اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • همکلاسی - قسمت 6
  زمان آغاز: 00:02:06
  زمان پایان : 00:32:03
  مدت برنامه : 00:29:57
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: اجتماعی/ این قسمت:یاس سفید/ خلاصه : شرح و بررسی نیازهای دانش آموزان استثنایی و امکانات ویژه مدارس خاص در خارج از کشور/ تهیه کننده:محمود احمدی افزادی/
 • به وقت ایران - خلاصه قسمت 27
  زمان آغاز: 00:32:36
  زمان پایان : 01:07:40
  مدت برنامه : 00:35:04
  مدت:35 دقیقه/ قالب:ترکیبی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش عمومی/موضوع:مهارتی/ این قسمت:سند تحول بنیادین آموزش و پرورش/مجری:شهرام شکیبا/خلاصه: برنامه مهارت محوری با هدف توانمندسازی افراد جامعه و گسترش فرآیندهای اکتسابی/تهیه کننده:علیرضا عاصم یوسفی/
 • مستند هفت - سلسله ها
  زمان آغاز: 01:09:47
  زمان پایان : 01:58:07
  مدت برنامه : 00:48:20
  مدت:48دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/ این قسمت:شیرها/ساخت انگلستان/خلاصه:مستند های برتر خارجی و داخلی در حوزه های مختلف علوم، فناوری ، فرهنگ و طبیعت/
 • هفت رنگ - قسمت 78
  زمان آغاز: 07:02:10
  زمان پایان : 07:32:15
  مدت برنامه : 00:30:05
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:سرگرمی/ این قسمت:توانایی/ خلاصه:جنگ صبحگاهی با بخش های شاد و متنوع/
 • آموزش ورزش - قسمت 22
  زمان آغاز: 07:40:30
  زمان پایان : 07:53:50
  مدت برنامه : 00:13:20
  مدت:13دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی: جوان/گروه:تأمین برنامه/موضوع: ورزشی/ این قسمت:تربیت بدنی دوره دوم ابتدایی/خلاصه: آموزش ورزش /
 • مدرسه تلویزیونی ایران- فنی و حرفه ای
  زمان آغاز: 08:01:45
  زمان پایان : 08:26:45
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- فنی و حرفه ای
  زمان آغاز: 08:26:45
  زمان پایان : 08:51:45
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- فنی و حرفه ای
  زمان آغاز: 08:51:45
  زمان پایان : 09:15:27
  مدت برنامه : 00:23:42
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 09:18:28
  زمان پایان : 09:27:38
  مدت برنامه : 00:09:10
 • صبحی دیگر - زنده
  زمان آغاز: 09:29:10
  زمان پایان : 10:30:00
  مدت برنامه : 01:00:50
  مدت:70دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارتهای تخصصی/ موضوع:خانواده/ مجری:نیما کرمی/خلاصه: جنگ صبحگاهی شامل ارایه مباحث گوناگون در حوزه های مختلف / تهیه کننده : رامین موسوی/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- ابتدایی
  زمان آغاز: 10:30:30
  زمان پایان : 10:55:30
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- ریاضی دوم ابتدایی
  زمان آغاز: 10:55:30
  زمان پایان : 11:20:30
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-ریاضی سوم ابتدایی
  زمان آغاز: 11:20:30
  زمان پایان : 11:48:30
  مدت برنامه : 00:28:00
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- فارسی چهارم ابتدایی
  زمان آغاز: 11:53:26
  زمان پایان : 12:20:26
  مدت برنامه : 00:27:00
  مدت:27دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-علوم پنجم ابتدایی
  زمان آغاز: 12:20:26
  زمان پایان : 12:50:26
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-فارسی ششم ابتدایی
  زمان آغاز: 12:50:26
  زمان پایان : 13:20:26
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-آموزش نوآموزان پیش دبستانی
  زمان آغاز: 13:20:26
  زمان پایان : 13:45:26
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • دکتر سلام - زنده
  زمان آغاز: 13:47:33
  زمان پایان : 14:26:49
  مدت برنامه : 00:39:16
  مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/ کارشناس:دکتر سیمین آل رسول(رادیولوژیست)/خلاصه : ارائه اطلاعات مفید پزشکی و پاسخگویی به سوالات مخاطبان توسط پزشکان متخصص /
 • مدرسه تلویزیونی ایران-تفکر و سبک زندگی هفتم متوسط
  زمان آغاز: 14:35:03
  زمان پایان : 15:05:03
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ بزرگ مردان کوچک/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-تفکر و سبک زندگی پروژه متوس ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 15:05:03
  زمان پایان : 15:30:03
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-آمادگی دفاعی نهم متوسطه اول
  زمان آغاز: 15:30:03
  زمان پایان : 15:55:03
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ درس سوم(انقلاب اسلامی)/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • فوت و فن
  زمان آغاز: 15:57:00
  زمان پایان : 16:05:00
  مدت برنامه : 00:08:00
  مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی/موضوع:مهارت/ خلاصه:بررسی ترفند ها و فوت و فن های حرفه های مختلف/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- آموز ش مجازی-الگوهای طراحی
  زمان آغاز: 16:05:00
  زمان پایان : 16:35:00
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-آمادگی دفاعی دهم تمام رشته
  زمان آغاز: 16:35:00
  زمان پایان : 17:05:00
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- هویت اجتماعی دوازدهم تجربی
  زمان آغاز: 17:05:00
  زمان پایان : 17:34:00
  مدت برنامه : 00:29:00
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- زیست دهم تجربی
  زمان آغاز: 17:45:25
  زمان پایان : 18:06:25
  مدت برنامه : 00:21:00
  مدت:21دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • زنگ هفت - زنده
  زمان آغاز: 18:10:50
  زمان پایان : 19:10:50
  مدت برنامه : 01:00:00
  مدت:60دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:مهارتهای تخصصی/موضوع: مهارت/ /مجری:احسان شاملو-صفورا میراضی/تهیه کننده: مجید قره قوزلو
 • رویش - قسمت 10
  زمان آغاز: 19:15:25
  زمان پایان : 20:00:45
  مدت برنامه : 00:45:20
  قالب:ترکیبی/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی: بزرگسال/گروه: آموزش رسمی/موضوع: منابع طبیعی/ این قسمت:سن بهینه کشتار مرغ/ کارشناس:دکتر امیر حسین علیزاده/خلاصه: نگاهی به کاریزمای آب، باد و خاک ایران/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- ریاضی یازدهم متوسطه دوم
  زمان آغاز: 20:01:53
  زمان پایان : 20:26:53
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ ریاضی-هندسه(فصل 3) پایه یازدهم-رشته تجربی و ریاضی فیزیک/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران- فیزیک یازدهم متوسطه دوم
  زمان آغاز: 20:26:53
  زمان پایان : 20:51:53
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ فیزیک -درس خطوط میدان های مغناطیسی-پایه یازدهم- رشته تجربی/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-تربیت کودک دهم فنی و حرفه ا
  زمان آغاز: 20:51:53
  زمان پایان : 21:15:25
  مدت برنامه : 00:23:32
  مدت:23دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران-طراحی و دوخت دهم فنی و حرفه
  زمان آغاز: 21:15:25
  زمان پایان : 21:35:25
  مدت برنامه : 00:20:00
  مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • آزمایشهای عجیب - قسمت 8
  زمان آغاز: 21:40:00
  زمان پایان : 22:30:52
  مدت برنامه : 00:50:52
  مدت:51دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: نوجوان و جوان/گروه:پخش/موضوع : علمی/ این قسمت:ماهی های گوشتخوار آیا می توانند یک انسان را بخورند؟و.../کشور سازنده : انگلستان/ سال تولید:2007 / خلاصه : بررسی قوانین پیچیده علمی از طریق آزمایش های ساده و جذاب /
 • دستی بر آتش - قسمت 1
  زمان آغاز: 22:35:03
  زمان پایان : 23:08:57
  مدت برنامه : 00:33:54
  مدت:34دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:تأمین برنامه/موضوع:مسابقه/ این قسمت:ساخت شمشیر/ خلاصه: مسابقه در حیطه آهنگری و کار با آتش ، ساخت ابزار و سلاح و .../
 • لذت مهارت - قسمت 5
  زمان آغاز: 23:10:40
  زمان پایان : 23:34:25
  مدت برنامه : 00:23:45
  مدت:24دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه: تامین برنامه/موضوع:مهارت/ خلاصه: آموزش جزئیات مهارت های مختلف توسط اساتید برتر آن حرفه/
 • دوربین هفت
  زمان آغاز: 23:37:31
  زمان پایان : 23:44:29
  مدت برنامه : 00:06:58
  مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه :آموزش رسمی/ موضوع : اجتماعی/ خلاصه : گزارشهای آموزشی و اطلاع رسانی با شعار فرصت فراگیری امروز برای فردایی بهتر / تهیه کننده : هادی خدادی/
 • روزگاری ایران - قسمت 122
  زمان آغاز: 23:45:00
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:14:59
  مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:مهارتهای تخصصی/موضوع:تاریخی/ این قسمت:طرح ریزی کودتا/ کارشناس:خسرو معتضد/خلاصه : بازخوانی تاریخ ایران از قاجار تا پهلوی/تهیه کننده:رامین موسوی/