعت/
 • هفت رنگ - قسمت 63
  زمان آغاز: 07:03:04
  زمان پایان : 07:33:43
  مدت برنامه : 00:30:39
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:سرگرمی/ این قسمت:قضاوت-مجری:مریم ماهور/خلاصه:جنگ صبحگاهی با بخش های شاد و متنوع/
 • آموزش ورزش - قسمت 9 ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 07:41:00
  زمان پایان : 07:54:43
  مدت برنامه : 00:13:43
  مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی: جوان/گروه:تأمین برنامه/موضوع: ورزشی/ این قسمت:تربیت بدنی - اول ابتدایی/خلاصه: آموزش ورزش /
 • مدرسه - تلویزیونی- ایران / فنی و حرفه ای
  زمان آغاز: 08:01:44
  زمان پایان : 08:31:44
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه - تلویزیونی- ایران / فنی و حرفه ای
  زمان آغاز: 08:31:44
  زمان پایان : 09:01:44
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه - تلویزیونی- ایران / فنی و حرفه ای
  زمان آغاز: 09:01:44
  زمان پایان : 09:26:44
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • صبحی دیگر - زنده
  زمان آغاز: 09:30:40
  زمان پایان : 10:45:17
  مدت برنامه : 01:14:37
  مدت:85دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارتهای تخصصی/ موضوع:خانواده/ مجری:نیما کرمی/خلاصه: جنگ صبحگاهی شامل ارایه مباحث گوناگون در حوزه های مختلف / تهیه کننده : رامین موسوی/
 • مدرسه - تلویزیونی - ایران /ابتدایی
  زمان آغاز: 10:45:50
  زمان پایان : 11:10:50
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه - تلویزیونی - ایران /ابتدایی
  زمان آغاز: 11:10:50
  زمان پایان : 11:35:50
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه - تلویزیونی - ایران /ابتدایی
  زمان آغاز: 11:35:50
  زمان پایان : 12:00:50
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه - تلویزیونی - ایران /ابتدایی
  زمان آغاز: 12:00:50
  زمان پایان : 12:25:50
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه - تلویزیونی - ایران /ابتدایی
  زمان آغاز: 12:25:50
  زمان پایان : 12:56:50
  مدت برنامه : 00:31:00
  مدت:31دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • اذان ظهر
  زمان آغاز: 12:58:00
  زمان پایان : 13:03:11
  مدت برنامه : 00:05:11
  مدت:5دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی / موذن:حسنی کارگر/خلاصه: اذان ظهر به افق تهران/شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ مردم ، آموزش ، مهارت/
 • مدرسه - تلویزیونی - ایران /ابتدایی
  زمان آغاز: 13:03:51
  زمان پایان : 13:33:51
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • دوربین هفت
  زمان آغاز: 13:34:26
  زمان پایان : 13:42:26
  مدت برنامه : 00:08:00
  مدت:8دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه :آموزش رسمی/ موضوع : اجتماعی/ خلاصه : گزارشهای آموزشی و اطلاع رسانی با شعار فرصت فراگیری امروز برای فردایی بهتر / تهیه کننده : هادی خدادی/
 • دکتر سلام - زنده
  زمان آغاز: 13:45:08
  زمان پایان : 14:25:55
  مدت برنامه : 00:40:47
  مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/ خلاصه : ارائه اطلاعات مفید پزشکی و پاسخگویی به سوالات مخاطبان توسط پزشکان متخصص /
 • مدرسه - تلویزیونی-ایران/متوسطه اول
  زمان آغاز: 14:30:03
  زمان پایان : 15:00:03
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه - تلویزیونی-ایران/متوسطه اول
  زمان آغاز: 15:00:03
  زمان پایان : 15:30:03
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه - تلویزیونی-ایران/متوسطه اول
  زمان آغاز: 15:30:03
  زمان پایان : 15:55:03
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • فوت و فن - قسمت 171
  زمان آغاز: 15:55:48
  زمان پایان : 16:05:12
  مدت برنامه : 00:09:24
  مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی/موضوع:مهارت/ این قسمت:ساخت گل چرمی/خلاصه:بررسی ترفند ها و فوت و فن های حرفه های مختلف/
 • مدرسه - تلویزیونی - ایران /متوسطه دوم
  زمان آغاز: 16:05:12
  زمان پایان : 16:35:12
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه - تلویزیونی - ایران /متوسطه دوم
  زمان آغاز: 16:35:12
  زمان پایان : 17:05:12
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه - تلویزیونی - ایران /متوسطه دوم
  زمان آغاز: 17:05:12
  زمان پایان : 17:30:12
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه - تلویزیونی - ایران /متوسطه دوم
  زمان آغاز: 17:30:12
  زمان پایان : 17:55:12
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مسیر برتر - قسمت 15
  زمان آغاز: 18:00:04
  زمان پایان : 18:30:17
  مدت برنامه : 00:30:13
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:رسمی/ رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/ موضوع:تدریس/ مجری:پیمان شیخی-مصطفی آزاده(مدرس عربی)/خلاصه : مشاوره و آموزش دروس جهت آمادگی در شرکت در آزمون سراسری/ تهیه کننده : علیرضا سپهرین /
 • کارنامه بیست - قسمت 112
  زمان آغاز: 18:32:39
  زمان پایان : 19:00:07
  مدت برنامه : 00:27:28
  مدت:27دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:تدریس/ این قسمت:مسائل شیمی-زیست بافت استخوان/مجری:ندا سلیمانی/خلاصه:آماده سازی دانش آموزان برای کنکور سراسری با حضور کارشناسان مجرب رشته های مختلف/ تهیه کننده : علیرضا سپهرین/
 • رویش - زنده
  زمان آغاز: 19:03:45
  زمان پایان : 19:18:45
  مدت برنامه : 00:15:00
  مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی: بزرگسال/گروه: آموزش رسمی/موضوع: منابع طبیعی/ خلاصه: نگاهی به کاریزمای آب، باد و خاک ایران/
 • رویش - زنده
  زمان آغاز: 19:27:59
  زمان پایان : 19:53:59
  مدت برنامه : 00:26:00
  مدت:26دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی: بزرگسال/گروه: آموزش رسمی/موضوع: منابع طبیعی/ خلاصه: نگاهی به کاریزمای آب، باد و خاک ایران/
 • مدرسه - تلویزیونی - ایران /متوسطه دوم
  زمان آغاز: 20:05:16
  زمان پایان : 20:30:16
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه - تلویزیونی - ایران /متوسطه دوم
  زمان آغاز: 20:30:16
  زمان پایان : 20:55:16
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه - تلویزیونی- ایران / فنی و حرفه ای
  زمان آغاز: 20:55:16
  زمان پایان : 21:20:16
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه - تلویزیونی- ایران / فنی و حرفه ای
  زمان آغاز: 21:20:16
  زمان پایان : 21:45:16
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • اقوام ایرانی - قسمت 8
  زمان آغاز: 21:50:30
  زمان پایان : 22:25:06
  مدت برنامه : 00:34:36
  مدت:35دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:طبیعت و گردشگری/ راوی: امیر هوشنگ کاظمی/ بازیگر: سید ابوالفضل موسوی - آیدال کنی/خلاصه:معرفی طبیعت بکر شهرهای مختلف کشور/
 • مسابقه رویش - زنده
  زمان آغاز: 22:30:35
  زمان پایان : 23:02:37
  مدت برنامه : 00:32:02
  مدت:32دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی: جوان/گروه: آموزش رسمی/موضوع: مسابقه/ خلاصه: مسابقه تلفنی با سوالات عمومی و تخصصی با هدف ترویج کشاورزی/تهیه کننده: علیرضا ابراهیمی/
 • لذت مهارت - عکاسی - قسمت 3
  زمان آغاز: 23:05:25
  زمان پایان : 23:19:10
  مدت برنامه : 00:13:45
  مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه: تامین برنامه/موضوع:مهارت/ این قسمت:پیدا کردن سوژه/خلاصه: آموزش جزئیات مهارت های مختلف توسط اساتید برتر آن حرفه/
 • نماهنگ باغ خرم
  زمان آغاز: 23:19:57
  زمان پایان : 23:26:13
  مدت برنامه : 00:06:16
  مدت:6دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع: نماهنگ/ پخش موسیقی تصویر با مضمون های گوناگون /
 • دوربین هفت
  زمان آغاز: 23:26:48
  زمان پایان : 23:33:38
  مدت برنامه : 00:06:50
  مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه :آموزش رسمی/ موضوع : اجتماعی/ خلاصه : گزارشهای آموزشی و اطلاع رسانی با شعار فرصت فراگیری امروز برای فردایی بهتر / تهیه کننده : هادی خدادی/
 • بفرمایید روضه - قسمت28
  زمان آغاز: 23:40:02
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:19:57
  مدت:24دقیقه/قالب: ترکیبی/رده سنی: بزرگسال/نوع آموزش: عمومی/گروه: آموزش عمومی/موضوع:معارف اسلامی / مجری:فاطمه افشاریان/خلاصه : دکلمه خوانی و روضه خوانی - ویزه ماه محرم /