اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • آوا نوا - زنده
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 05:22:00
  مدت برنامه : 05:22:00
  مدت:5ساعت/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی: جوان/گروه: پخش/موضوع: موسیقی/ خلاصه: برنامه ای با محوریت موسیقی ایرانی/
 • آوا نوا
  زمان آغاز: 05:43:56
  زمان پایان : 05:58:56
  مدت برنامه : 00:15:00
  مدت:15 دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی: جوان/گروه: پخش/موضوع: موسیقی/ خلاصه: برنامه ای با محوریت موسیقی ایرانی/
 • مردمان لب رود - قسمت 10
  زمان آغاز: 06:05:25
  زمان پایان : 06:51:26
  مدت برنامه : 00:46:01
  مدت:46دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: عام/گروه: تامین برنامه/موضوع: طبیعت-گردشگری/ این قسمت:دریاچه ارومیه/خلاصه: بررسی تاثیرات رودخانه های غرب کشور بر فرهنگ و آداب و رسوم اهالی این منطقه/
 • خلاقانه - قسمت 15
  زمان آغاز: 06:51:40
  زمان پایان : 07:01:37
  مدت برنامه : 00:09:57
  مدت:10دقیقه/قالب: ترکیبی/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارت آموزی/ خلاصه: ساخت انواع کاردستی و وسیله های خلاقانه با مواد اولیه ساده/
 • هفت رنگ قسمت262
  زمان آغاز: 07:05:20
  زمان پایان : 07:38:40
  مدت برنامه : 00:33:20
  مدت:33دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:مهارت های زندگی/ نام مجری:محمد اسکندری/موسیقی عاشقت شدم میثم ابراهیمی/خلاصه:جنگ صبحگاهی با بخش های شاد و متنوع/
 • راهش اینه - پخت نان
  زمان آغاز: 07:40:45
  زمان پایان : 07:50:35
  مدت برنامه : 00:09:50
  مدت:10دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:مهارت های تخصصی/موضوع:مهارت/ قسمت:115/این قسمت:پخت نان/این قسمت: پخت نان/خلاصه: آموزش صفر تا صد حرفه های مختلف/
 • مدرسه تلویزیونی ایران - فنی حرفه ای
  زمان آغاز: 08:03:05
  زمان پایان : 08:31:05
  مدت برنامه : 00:28:00
  مدت:28دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ قسمت:55/مشترک همه پایه ها/نرم افزار ایل ریتور/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران - فنی حرفه ای
  زمان آغاز: 08:31:05
  زمان پایان : 08:59:40
  مدت برنامه : 00:28:35
  مدت:28دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ مشترک همه پایه ها/چرم دوزی/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مهارت آموزی - سفال - قسمت 9
  زمان آغاز: 09:05:05
  زمان پایان : 09:14:36
  مدت برنامه : 00:09:31
  مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/ قسمت:9/این قسمت:سفال/خلاصه: مهارت ساخت اشیاء متنوع/
 • صبحی دیگر - زنده
  زمان آغاز: 09:20:40
  زمان پایان : 10:35:03
  مدت برنامه : 01:14:23
  مدت:74دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارتهای تخصصی/ موضوع:خانواده/ مجری:نیما کرمی/قسمت:191/خلاصه: جنگ صبحگاهی شامل ارایه مباحث گوناگون در حوزه های مختلف / تهیه کننده : رامین موسوی/
 • دوربین هفت
  زمان آغاز: 10:35:50
  زمان پایان : 10:45:50
  مدت برنامه : 00:10:00
  مدت:11دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه :آموزش رسمی/ موضوع : اجتماعی/ خلاصه : گزارشهای آموزشی و اطلاع رسانی با شعار فرصت فراگیری امروز برای فردایی بهتر / تهیه کننده : آقای بهاری/
 • مهارت آموزی - ساخت کشتی
  زمان آغاز: 10:50:20
  زمان پایان : 10:58:53
  مدت برنامه : 00:08:33
  مدت:8دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/ قسمت 6/خلاصه: مهارت ساخت اشیاء متنوع/
 • لوبیا فردا زود بیا - قسمت 5
  زمان آغاز: 11:00:50
  زمان پایان : 11:44:30
  مدت برنامه : 00:43:40
  مدت:44دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک و خردسال/ گروه :آموزش رسمی/ موضوع:کودک/ مجری: عمو قناد / خلاصه : ویژه برنامه خردسالان /
 • مهارت آموزی - ساخت خانه های چوبی
  زمان آغاز: 12:05:40
  زمان پایان : 12:14:59
  مدت برنامه : 00:09:19
  مدت:9دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/ قسمت:5/این قسمت: ساخت خانه های چوبی/خلاصه: مهارت ساخت اشیاء متنوع/
 • دستی بر آتش - قسمت 5
  زمان آغاز: 12:20:00
  زمان پایان : 12:56:18
  مدت برنامه : 00:36:18
  مدت:36دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:تأمین برنامه/موضوع:مسابقه/ خلاصه: مسابقه در حیطه آهنگری و کار با آتش ، ساخت ابزار و سلاح و .../
 • مستند هفت - قسمت 21
  زمان آغاز: 12:59:20
  زمان پایان : 13:09:32
  مدت برنامه : 00:10:12
  مدت:10دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/ خلاصه:مستند های برتر خارجی و داخلی در حوزه های مختلف علوم، فناوری ، فرهنگ و طبیعت/
 • دکتر سلام - زنده
  زمان آغاز: 13:15:00
  زمان پایان : 14:00:19
  مدت برنامه : 00:45:19
  مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/ قسمت:193/خلاصه : ارائه اطلاعات مفید پزشکی و پاسخگویی به سوالات مخاطبان توسط پزشکان متخصص /
 • مدرسه تلویزیونی ایران - ابتدایی - زنده ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 14:00:50
  زمان پایان : 15:59:40
  مدت برنامه : 01:58:50
  مدت118دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران - متوسطه اول - زنده
  زمان آغاز: 16:03:33
  زمان پایان : 17:09:44
  مدت برنامه : 01:06:11
  مدت:76دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ قسمت:55/خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران - متوسطه اول - زنده
  زمان آغاز: 17:16:15
  زمان پایان : 17:30:00
  مدت برنامه : 00:13:45
  مدت14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مدرسه تلویزیونی ایران - متوسطه دوم - زنده
  زمان آغاز: 17:30:00
  زمان پایان : 18:59:05
  مدت برنامه : 01:29:05
  مدت89دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/ خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/
 • مزرعه کلارکسون - قسمت5
  زمان آغاز: 19:10:00
  زمان پایان : 19:37:54
  مدت برنامه : 00:27:54
  مدت:28دقیقه/قالب: مستند/ نوع آموزش: مهارتی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارت کشاورزی/ ساخت انگلستان/محصول سال 2021/خلاصه: اداره مزرعه ای در حومه شهر توسط جرمی کلارکسون بدون تجربه قبلی/
 • مهارت آموزی - مجسمه سازی
  زمان آغاز: 19:45:30
  زمان پایان : 19:55:19
  مدت برنامه : 00:09:49
  مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/ این قسمت: مجسمه سازی/قسمت:13/خلاصه: مهارت ساخت اشیاء متنوع/
 • مشاعره ایران - قسمت5
  زمان آغاز: 20:05:25
  زمان پایان : 20:46:33
  مدت برنامه : 00:41:08
  مدت:41دقیقه/قالب:مسابقه/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/ گروه: آموزش رسمی/ موضوع : ادبی/ نام مجری:دکتر اسمعیل آذر/خلاصه:مسابقه مشاعره با حضور جمعی از شرکت کنندگان/مجری وکارشناس و تهیه کننده : دکتر اسماعیل آذر/
 • خانه های رویایی - قسمت 12
  زمان آغاز: 21:00:20
  زمان پایان : 21:28:28
  مدت برنامه : 00:28:08
  قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:طراحی داخلی/ خلاصه: طرح ایده های جالب برای دکوراسیون خانه و بازسازی خانه های قدیمی/
 • دوربین هفت
  زمان آغاز: 21:29:15
  زمان پایان : 21:40:07
  مدت برنامه : 00:10:52
  مدت:11دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه :آموزش رسمی/ موضوع : اجتماعی/ خلاصه : گزارشهای آموزشی و اطلاع رسانی با شعار فرصت فراگیری امروز برای فردایی بهتر / تهیه کننده : آقای بهاری/
 • مهارت آموزی - ساخت و ساز
  زمان آغاز: 21:40:40
  زمان پایان : 21:56:12
  مدت برنامه : 00:15:32
  مدت:16دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/ این قسمت: ساخت ماکت خانه/قسمت: 6/خلاصه: مهارت ساخت اشیاء متنوع/
 • فانوس دریایی -قسمت 12
  زمان آغاز: 22:05:00
  زمان پایان : 22:19:58
  مدت برنامه : 00:14:58
  مدت:15دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/ این قفسمت:بندر خرمشهر/خلاصه: سفر به مناطق ساحلی کشور و معرفی نواحی مختلف در این منطقه/ نگاهی به ساز و کار کشتی ها/ تهیه کننده: حسین ربانی غریبی
 • فارسی بان قسمت55- واژه روتین
  زمان آغاز: 22:23:56
  زمان پایان : 22:29:16
  مدت برنامه : 00:05:20
  مدت:6دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/ گروه : پخش/ موضوع:فرهنگی/ کارشناس:محمود ظریف پژوهشگر ارشد گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان فارسی/خلاصه : آموزش فرهنگ به کارگیری و استفاده از واژه های اصیل فارسی به جای واژه های بیگانه/
 • من می تونم - قسمت 1 -
  زمان آغاز: 22:30:30
  زمان پایان : 22:51:20
  مدت برنامه : 00:20:50
  مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: جوانان/گروه:مهارت های تخصصی/موضوع:مهارت/ خلاصه:شناخت حرفه های موجود و آشنایی جوانان با مشاغل مختلف / تهیه کننده : علیزاده/
 • دوربین هفت
  زمان آغاز: 22:51:20
  زمان پایان : 23:01:00
  مدت برنامه : 00:09:40
  مدت:11دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه :آموزش رسمی/ موضوع : اجتماعی/ خلاصه : گزارشهای آموزشی و اطلاع رسانی با شعار فرصت فراگیری امروز برای فردایی بهتر / تهیه کننده : آقای بهاری/
 • مجموعه خانه کوچک - قسمت 130
  زمان آغاز: 23:05:55
  زمان پایان : 23:57:00
  مدت برنامه : 00:51:05
  مدت:51دقیقه/قالب:نمایشی/نوع آموزش:مهارتی/ رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:تربیتی آموزشی/ ساخت امریکا/خلاصه: روایت داستان زندگی فرزند دوم خانواده ای کشاورز ساکن در روستای والنات از کودکی تا ازدواج