اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • روزگاری ایران - قسمت159
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:08:23
  مدت برنامه : 00:08:23
  مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:مهارتهای تخصصی/موضوع:تاریخی/ فرار از ایران/کارشناس:خسرو معتضد/خلاصه : بازخوانی تاریخ ایران از قاجار تا پهلوی/تهیه کننده:رامین موسوی/
 • لذت مهارت-عکاسی - قسمت10
  زمان آغاز: 00:10:11
  زمان پایان : 00:36:20
  مدت برنامه : 00:26:09
  مدت:26دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه: تامین برنامه/موضوع:مهارت/ آموزش عکاسی با جیمی چین/خلاصه: آموزش جزئیات مهارت های مختلف توسط اساتید برتر آن حرفه/
 • من می تونم - قسمت7
  زمان آغاز: 00:39:27
  زمان پایان : 01:10:16
  مدت برنامه : 00:30:49
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: جوانان/گروه:مهارت های تخصصی/موضوع:مهارت/ شغل چوپانی و گله داری و دامداری/خلاصه:شناخت حرفه های موجود و آشنایی جوانان با مشاغل مختلف / تهیه کننده : علیزاده/
 • مستند هفت - ابرسازه ها - قسمت8
  زمان آغاز: 01:12:16
  زمان پایان : 01:58:55
  مدت برنامه : 00:46:39
  مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/ این برنامه:ساختمان سبز/خلاصه:مستند های برتر خارجی و داخلی در حوزه های مختلف علوم، فناوری ، فرهنگ و طبیعت/
 • هفت رنگ - قسمت 93
  زمان آغاز: 07:02:10
  زمان پایان : 07:36:25
  مدت برنامه : 00:34:15
  مدت:34دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:سرگرمی/ این قسمت:استرس و اضطراب/ مجری:محمد اسکندری/خلاصه:جنگ صبحگاهی با بخش های شاد و متنوع/
 • آموزش ورزش - قسمت 44
  زمان آغاز: 07:40:00
  زمان پایان : 07:53:21
  مدت برنامه : 00:13:21
  مدت:13دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی: جوان/گروه:تأمین برنامه/موضوع: ورزشی/ ورزش طناب زنی/خلاصه: آموزش ورزش /
 • مدرسه تلویزیونی ایران- شهروند الکترونیکی
  زمان آغاز: 08:03:10
  زمان پایان : 08:23:10
  مدت برنامه : 00:20:00
  مدت:20دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ شهروند الکترونیکی جلسه هفتم/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- الگورتیم و فلوچارت
  زمان آغاز: 08:23:10
  زمان پایان : 08:43:10
  مدت برنامه : 00:20:00
  مدت:20دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ الگورتیم و فلوچارت/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- تربیت بدنی
  زمان آغاز: 08:43:10
  زمان پایان : 09:11:25
  مدت برنامه : 00:28:15
  مدت:28دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ تربیت بدنی پودمان 1 بخش آخر/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • صبحی دیگر - زنده
  زمان آغاز: 09:20:20
  زمان پایان : 10:29:27
  مدت برنامه : 01:09:07
  مدت:70دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارتهای تخصصی/ موضوع:خانواده/ مجری:نیما کرمی/خلاصه: جنگ صبحگاهی شامل ارایه مباحث گوناگون در حوزه های مختلف / تهیه کننده : رامین موسوی/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- فارسی اول
  زمان آغاز: 10:30:00
  زمان پایان : 11:00:00
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ فارسی اول ابتدایی/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- فارسی دوم
  زمان آغاز: 11:00:00
  زمان پایان : 11:30:00
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ فارسی دوم ابتدایی/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- فارسی سوم
  زمان آغاز: 11:30:00
  زمان پایان : 11:51:00
  مدت برنامه : 00:21:00
  مدت:20دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ فارسی سوم ابتدایی/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • اذان ظهر
  زمان آغاز: 11:53:00
  زمان پایان : 11:58:20
  مدت برنامه : 00:05:20
  مدت:5دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی / خلاصه: اذان ظهر به افق تهران/شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ مردم ، آموزش ، مهارت/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-علوم چهارم
  زمان آغاز: 11:58:32
  زمان پایان : 12:17:32
  مدت برنامه : 00:19:00
  مدت:19دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ علوم چهارم ابتدایی/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- مطالعات اجتماعی پنجم
  زمان آغاز: 12:17:32
  زمان پایان : 12:47:32
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- مطالعات اجتماعی ششم
  زمان آغاز: 12:47:32
  زمان پایان : 13:17:32
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-نوآموزان پیش دبستانی
  زمان آغاز: 13:17:32
  زمان پایان : 13:47:32
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ آموزش نوآموزان پیش دبستانی/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • دکتر سلام - زنده
  زمان آغاز: 13:50:15
  زمان پایان : 14:28:36
  مدت برنامه : 00:38:21
  مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/ کارشناس:محمودرضا نمدچی(دندانپزشک)/خلاصه : ارائه اطلاعات مفید پزشکی و پاسخگویی به سوالات مخاطبان توسط پزشکان متخصص /
 • مدرسه تلویزیونی ایران- ریاضی پایه هفتم
  زمان آغاز: 14:30:20
  زمان پایان : 15:00:20
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ ریاضی پایه هفتم متوسطه اول/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- ریاضی پایه هشتم
  زمان آغاز: 15:00:20
  زمان پایان : 15:30:20
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ ریاضی پایه هشتم متوسطه اول/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- ریاضی پایه نهم
  زمان آغاز: 15:30:20
  زمان پایان : 15:55:20
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ ریاضی پایه نهم متوسطه اول/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • دوربین هفت
  زمان آغاز: 15:58:23
  زمان پایان : 16:04:40
  مدت برنامه : 00:06:17
  مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه :آموزش رسمی/ موضوع : اجتماعی/ خلاصه : گزارشهای آموزشی و اطلاع رسانی با شعار فرصت فراگیری امروز برای فردایی بهتر / تهیه کننده : هادی خدادی/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- آموزش مجازی
  زمان آغاز: 16:05:05
  زمان پایان : 16:29:05
  مدت برنامه : 00:24:00
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ آموزش مجازی- مدیریت کلاس درس/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- زیست شناسی 1 پایه دهم
  زمان آغاز: 16:30:15
  زمان پایان : 16:55:15
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ زیست شناسی 1 پایه دهم رشته تجربی/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- شیمی 3 پایه دوازدهم
  زمان آغاز: 17:00:00
  زمان پایان : 17:10:00
  مدت برنامه : 00:10:00
  مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ شیمی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی و ریاضی/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- شیمی 3 پایه دوازدهم
  زمان آغاز: 17:16:52
  زمان پایان : 17:27:52
  مدت برنامه : 00:11:00
  مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ شیمی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی و ریاضی/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- شیمی 1 پایه دهم
  زمان آغاز: 17:27:52
  زمان پایان : 17:57:52
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ شیمی 1 پایه دهم رشته تجربی و ریاضی/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • فوت و فن
  زمان آغاز: 18:00:09
  زمان پایان : 18:07:52
  مدت برنامه : 00:07:43
  مدت:7دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی/موضوع:مهارت/ خلاصه:بررسی ترفند ها و فوت و فن های حرفه های مختلف/
 • کاد - قسمت 45
  زمان آغاز: 18:10:00
  زمان پایان : 18:38:55
  مدت برنامه : 00:28:55
  مدت:30دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:تدریس/ مجری: یونس صادقی و شاهین حسینی/کارشناس:هامون سبطی - محسن کردافشار(مدرس زبان)/خلاصه:آماده سازی دانش آموزان برای کنکور سراسری با حضور کارشناسان مجرب رشته های مختلف/
 • کارنامه بیست - قسمت 159
  زمان آغاز: 18:40:43
  زمان پایان : 19:12:30
  مدت برنامه : 00:31:47
  مدت:32دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:تدریس/ مجری:محسن خوشنویسان/خلاصه:آماده سازی دانش آموزان برای کنکور سراسری با حضور کارشناسان مجرب رشته های مختلف/ تهیه کننده : علیرضا سپهرین/
 • رویش - زنده
  زمان آغاز: 19:15:10
  زمان پایان : 19:59:10
  مدت برنامه : 00:44:00
  مدت:45دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی: بزرگسال/گروه: آموزش رسمی/موضوع: منابع طبیعی/ این قسمت:توانمندی های کشاورزی استان کرمان/کارشناس:مهندس عباس سعیدی/خلاصه: نگاهی به کاریزمای آب، باد و خاک ایران/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-ریاضی 1 پایه دهم
  زمان آغاز: 20:05:55
  زمان پایان : 20:30:55
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ ریاضی 1 پایه دهم رشته تجربی/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- فیزیک 1 پایه دهم ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 20:30:55
  زمان پایان : 20:51:45
  مدت برنامه : 00:20:50
  مدت:20دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ فیزیک 1 پایه دهم رشته تجربی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- سامانه های هوشمند خانگی
  زمان آغاز: 20:53:59
  زمان پایان : 21:18:59
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ سامانه های هوشمند خانگی پایه دوازدهم/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-سرویس دستگاه های الکترونیکی
  زمان آغاز: 21:18:59
  زمان پایان : 21:43:01
  مدت برنامه : 00:24:02
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ نصب و سرویس دستگاه های الکترونیکی پایه دوازدهم/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • به وقت ایران - زنده
  زمان آغاز: 21:45:25
  زمان پایان : 22:55:25
  مدت برنامه : 01:10:00
  مدت:75 دقیقه/ قالب:ترکیبی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش عمومی/موضوع:مهارتی/ خلاصه: برنامه مهارت محوری با هدف توانمندسازی افراد جامعه و گسترش فرآیندهای اکتسابی/تهیه کننده:علیرضا عاصم یوسفی/
 • از نو بساز - قسمت 8
  زمان آغاز: 23:00:58
  زمان پایان : 23:33:37
  مدت برنامه : 00:32:39
  مدت:26 دقیقه/ قالب:مستند/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه :تامین برنامه/ موضوع :علمی/ خلاصه : آشنایی با موضوعات مختلف علمی و چگونگی ساخت اشیا گوناگون و افزایش اطلاعات عمومی/
 • دوربین هفت
  زمان آغاز: 23:37:05
  زمان پایان : 23:42:53
  مدت برنامه : 00:05:48
  مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه :آموزش رسمی/ موضوع : اجتماعی/ خلاصه : گزارشهای آموزشی و اطلاع رسانی با شعار فرصت فراگیری امروز برای فردایی بهتر / تهیه کننده : هادی خدادی/
 • روزگاری ایران - قسمت 160
  زمان آغاز: 23:45:35
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:14:24
  مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:مهارتهای تخصصی/موضوع:تاریخی/ این قسمت:به طرف بغداد/کارشناس:خسرو معتضد/خلاصه : بازخوانی تاریخ ایران از قاجار تا پهلوی/تهیه کننده:رامین موسوی/